Landkreditts nye distriktskontor for Vestfold og Telemark er lokalisert på Revetal, og tilbyr solid kompetanse innen bank, forsikring og eiendomsmegling for landbruket. – For bonden tror vi det er en merverdi å ha tilgang til god kompetanse lokalt, og vi gleder oss til nå å kunne tilby dette med vårt nye kontor for Vestfold og Telemark, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

Det nye distriktskontoret for Vestfold og Telemark bemannes av henholdsvis Heidi Grøstad for Landkreditt Bank, Carl Cederstolpe for Landkreditt Forsikring og Magnus Torsøe for Landkreditt Eiendom.

Sikrer godt totaltilbud

Landkreditt er et finansforetak med dype røtter i landbruket. Konsernets formål er å bedre økonomien til medlemmene i landbruket ved å levere gode finansielle tjenester. For de fleste bønder i området vil merkevaren Landkreditt være godt kjent.

Med åpningen av det nye kontoret styrker konsernet sitt totaltilbud ut til kundene og blir en synligere og tydeligere aktør i et betydelig landbruksområde. For selv om mye kan løses over telefon og på nett, så verdsetter mange kunder muligheten til et møte ansikt til ansikt, mener konsernsjefen.

– Landbrukssaker kan ofte være omfattende og komplekse, enten det dreier seg om finansering, forsikring eller eiendomssalg. For bonden tror vi det er en merverdi å ha tilgang til god kompetanse lokalt, og vi gleder oss til nå å kunne tilby dette med vårt nye kontor for Vestfold og Telemark, sier Landkreditts konsernsjef Ole Laurits Lønnum om satsingen.

Lokalt tilstede i Vestfold og Telemark

På vårt distriktskontor finner du ansatte med stor kompetanse på bank, forsikring og eiendomsmegling for landbruket. Og vi møter deg gjerne hjemme på din gård!

Ta kontakt

Disse møter du på Revetal

Heidi Grøstad er ny distriktssjef i Vestfold og Telemark for Landkreditt Bank. Heidi er vokst opp på gård i Slagen, like ved Åsgårdstrand. Hun har utdannelse innen økonomi, administrasjon og ledelse ved høgskolen i Vestfold. Hun har lang og bred erfaring innen finans med pensjon, forsikring, finansiering og investeringsrådgivning, blant annet mot landbruket.

– Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med landbruket, og få muligheten til å treffe bøndene hjemme på gården der virksomheten deres foregår. Sammen skal vi forhåpentligvis finne gode løsninger tilpasset deres hverdag, drift og fremtidsplaner. Jeg ser også en stor fordel i landbrukskompetansen som Landkreditt har opparbeidet seg sammen med landbrukskundene gjennom mange år. I tillegg ser jeg det som en stor fordel at det er kundene selv som eier banken, sier Heidi Grøstad.

Carl Cederstolpe er ny distriktssjef i Vestfold og Telemark for Landkreditt Forsikring. Carl har vært agent for Landkreditt Forsikring og har solgt selskapets produkter til landbrukskunder siden 2013. Carl har utdannelsen sin fra BI og har et godt nettverk blant bønder i dette distriktet.

– Jeg har stor tro på totalleveranse av bank, eiendomsmegling og forsikring under samme tak! Etter å ha arbeidet med Landkreditts forsikringsprodukter siden 2013, ser jeg at det er et stort behov for tjenester innen både bank og eiendom. Innenfor disse fagfeltene er det vi i Landkreditt som forstår landbrukskunden best. Jeg ser frem til å fortsette å hjelpe Landkreditt-kundene, sier Carl Cederstolpe.

Magnus Torsøe er ny eiendomsmegler i Vestfold og Telemark for Landkreditt Eiendom. Magnus er utdannet eiendomsmegler fra BI, og har tidligere jobbet for Krogsveen i Oslo. Magnus har selv vokst opp på gård i Slagen i Tønsberg, og er klar for å ta på seg megling av store og små landbrukseiendommer i området.

Som eiendomsmegler innenfor landbruket er vi med på å forvalte kundens største verdi både i form av boligverdi, arbeidsplass og følelsesmessig verdi. I Landkreditt Eiendom har vi kompetansen og erfaringen for å hjelpe kundene med spørsmål om konsesjon og odel, og for at kunden skal få best mulig opplevelse ved avhending av landbrukseiendommen. Vi er et team med lang erfaring og som innehar mye kunnskap om salg av landbrukseiendommer. Med lokal tilstedeværelse i Vestfold og Telemark tror vi at kunden vil nyte godt av nettopp dette, Magnus Torsøe.