Holder igjen 0,5 prosentpoeng på driftskreditten

– Å holde renten nede på driftskreditt, er et bidrag i en krevende tid. Det er viktig at bonden har tilstrekkelig likviditet, og med driftskreditten har vi et godt verktøy for den aktive bonden, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

Etter en lang periode med historisk lave renter på landbrukslån, har markedet nå snudd og rentene er på vei oppover. Norges Bank har siden november økt styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, og det er varslet flere rentehevinger i tiden som kommer. 

I samme tidsrom som styringsrenta har gått opp 0,75 prosentpoeng, er driftskreditten kun satt opp 0,25 prosentpoeng totalt i Landkreditt. Ambisjonen er å holde renta så lav som mulig også fremover. 

–  Å holde renten nede på driftskreditt, er et bidrag i en krevende tid. Det er viktig at bonden har tilstrekkelig likviditet, og med driftskreditten har vi et godt verktøy for den aktive bonden, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum. 

Renta på driftskreditt er nå på 3,20 prosent. På rentebors.no, er til sammenligning den gjennomsnittlige driftskredittrenta på 4,84 prosent. Landkreditt ligger dermed 1,64 prosentpoeng under snittet.  

På årsbasis ville 1,64 prosentpoeng utgjort 43,5 millioner kroner i besparelser dersom alle driftskredittkunder hadde et rentenivå tilsvarende vårt.*  

Landkreditt har over tid hatt blant markedets beste vilkår på driftskreditt til landbruket, og har tatt en aktiv rolle som prispresser i markedet på dette produktet. Denne rollen skal vi fortsette å ha.  

– Vi skal være en prispresser i markedet, og fortsatt tilby gode priser til landbruket, også i en tid med renteøkninger, sier Lønnum. 

Også våre øvrige låneprodukter til landbruk ligger nå godt under utviklingen til styringsrenten. 

740x488_Ole-Laurits_speilbilde.jpg

Konsernsjef Ole Laurits Lønnum er opptatt av god dialog med landbrukskundene (foto: Bjørn H. Stuedal)

Ikke vent til krisen er et faktum 

Landbruket er inne i en tid med ekstraordinær kostnadsvekst, og mange bønder kan oppleve økonomien som presset.  

Konsernsjefen er nå opptatt av god dialog med landbrukskundene. 

– Det viktigste er at landbrukskundene tar kontakt med banken om økonomien blir vanskelig. Sammen finner vi den løsningen som passer best for den enkelte gårdbruker. Kostnadsveksten rammer alle, og vi skal strekke oss langt for bonden, sier konsernsjefen. 

Landkreditt skal dermed være fleksible. I direkte dialog med kundene kan vi gi de beste rådene, og finne de løsningene som egner seg for den enkelte. 

– Er du usikker på egen økonomi fremover er det bedre å lufte en bekymring tidlig, enn å kontakte oss først når krisen er et faktum. Foreløpig har vi heldigvis ikke hatt mange henvendelser, men vi følger utviklingen tett, avslutter konsernsjefen. 

 
* Beregningene forutsetter et gjennomsnittlig trekk på 50 % av dagens driftskredittramme på 5.3 milliarder kroner totalt. Rentene på rentebørs.no er ikke vektet i forhold til bankenes markedsandel.