Gode resultater for Landkreditt

Årsresultatet er offentliggjort, og konsernet leverer solide resultater i alle selskaper.

Landkredittkonsernet ender md et resultat på 224 mill, opp fra 141 i 2020. Landkreditt Bank oppnår en solid innskuddsvekst på nesten 12 prosent og er godt forberedt for utlånsvekst i 2022.

Landkreditt Forsikring implementerer nytt kjernesystem og forbedrer samtidig selskapets skadeprosent og lønnsomhet. Selskapet tar markedsandeler og vokser med hele 16 prosent på landbruk og ni prosent totalt. Både Landkreditt Bank og Landkreditt Forsikring ansetter flere distriktssjefer i 2021.

Landkreditt Forvaltning leverer nok et fantastisk år og øker sitt forvaltede volum med 1,8 milliarder (34 prosent) til cirka 7,0 milliarder kroner og Landkreditt Utbytte leverer 27,34 prosent avkastning for året, 6,3 prosent over Oslo Børs’ fondsindeks.

Landkreditt Eiendom øker sin omsetning, og antall salg med 30 prosent. Selskapet har økt synlighet, kompetanse og distribusjon gjennom markedsføring og flere meglere.

Vekst og kompetanse

Vi legger bak oss mange år med høy vekst og positiv utvikling av Landkreditt som finanskonsern. Landkreditt har økt kompetansen og skal utvikle denne videre, for å sikre effektivitet og gode kundeopplevelser.

I de neste årene planlegges det for vekst i alle konsern­selskapene i både landbruk- og privatsegmentet. Skalafordeler er sammen med kompetanse en driver for god utvikling. Dette avgjør også konsernets evne til å konkurrere på pris og risiko i landbrukssegmentet, og dermed hvordan Landkreditt skal lykkes med å nå formålet.

740x488_Ole-Laurits-Lonnum.jpg

Konsernsjef Ole Laurits Lønnum er godt fornøyd med resultatene  Landkredittkonsernet fikk i 2021. 

En stor takk

Landkreditt er inne i en positiv periode og har i 2021 fortsatt utviklingen i henhold til strategien.

– Jeg er svært takknemlig for positive og endringsorienterte tillitsvalgte, og for gode holdninger og fantastisk innsats fra våre ansatte, som alle yter sitt beste for at vi skal lykkes med vårt formål og skape gode kundeopplevelser, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

Konsernsjefen tror at et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente medarbeidere, sammen med evnen til å ta i bruk ny teknologi, er Landkreditts viktigste konkurransefortrinn fremover.

– Takk også til alle kunder som velger Landkreditt. Vårt mål er å fortsette å levere et av markedets beste tilbud til alle kunder, avslutter Lønnum.