Flere samlinger for nye bønder i høst

Vi går inn i høsten med et bredt tilbud til nye og/eller unge bønder, med flere samlinger over store deler av landet.

Nortura, Tine, Felleskjøpet, Gartnerhallen, Norges Bygdeungdomslag, Geno og Landkreditt har gått sammet om felles samlinger for å styrke kompetanse og nettverksbygging blant nye bønder. På sikt er håpet at det vil bidra til økt rekruttering til landbruket.

Store navn til Lillestrøm

På Lillestrøm er det duket for stor samling med mulighet for konferanse, bankett og hotellovernatting.

Til konferansen kommer blant annet Therese Johaug, som vil snakke om sin veg til olympiske medaljer, og ­landbruks- og matminister Sandra Borch, som vil snakke om regjeringens tanker om rekrutering og framtidas ­matprodusenter.

I tillegg blir det mye faglig innhold i paralellsesjoner, og tidligere generalløytnant Robert Mood vil snakke om matproduksjon og beredskap.

I forbindelse med banketten vil det bli kåring av årets unge bonde, og det blir konsert med bygderapperne Hagle.

Mer info og påmelding (ekstern lenke)

Flere regionale samlinger

I samarbeid med Norges Bondelag blir det også samlinger for nye bønder i Sogndal, Stavanger og Bodø.

Samlingen i Stavanger avholdes i forbindelse med landbruksmessen Agrovisjon. Nettverksbygging vil være en rød tråd gjennom samlingen, og det blir blant annet innlegg om dagens kostnader ved Landkreditt, Matberedskap ved generalløytnant Robert Mood, info om velferdsordninger v/Bodhild Fjelltveit og hvordan du kan følge drømmen v/Marius Sørlie.

I Bodø blir det fokus på eierskifte, nettverksbygging og presentasjon av samvirkeorganisasjoner, og i Sogndal står det både gårdsbesøk og informasjon om framtidsmulighetene for landbruket på programmet.

Sjekk gjerne ut program og mer informasjon om de ulike arrangementene i lenkene under.