Advarer mot å være underforsikret

En ekstraordinær situasjon med krig i Ukraina, varemangel og økt kostnadsnivå gjør at mange bønder og næringskunder nå risikerer å være underforsikret. Dette kan få store konsekvenser ved et skadeoppgjør. – Sjekk at forsikringssummen din reflekterer utviklingen, råder Ane Wiig Syvertsen i Landkreditt Forsikring.

Med inflasjon og økte kostnader på ulike innsatsfaktorer, vil det nå være atskillig dyrere å erstatte etter en skade. Varemangel og lengre leveringstider vil dessuten kunne gjøre at et avbrudd i driften kan bli lenger enn det som har vært vanlig.

Ane Wiig Syvertsen er administrerende direktør i Landkreditt Forsikring. Hun tror mange bønder og næringskunder ikke er klar over at de nå kan være underforsikret, og kommer med en oppfordring til kundene:

– Vi ber våre kunder om å oppdatere sine forsikringssummer i takt med prisstigningen i markedet. Er kunden underforsikret, vil det kunne få store konsekvenser i et skadeoppgjør. I verste fall blir et forsikret objekt totalskadet, men en forsikringssum som ikke er oppdatert til dagens prisnivå begrenser muligheten for en fullverdig erstatning for kunden, sier hun.

1366x768_ane-wiig-syvertsen.jpg

Hva er situasjonen på din gård?

Bonden er den som kjenner sin egen drift best, påpeker Wiig Syvertsen. Hun ber kundene i landbruket om å reflektere rundt situasjonen på eget gårdsbruk:

– Se på situasjonen på gården, og gjør deg opp noen tanker om driften og verdiene som ligger i gården. Oppdater omsetningstall, vurder verdier i bygningsmasse og varelagre samt hva et mulig inntektstap ved et avbrudd i driften vil kunne ha å si. Reflekteres verdiene i forsikringssummen, eller har situasjonen på annet vis endret seg siden du sist justerte forsikringssummen?

Ta kontakt

Wiig Syvertsen er opptatt at kundene tar kontakt med forsikringsselskapet hvis de er usikre på om de er tilstrekkelig forsikret. Oppfordringen går spesielt til bonden som driver stort samt næringskunder.

– Vær bevisst og sjekk at forsikringssummen din reflekterer utviklingen. Har du større verdier nå enn tidligere, eller er usikker på forsikringssummen din – ta kontakt med oss, så kan vi se på dette sammen, sier Wiig Syvertsen avslutningsvis.