1. august er frist for å selge melkekvote

Innen 1. august kan du som har melkekvote selge hele eller deler av grunnkvoten din. Husk å kontakte oss i banken om du tenker å selge kvoten.

Innen 1. august kan du som har melkekvote selge hele eller deler av grunnkvoten din. Husk å kontakte oss i banken om du tenker å selge kvoten.

Banken har sikkerhet i gården, og et salg av melkekvote kan påvirke din betjenings­evne og sikkerhet. Vi må derfor, sammen med deg, ta en gjennomgang av lånet ditt. Med bakgrunn i dette er det derfor viktig at du kontakter oss så raskt som mulig, dersom du går med tanker om kvotesalg.

Kontakt oss her

Digital salgsprosess

Som kvoteselger har du tidligere måttet fylle ut minst tre skjemaer, men i fjor ble prosessen digital. Målet for direktoratet er at salgsjobben skal bli enklere, tryggere og raskere.

Landbruksdirektoratet behandler søknadene fortløpende, men søknadsfristen er 1. august. Vedtak om innvilget salg får virkning fra 1. januar 2023.

Den digitale løsningen henter alle panteforhold og medeiere fra Kartverkets grunnbok og Landbruksregisteret. Medeiere og panthavere får forespørsel om samtykke tilsendt digitalt via Altinn. Det er et mål at den nye løsningen gjør søknadsbehandlingen mer effektiv og at det blir lettere å kontrollere at vilkårene i kvoteforskriften er oppfylt.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon på landbruksdirektoratet sine sider