Foto: Kvist av grantre

Sjekk om du er forsikret, meld fra til Skogbrand og få skaden taksert før du begynner å gjøre tiltak i skogen.

En storm kan føre til store skader på skog. Her er noen tips om hvordan du bør gå fram hvis skaden inntreffer.

Meld fra til Skogbrand

Forsikringsselskapet Skogbrand er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge. Mer enn 40.000 skogeiendommer er forsikret gjennom selskapet. Har du full skogforsikring er du dekket med tanke på stormskader. Har du delforsikring må du sjekke om stormskader er dekket.

Du er berettiget erstatning hvis det er et sammenhengende skadefelt over 2 dekar, hvis stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25 prosent av trærne i skadefeltet, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar.

Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Dersom mer enn 50 prosent av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis det delvis erstatning.

Du har selv ansvar for å melde fra om skader direkte til Skogbrand. På deres hjemmesider er det mulighet for elektronisk skademelding. Etter kort tid skal du bli kontaktet av en takstmann.

Vent med tiltak til skogen er taksert

Takstmannen kommer og ser på skadefeltet, vurderer størrelsen av skadet areal, bonitet og alder på skogen som er skadd og om det er totalskade eller delvis skade. Du må derfor vente med avvirkning til takstmannen har vært i skogen. Om du allerede har avvirket uten å få skaden taksert, vil du ikke kunne søke erstatning.

Skadeavdelingen i Skogbrand vil deretter behandle informasjon fra takseringen og foreta et skadeoppgjør. Det tar normalt noen få dager før du får endelig erstatningsoppgjør. I perioder med mye skade kan det både ta tid før takstmannen kommer og før saken er ferdigbehandlet.

Sett i gang med tiltak

Det er viktig å få ut skadet virke raskt. Dette er ikke noe forsikringsselskapet står for, men det er ditt ansvar. Ta kontakt med skogsbruksleder for å sjekke mulighetene for hjelp og avsetning av tømmeret. Husk at hogst av vindfall er spesielt risikabelt.

Det er stor fare for insektskader på gjenstående skog, spesielt om sommeren. Slike følgeskader dekkes ikke av forsikring.

Selve erstatningen beregnes ut fra en fast tabell, etter fratrekk av en egenandel.