Når skal aksjer egentlig selges?

Aksjemarkedet er stedet der de langsiktige investorene tjener penger på bekostning av de kortsiktige investorene. Over lang tid går aksjer bare en vei – opp. Kortsiktig derimot vil aksjemarkedet svinge både opp og ned.

Dersom man allerede vet at sparepengene har et formål, for eksempel at det skal kjøpes hytte eller bil eller lignende om seks måneder - da bør man ikke være eksponert i aksjer eller aksjefond. Aksjemarkedet gir få signaler forut et børsfall. Og det blir dumt om man har betydelig mindre å rutte med akkurat når sparepengene skal anvendes.

Velge enkeltaksjer eller aksjefond?  

Kjøper man en enkeltaksje, bør man enten ha kunnskap om akkurat det selskapet eller markedene selskapet opererer innen. Eller kjenne noen som har dette. Kanskje man har fått et tips? Med tiden til hjelp vil nok kursen mest sannsynlig stige. Men ikke alltid. For selskaper som er relativt nyetablerte og uten kontantstrøm, men med høye ambisjoner om å tjene penger i fremtiden, kan det være at kursen aldri stiger. Kjøper man en enkeltaksje med kort tidshorisont er det jo 50/50 om aksjen stiger eller faller. Kjøper man et aksjefond med lang tidshorisont, er risikoen betydelig lavere.

Investering i aksjer handler om å spre risiko. Ved å kjøpe et fond som underliggende har investert i mange selskaper, oppnår man dette. I tillegg kan man spre risiko ytterligere ved å velge flere fond, noen med eksponering i Norge og noen utenfor Norge, for eksempel Norden.

Andre strategier

Noen forsøker gjerne å finne tidspunkter hvor det er lurt å kjøpe eller selge. For eksempel at man selger etter en oppgang i aksjemarkedet, eller kjøper etter markedet har falt tilbake. Dette har jeg liten tro på. Det er så lett å bomme, og så blir man «løpende etter» markedet. Eller at man treffer og selger før et fall i markedet, men kommer ikke raskt nok inn igjen til å bli med når markedet igjen stiger fordi fallet ble mer kortvarig enn man trodde. Aksjekurser har en tendens til å stige mer enn man tror. Og motsatt. 

Avkastning over tid                                                  

Grafen under viser avkastning i Norden (ex Norge) målt i norske kroner fra 2007 og frem til i dag, nesten 15 år. De som investerte i 2007 fikk en tung start da markedet var ned nesten 50 prosent frem til våren 2009, noe som absolutt er en påminnelse om hvor brutalt aksjemarkedet kan være. Imidlertid, hvis man fremdeles er investert, er årlig avkastning nesten 9 prosent. Dersom man var heldig eller dyktig og investerte like etter finanskrisen, og fortsatt er investert, vil årlig avkastning nå være litt over 15 prosent.

Fig1_perspektiver11.png

Og når skal det selges?

Riktig svar kommer an på hvem du er. For andelshavere i et aksjefond er svaret egentlig aldri. Unntatt når det nærmer seg et tidspunkt for at pengene skal anvendes. For en ansvarlig forvalter i et aktivt forvaltet aksjefond er det annerledes. Selv om jeg er langsiktig, hender det jeg ser mer oppside i et annet selskap eller en annen sektor, og vil dermed gjøre endringer i porteføljen i streben etter å oppnå høyere avkastning. Samtidig vil jeg også måtte hensynta hva endringen betyr for risiko i porteføljen. I utbyttefondene i Landkreditt er det risikojustert avkastning som er i fokus.