Hvorfor trenger du en skattetrekkskonto?

Som bonde er du gjerne også arbeidsgiver. Har du en bedrift hvor du betaler ut lønn til ansatte, skal du som hovedregel ha en skattetrekkskonto. Det sikrer at du alltid har penger tilgjengelig til å betale skatt når du betaler ut lønn til dine ansatte.

Som arbeidsgiver er du pålagt å trekke skatt av lønn og annen godtgjørelse til dine ansatte. Med en skattetrekkskonto står pengene klare til brukes til å betale skatt ved lønnsutbetalinger.  

Du kan ikke gjøre uttak fra en skattetrekkskonto. Her står midlene låst og kan kun brukes til å betale skatt.

Pengene setter du inn som forskuddstrekk den første hverdagen etter en lønnsutbetaling. Hvor stort dette trekket skal være, bestemmes av skattekortet til den ansatte.

Bruker du en regnskapsfører, kan du også snakke med vedkommende om hvilke beløp som skal settes på skattetrekkskontoen.

Unngå alvorlige konsekvenser

Det er lovpålagt å ha en skattetrekkskonto og et krav for at du skal kunne oppfylle skattebetalerloven. Kravet gjelder også for enkeltmannsforetak. Betaler du ut lønn uten en skattetrekkskonto, kan du risikere å bli økonomisk og/eller strafferettslig ansvarlig for skatteunndragelse.

– I Landkreditt Bank er vi opptatt av å øke kunnskapen om bruk av skattetrekkskonto, som et ledd i å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet. Vi tror at gjennom økt kunnskap og oppmerksomhet rundt dette temaet, kan flere unngå de alvorlige konsekvensene som kan følge av å unnlate bruk av skattetrekkskonto, sier Lars Tore Myklatun, juridisk direktør i Landkreditt. 

Opprett en skattetrekkskonto

Er du kunde av Landkreditt Bank, kan du opprette en skattetrekkskonto hos oss. Dette gjør du ved å enten ringe inn til kundeservice på 23 00 08 00, eller sende en e-post fra nettbanken din om at du ønsker å opprette en skattetrekkskonto.