Det er håp selv om det ser truende ut

Gård i vinterlandskap

I turbulente tider gjelder det å tenke langsiktig. Her følger noen nyttårstanker om hvilket håp det er for norske bønder.

Bonden møter store utfordringer nå. Prishopp på strøm, gjødsel og kraftfôr med mer. Forventninger om bidrag til et bedre klima. Usikkerhet rundt opptrapping av inntekt. Jeg kunne nevnt mer, men alle som leser dette vet hva det dreier seg om.

Perspektivet

Klarer du midt i denne støyen å beholde perspektivet? Det kan gå på flere plan, men først må jeg ta det som skjer i verden rundt deg. Bønder har alltid hatt utfordringer og vil alltid ha det. Gårsdagens utfordringer hadde en annen innpakning enn dagens. Men det grunnleggende du uansett må se etter er: Vil nordmenn ha norsk mat? Skal den produseres der gården min ligger?

For vil de ha mat, vil politikerne måtte legge rammevilkårene til rette for det. Jeg sier ikke at det blir gode og vide rammevilkår, men rammevilkår som gir muligheter for den bonden som er dyktig. Slik landbrukspolitikken er innrettet, blir du ikke straffet for å være dyktig.

De rundt oss må forstå

Vi må kjempe for grunnleggende ordninger og holdninger, for eksempel ordninger som importvern og markedsregulering. Men på lang sikt er det viktigste at holdningene til norsk matproduksjon styrkes. Her er vi inne i en positiv utvikling som vi må ta vare på. 

Det blir viktigere å finne allierte, enn å finne motstandere. Vi må i større grad klare å engasjere andre og bidra konstruktivt til de debattene som går. Kanskje vi også kan lede debatten inn på et rett spor. Et godt eksempel på det er Anders Schanche Rettedals innlegg i Bondevennen.

– Det er på tide at vi bønder etablerer en ny giv i klimadebatten og får den til å handle om bærekraftig matproduksjon, skriver bonden på Klostergarden blant annet.

Økonomisk forståelse

Så havner vi ofte i det som kan oppfattes som et mas fra selvstendig næringsdrivende om bedre økonomi. Også her må vi få verden rundt til å forstå sammenhengen. Bondeopprøret har gjort og gjør en glimrende jobb på å få folk i tale og forstå situasjonen. Hvis næringen utarmes økonomisk og det ikke lar seg gjøre å foreta nødvendige investeringer, vil det komme til et punkt hvor det ikke er noen vei tilbake.

Kortsiktighet preger samfunnet og politikerne verden over. Dette passer veldig dårlig for den verdiproduksjonen landbruket representerer. Bønder produserer mat basert på en jordressurs som det tar tusenvis av år å lage. På grunn av vårt klima må det bygges driftsbygninger som varer i tredve år. Forventninger til god dyrevelferd øker kostnadene. Politikerne må ta den økonomiske konsekvensen av det landet vi lever i og de forventningene vi som samfunn har til hvordan maten skal produseres.

I over tjue år har jeg skrevet små artikler for Landkreditt. Det startet før Landkreditt ble bank og mens det ennå var lite informasjon lett tilgjengelig på internett. Målet var den gang å gjøre nyheter rundt økonomi og ledelse lett tilgjengelig for norske bønder. Drøyt 2.350 artikler senere er det nå tid for meg å trekke meg tilbake og avslutte mitt aktive bidrag. 

Godt nytt år og takk for meg!