Varsler endringer i BSU

Regjeringen foreslår i sitt forslag til neste års statsbudsjett at det gjøres endringer i dagens BSU-ordning som vil ha betydning for deg som allerede har bolig, men fortsatt sparer i BSU.

Du har kanskje allerede kjøpt deg bolig, men klart å la BSU-kontoen forbli uberørt? I så fall vil du, hvis forslaget fra regjeringen blir en realitet, ikke lenger være berettiget det gunstige skattefradraget som har vært forbundet med det å spare i BSU. Unge under 34 år kan få inntil 5000 kroner i skattelette hvert år hvis de sparer i BSU. 

Rendyrkes til målgruppen

Du vil fortsatt kunne spare penger på BSU-kontoen din, men du mister altså skattefordelen dersom du allerede har kjøpt bolig. Da blir det å spare i BSU som å spare på en hvilken som helst annen sparekonto.

Så hvorfor ønsker regjeringen denne endringen?

Bor du energieffektivt?

Vi er opptatt av bærekraft, så derfor tilbyr vi vår beste rente dersom du har en energieffektiv bolig.

Les mer om Grønt boliglån

BSU-sparingen er forbeholdt brukt til bolig, men det er per i dag ingenting som sier at du må bruke den til den første boligen du kjøper. Det har etter hvert blitt ganske vanlig å fortsette å spare i BSU, også etter første bolig er kjøpt.

Bakgrunnen for at regjeringen foreslår å fjerne fradraget for de som allerede eier bolig skal være å rendyrke ordningen for de den opprinnelig var ment for, nemlig unge som trenger å komme i posisjon til å kjøpe sin første bolig. 

Høyere årlig beløp

Regjeringen forslår samtidig å øke det maksimale beløpet du kan spare i BSU per år fra 25.000 til 27.500 kroner.

Om disse forslagene blir en realitet, vet vi enda ikke. Regjeringen må forhandle i Stortinget om statsbudsjettet, og det forventes ikke at dette er klart før nærmere jul.

Les mer om regjeringens forslag.