Skal ikke tape på å produsere god melk

FOTO: Ku på beite.

De som produserer mer enn kvoten i 2020, skal ikke måtte betale for å bli kvitt melken. Høy etterspørsel vil vare inn i 2021.

Melkeprodusenter er ikke vant til et marked i ubalanse. Historisk har det vært forutsigbarhet og endringer har skjedd over lang tid. Nå møter melkebonden utfordringer med raskere endringer i markedet.

Fra stabilt marked til uforutsigbarhet

Signalet var tydelig: Markedet for melk var stabilt, selv om det hele tiden var en liten nedgang. Så fikk bøndene klar beskjed om konsekvensen av utfasingen av norsk produksjon av Jarlsbergost: Produsert volum må ned.

Det var vanskelig for den enkelte produsent å forutse at produksjonsstart i Irland skulle bli utsatt. Og ingen kunne forutse at vi fikk en pandemi som gjorde at vi økte forbruket vårt av melkeprodukter. Dermed økte behovet for melk i 2020 i stedet for å synke.

Vanskelig å treffe

Gjennom 2020 har derfor bøndene fått ulike signaler, men konklusjonen er at produksjonen skal øke. Kvoten for kumelk er økt to ganger og melkeprisen er forsterket for å få til økt leveranse i tredje kvartal. Nå på slutten av året ser en del produsenter at de, på tross av økning i forholdstall, kommer til å levere mer enn kvoten tilsier.

Men det er heller ikke ønskelig at produsentene skal redusere dyretallet. Også i 2021 vil det være behov for en relativt sett høy produksjon.

Skal unngå minusoppgjør

Tine skriver i en melding at slik prisene er nå, vil summen av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift kunne overstige basispris og kvalitetstillegg for produsenter med gjennomsnittlig fett og proteininnhold. Dette er slik Tine ser det en utilsiktet effekt av flere pris- og avgiftsendringer.

— Vi vil korrigere avregningene slik at det ikke blir minusavregning for elitemelk ved volum utover kvote. Vi gjør dette for å unngå at melk ender i gjødselkjelleren og da kan vi ikke risikere at noen kommer i en situasjon hvor de må betale for å levere melk. Ingen som leverer elitemelk over kvote i 2020 vil få et skyldig beløp på avregningen i 2020, skriver direktør i TINE Råvare, Eivind Kjuus.

På den anne side vil de som leverer melk som ikke holder topp kvalitet, risikere å komme i minus på oppgjør for melk levert ut over kvoten. Disse bør imidlertid huske på at etterbetalingen som kommer i 2021, beregnes på basis av all levert melk. Dermed kan regnestykket likevel bli positivt.