Populært ønske for 2021: Mentor

Mer enn 240 nye bønder har søkt om å få en mentor gjennom Mentorordninga i landbruket i 2021.

Mentorordningene for landbruket var gjennom et treårig prøveprosjekt i Trøndelag, Vestland, Agder og Innlandet. Erfaringene var så gode at ordningen ble utvidet til hele landet i 2020. I år har121 mentorpar deltatt.

Dobbel interesse for 2021

− Det er fantastisk interesse for tilbudet landet sett under ett, selv om antall søkere varierer mellom regioner, sier Mette Feten som er ansvarlig for Mentorordninga i landbruket i Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

NLR har mottatt 240 søknader om nye bønder som ønsker seg mentor for 2021. Regionene som var med på prøveordningen fra 2017 til 2019 har flest søkere, noe som tyder på en positiv smitteeffekt der ordningen er best kjent.

Ikke mentor til alle

− Med så mange søkere er det dessverre ikke alle som får delta i 2021. 240 søkere skal fordeles på 120 plasser i hele landet, sier Feten. Fordelt på de ti NLR-regionene gir det i gjennomsnitt 12 plasser per region, men dette blir justert etter søkertallet i hver region. Søkere under 35 år blir prioritert i henhold til retningslinjene fra Landbruks- og matdepartementet.   

Nå starter arbeidet med å finne gode mentorer til de 120 som det er plass til i ordninga. 82 erfarne bønder har allerede meldt seg som mentorer. Mange av søkerne har også spesifikke ønsker om hvem de vil ha som mentor.    

Dette er mentorordningen

Mentorordninga i landbruket innebærer at en ny bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer.  

Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor får godtgjøring for arbeidet. Tilbudet er gratis for nye bønder.  

– Du får gode, praktiske råd fra en erfaren bonde. Av og til kan det være vanskelig å spørre en nabo eller kollega om råd igjen og igjen. Da er det lettere med fast mentor som får godtgjørelse, sier Feten.