Mange frykter ferietrøbbel

Nordmenn som planlegger årets sommerferie har Korona-situasjonen øverst på bekymringslisten, viser ny undersøkelse. To av ti har tenkt å holde seg hjemme.

17 prosent er mest bekymret for at smittevernreglene eventuelt blir strammet til igjen, slik at egne planer ikke lar seg gjennomføre, viser undersøkelsen, som er utført av YouGov for Landkreditt Forsikring.

En like stor andel er urolige for at de selv eller nærstående skal bli smittet av sykdommen.

– Til sammen er drøyt en tredjedel av de spurte mest redde for at Korona på en eller annen måte skal ødelegge ferien for dem. Det er forståelig at mange føler på en slik uro i år, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Hun mener svarene tyder på at folk flest møter den spesielle situasjonen med nødvendig alvor, og håper dette vil bidra til at en ny smittebølge forhåpentligvis kan unngås.

Forsikrer seg mot risiko

Dårlig vær inntar tredjeplassen på bekymringslisten, fulgt av vanskeligheter og forsinkelser knyttet til transporten, annen sykdom eller ulykkeshendelse samt tyveri, ran eller annen kriminalitet.

Kun 16 prosent oppga at de ikke er engstelige for noen av disse risikofaktorene.

– Været er det lite vi får gjort med, men for svært mange andre negative overraskelser vil en reiseforsikring være til god hjelp om noe skulle inntreffe. Den kan tegnes for hele året og omfatte alle i familien. Nå på forsommeren er det spesielt mange som kjøper en slik forsikring, sier Wiig Syvertsen.

Imidlertid er det langt fra alle som har tenkt seg på ferie i sommer. 18 prosent har ikke tenkt å reise noe sted, ifølge undersøkelsen.

350.000 reiseskader i fjor

Svært mange nordmenn får bruk for reiseforsikringen sin, viser bransjetall.

I 2019 ble det meldt om lag 350.000 reiseskader til forsikringsselskapene, fordelt på rundt tre millioner forsikringer. Erstatning for året var cirka 2,3 milliarder kroner, ifølge en oversikt fra Finans Norge.

46,4 prosent av erstatningene skyldtes sykdom, mens avbestilling utgjorde 21,6 prosent.

Den tredje største posten var tap av reisegods, med 14,8 prosent. 10 prosent av erstatningene skyldtes ulykke, mens 7,2 prosent ble karakterisert som øvrig.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 4.-7. juni 2020 gjennomført til sammen 1001 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18 år+

Foto: Colourbox.