Kutter renta for nye bønder

Nå setter vi ned renta på generasjonsskiftelån til ny beste rente på 1,99 prosent, og døper samtidig om lånet til Ny bonde-lån. Med rentekuttet ønsker vi å bidra til at flere kan ta steget og etablere seg som bonde.

Skal du ta over gård?

Da kan vårt Ny bonde-lån være noe for deg.

Les mer og søk

– Det er kostbart å etablere seg som bonde. Vi er opptatt av å bidra til en god rekruttering til landbruket. Derfor satser vi nå enda tyngre inn mot nye bønder. Ved å sette ned renta på lånet til nye bønder under 45 år, ønsker vi å gjøre det lettere å starte opp som bonde, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt. 

Renta på Ny bonde-lån settes ned med 0,30 prosentpoeng, til en ny beste rente på 1,99 prosent.

Renteendringen er gjeldende fra 20. november på nye lån og fra 5. januar 2021 på eksisterende lån. 

Navnebytte

Ikke alle som kjøper gård overtar etter forrige generasjon. Derfor velger vi nå å foreta et navnebytte, fra Generasjonsskiftelån til Ny bonde-lån.

Ny bonde-lånet er et lån med pant i landbrukseiendom forbeholdt personer som er i ferd med å etablere seg som bonde. Låntakeren må være 45 år eller yngre for å kunne benytte seg av tilbudet.