Heldigitalt medlemsvalg i Landkreditt

Landkreditt har hatt digitalt valg siden 2013. Nytt ved neste valg er at du må være registrert med en e-postadresse for å kunne delta i valget.

De aller fleste medlemmene i Landkreditt er registrert med e-post i våre systemer. Disse vil motta informasjon om medlemsvalget på e-post som førEndringen vil derfor bare gjelde de som til nå har mottatt valginformasjonen postalt.

Dette er medlemsvalget

Det er medlemsvalg i Landkreditt hvert år. Her velges nye tillitsvalgte blant medlemmene i de ulike regionene. De tillitsvalgte representerer sin region på årsmøtet til Landkreditt, som er Landkreditts høyeste organ. Det velges også regionale valgkomiteer, som har arbeidet med å finne gode kandidater til tillitsvalgte blant våre 10.000 medlemmer. Medlemsvalget i Landkreditt er digitalt, og alle medlemmer har stemmerett. Alle kunder som har driftskreditt, eller et lån som tar pant i en landbrukseiendom, er medlemmer i Landkreditt.

Mer om medlemsvalget

Postale utsendelser er kostbart og ressurskrevende, særlig om vi ser i forhold til antallet medlemmer som trenger denne løsningen. Ordningen vil derfor bortfalle fra neste medlemsvalg i januar-februar 2021. 

- Landkreditt har vært en nettbank siden oppstarten i 2002. Vi forventer derfor egentlig at vi kan kommunisere digitalt med våre medlemmer 

Dette sier Anders Sigstadsom er organisasjonssjef i Landkreditt. Han forteller at det nå er igjen få medlemmer som ikke har registrert e-postadressen sin. 

- De aller fleste medlemmene er heldigvis heldigitale kunder. Tiden er derfor inne for at vi kan bruke alle ressursene på å videreutvikle den digitale valgløsningen til glede for alle våre medlemmersier Sigstad. 

Har du ny e-postadresse, eller om du ikke har registrert e-postadressen din i Landkreditt fra før, er derfor tiden inne for å gjøre dette nå.  

Husk også at medlåntakere har stemmerett. Disse må også registrere e-postadressen sin for å kunne delta i valget.

Slik registrerer du e-postadressen din 


Du kan endre eller legge til e-postadressen din enkelt i nettbanken: 

  1. Gå til hovedmenyen. Under menypunktet Mine innstillinger velger du Min kontaktinformasjon 
  2. Legg til e-postadressen du ønsker å nås på. 

 

Du kan også endre e-postadressen fra mobilbanken:

  1. Gå til hovedmenyen og velg Gå til nettbank. 
  2. Under menypunktet Mine innstillinger velger du Min kontaktinformasjon. 
  3. Legg til e-postadressen du ønsker å nås på. 

 

Medlem uten nettbank?

Er du medlem i Landkreditt uten at du har nettbank, kan du enkelt opprette en nettbank fra våre nettsider. Dette er helt kostnadsfritt. Vi oppfordrer naturligvis alle våre kunder til å ha en nettbank. 

Opprett nettbank