Gode vaner styrker brannsikkerheten

Bønder flest har gode rutiner for å sjekke brannsikkerheten i gårdens bolighus, viser ny undersøkelse. Det kan være praktisk å legge kontrollen til røykvarslerens dag.

Datoen er 1. desember. Den nasjonale oppfordringen om å bytte batteri i varslerne har blitt en tradisjon, og faller sammen med starten på en brannfarlig periode, påpeker Linda Stubsjøen, bransjeansvarlig i Landkreditt Forsikring og selskapets representant i Landbrukets Brannvernkomité.

– At brannvarslingen fungerer, kan redde liv. Alle er pålagt å ha slikt sikkerhetsutstyr, og påse at det virker. Likevel er det en del som slurver, og glemmer å bytte batteri. Å innarbeide en fast dato for dette, har bidratt til bedre vaner, sier Stubsjøen.

Påpasselige bønder

Forsikringene du trenger

Enten du jobber med landbruk eller du bor midt i byen, så har vi forsikringene du trenger.

Sjekk pris og kjøp

Nå viser en fersk undersøkelse utført av Agri analyse for Landkreditt at norske bønder har blitt påpasselige med å følge gode rutiner for brannsikkerhet i hjemmet.

– Nær åtte av ti oppgir at det er mindre enn ett år siden de byttet batteri i røykvarslerne. Ytterligere 14 prosent svarer at det er mellom ett og to år siden sist. Dette viser en høy grad av bevissthet.

Det fremkommer også i undersøkelsen at tre fjerdedeler av de spurte kontrollerte slukkeutstyret sitt for mindre enn ett år siden. 20 prosent oppgir at det ble gjort for mellom ett og to år siden.

Positiv utvikling

– Vi ser ut til å være på rett vei. Nå håper vi de positive holdningene vil sette spor i brannstatistikken. I 2018 fikk vi dessverre en topp i antall boligbranner i landbruket. Situasjonen bedret seg noe i fjor, men det brant i et våningshus annenhver dag på norske bruk, sier Stubsjøen.

Det er alt for mye, mener hun. Derfor fortsetter Landkreditt arbeidet med å informere og motivere til god skadeforebygging på det enkelte bruk.

Temaet er spesielt aktuelt i årstiden vi nå går inn i.

Den farlige julemåneden

– Hele vinterperioden, med mye fyring og bruk av elektrisitet, fører til flere branner. I desember bruker vi dessuten mer peis og levende lys. Begge deler øker brannfaren, sier Linda Stubsjøen.

Inngangen til adventsmåneden er derfor et godt tidspunkt for egenkontroll.

Noen tips for bedre brannsikkerhet:

  • Bytt batteri i røykvarslerne årlig, gjerne 1. desember
  • Test dem, så du hører at de piper som de skal
  • Sjekk slukkeutstyret jevnlig
  • Test jordfeilbryteren i sikringsskapet fra tid til annen
  • Se etter svimerker i støpsler, kontakter og elektrisk utstyr

 

Illustrasjonsfoto: istock