Enighet om økning av minstelønn i jordbruket

Foto: Arbeidere ute i grønnsaksåkeren.

Minstelønnen i jordbruket øker med 3 kroner per time. Grøntprodusenter trenger mer kompetanse som arbeidsgivere.

Etter flere år med forbedring av rutiner og arbeidsforhold, kom landbruket i sommer igjen i søkelyset som følge av sosial dumping. Nå vil Gartnerforbundet, Gartnerhallen og Bondelaget samarbeide om et kompetanseløft.

Advarer mot bruk av mellommenn

Ved flere av sakene som ble kjent i media var arbeiderne ansatt gjennom avtaler med arbeidsformidlere, og ikke direkte med arbeidsgiver. Et viktig tiltak for bedre orden i ansettelsesforholdene er at ansettelser skal skje direkte mellom den norske produsenten og arbeidstaker, hevder næringsorganisasjonene.

– Vi oppfordrer grøntprodusentene til ikke å bruke bedrifter og mellommenn, spesielt der kultur- og språkforskjellene er store. Det er først og fremst den selvstendige næringsdrivende som skal ha arbeidsgiveransvaret. Det gir produsenten full kontroll selv, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Vil innføre obligatorisk arbeidsgiverkurs

I et kurs som er under utarbeiding er arbeidsavtalen et viktig element. Kurset vil også omhandle lønnsberegning, arbeidstidsregistrering, regler for innkvartering og håndtering av eventuelle konflikter. De første kursene vil bli gjennomført vinteren 2020/2021, slik at bærprodusentene kan ha kompetansen på plass før neste sesong.

– Etter sommerens oppslag innfører vi et obligatorisk arbeidsgiverkurs for bærprodusenter. Det skal ikke være tvil om hvordan arbeidsforhold skal bli håndtert. Alle som kommer til næringen for å jobbe skal møte gode arbeidsforhold, sier Bartnes i Bondelaget.

Denne kompetansehevingen støttes av partene i arbeidslivet som forhandler lønnsvilkår for arbeidere i jordbruket, NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet.

Minstelønn øker med tre kroner

Partene har avsluttet lønnsforhandlingene gjennom «Overenskomst for jordbruks- og gartnerinæringene». Det gis et generelt lønnstillegg på kr 0,50 per time med virkning fra 1. april 2020. Fra og med 1. november 2020 gis et overenskomsttillegg på kr 1,50 per time. Disse tilleggene inngår i økningen av minstelønnssatsene.

Partene er enige om å regulere minstelønnssatsene for ferie og innhøstingshjelp og faste ansatte med 3 kroner per time fra 1.november 2020. Avløsere får også en økning. Den er satt til 5 kroner per time fra samme dato.