Våre priser

 • Boliglån 50 % fra1,95 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 1,95 Effektiv rente fra 1,97 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,35 Effektiv rente fra 2,38 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 2,75 Effektiv rente fra 2,79 %
 • Boliglån fra2,25 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 2,25 Effektiv rente fra 2,28 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,65 Effektiv rente fra 2,69 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 3,05 Effektiv rente fra 3,10 %
 • Grønt boliglån fra1,95 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 2 millioner Nominell rente fra 1,95 Effektiv rente fra 1,97 %
  Over 1 million Nominell rente fra 2,20 Effektiv rente fra 2,23 %
  Inntil 1 million Nominell rente fra 2,60 Effektiv rente fra 2,64 %
 • Generasjonsskiftelån fra2,65 %
 • Kapitalkonto 2,00 %

  Rente
  Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 2,00
  Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 1,40
  Inntil 100.000 kroner Rente 0,50
 • Landbrukslån fra2,95 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Over 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 2,95 Effektiv rente fra 2,99 %
  Inntil 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 3,30 Effektiv rente fra 3,36 %
  Landbrukslån utover 60 % og innenfor 80 % Nominell rente fra 4,00 Effektiv rente fra 4,08 %
 • Driftskreditt for landbruket 3,25 %

  Nominell rente Effektiv rente
  Innskuddsrente Nominell rente 0,10 Effektiv rente 0,10 %
  Kredittrente Nominell rente 3,25 Effektiv rente 3,29 %
  Overtrekk Nominell rente 19,00