Med garanti fra banken har både du og avtalepartneren en ekstra trygghet. Vi betaler avtalt beløp til avtalepartner og garanterer for dine forpliktelser.

Vi tilbyr selvskyldnergaranti og "on-demand"-garanti.

Detaljer rundt garantien beskrives i avtalen som inngås med banken.

Søke om bankgaranti? Dette må du legge ved søknaden:

  • Kopi av kontrakten mellom deg og din avtalepartner
  • Revisorgodkjent årsregnskap for de siste 3 årene
  • Budsjett
  • Verdivurdering på det du stiller som sikkerhet