Bankgaranti

  • Trygt for dine avtalepartnere
  • Trygt for deg
Søk om garanti
Med garanti fra banken har både du og avtalepartneren en ekstra trygghet. Vi betaler avtalt beløp til avtalepartner og garanterer for dine forpliktelser.

Vi tilbyr selvskyldnergaranti og "on-demand"-garanti.

Detaljer rundt garantien beskrives i avtalen som inngås med banken.

Søke om bankgaranti? Dette må du legge ved søknaden:

  • Kopi av kontrakten mellom deg og din avtalepartner
  • Revisorgodkjent årsregnskap for de siste 3 årene
  • Budsjett
  • Verdivurdering på det du stiller som sikkerhet