23 treff på "Forsikring"

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Forsikringen kan kjøpes til du fyller 55 år. Uføreforsikringen opphører ved fylte 62 år. Husk å fylle ut helseskjema.

Sist endret 19.02.2020

Hvem kan kjøpe livsforsikring?

Forsikringen kan kjøpes fra 18 år og til du fyller 70 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 80 år. For å kjøpe forsikringen må du levere inn helseskjema .

Sist endret 18.02.2020