23 treff på "Forsikring"

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Forsikringen kan kjøpes fra 18 år og til du fyller 55 år. Uføreforsikringen opphører ved 1. hovedforfall etter fylte 62 år. Alle som kjøper uføreforsikring må levere inn helseskjema.

Sist endret 19.02.2020

Hvem kan kjøpe livsforsikring?

Forsikringen kan kjøpes fra 18 år og til du fyller 70 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 80 år. For å kjøpe forsikringen må du levere inn helseskjema .

Sist endret 18.02.2020

Hva kan de ansatte på distriktskontoret hjelpe meg med?

På våre distriktskontorer har vi ansatte med spesielt god kjennskap og kunnskap om landbruket.  Distriktssjefene for Landkreditt Bank kan hjelpe deg med finansiering ved kjøp av landbrukseiendom, utbygging og større prosjekter. Du kan også få hjelp til fondsplassering og sparing. Distriktssjefene...

Sist endret 09.06.2020