Bondelagets Kritisk sykdomsforsikring

Med denne forsikringen kan du konsentrere deg om det viktigste – å ta vare på deg selv. Forsikring gir en rask og skattefri engangsutbetaling om du skulle få en alvorlig sykdomsdiagnose. Som bondelagsmedlem gir vi deg en av markedets beste priser.

Enkeltdyr

Dersom du har et slikt dyr, kan du tegne forsikring på dette. Vi tilbyr forsikring av enkeltdyr på storfe, lama, alpakka, småfe og svin.

Lastebilhenger

Vår forsikring for lastebilhenger kan tegnes for deg som har en lastebil forsikret hos oss.

Svineproduksjon

Vår forsikring for svin erstatter driftstap. Ansvarsperioden for driftstap er valgbar for deg som kunde; 12, 18 eller 24 måneder.

Reise bedrift

Denne forsikringen gjelder i utgangspunktet kun på tjenestereiser.

Innbo

Ved brann, tyveri eller vannskader får du erstattet eiendelene dine. Med innboforsikring fra Landkreditt Forsikring gir vi deg imidlertid litt ekstra.

Bondens yrkesskade

Som selvstendig næringsdrivende bonde har du ikke samme rettigheter som lønnsmottakere ved skade som oppstår i en arbeidssituasjon. Bondens yrkesskadeforsikring er en forsikring for bønder som dekker ulykke og yrkessykdommer som er en direkte følge av «vanlig gårdsarbeid».

Bondelagets Yrkesskadeforsikring

Som selvstendig næringsdrivende bonde har du ikke samme rettigheter som lønnsmottakere ved skade som oppstår i en arbeidssituasjon. Bondelagets Yrkesskadeforsikring er en forsikring for bønder som dekker ulykke og yrkessykdommer som er en direkte følge av «vanlig gårdsarbeid».

Barneforsikring

Med barneforsikringen vår får du en av de rimeligste forsikringene i markedet. Forsikringen dekker både uførhet, alvorlig sykdom og ulykke.

Norges Bondelag

Som medlem i Norges Bondelag er det enkelt og lønnsomt for deg å bruke oss. Vi har hele bredden av produkter innen bank, fond og forsikring til både deg og din familie.

Logg inn

Innlogging til nettbank, forsikring, fond/VPS, Nettbank Bedrift, eSignering, pensjon og Landkreditt Mastercard.

Kritisk sykdom

Med denne forsikringen kan du konsentrere deg om det viktigste – å ta vare på deg selv. Kritisk sykdomsforsikring gir en rask og skattefri engangsutbetaling om du skulle få en alvorlig sykdom.

Bondens ulykkesforsikring

Bonden har kanskje Norges tøffeste yrke og er dermed også mer utsatt for ulykker. En ulykkesforsikring gjelder hele døgnet uansett hvor du er i verden. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig skade etter en ulykke. I tillegg dekkes nødvendige behandlingsutgifter.

Yrkesskade

Alle bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring. Forsikringen gjelder skade og sykdom arbeidstakeren som har skjedd i arbeidssammenheng og gjelder både heltids- og deltidsansatte.

Bedriftsforsikring

Med bedriftsforsikring kan du være trygg på at bedriften din kan fortsette vanlig drift med stabile inntekter.

Ulykke

En ulykkesforsikring bidrar til at livet blir lettere å leve etter en ulykke.

Tilhenger

Vår tilhengerforsikring gjelder for vare-, båt- og hestetilhengere.

Driftsbygning

Driftsbygninger er landbruksbyggene på gården som brukes til næring. Dette kan for eksempel være fjøs, låve eller redskapshus.

Campingvogn

Vår campingvognforsikring gir deg mulighet til å velge mellom kasko eller brann/ tyveri.

Bondens uføreforsikring

Har du barn, ektefelle eller samboer – mennesker som er økonomisk avhengige av din inntekt? Uføreforsikring sikrer både deg selv og dine nærmeste økonomisk.

Bondelagets Barneforsikring

Å forsikre det mest verdifulle du har, gir familien din økonomisk trygghet. Vår barneforsikring dekker både uførhet, alvorlig sykdom og ulykke og er en av de rimeligste i markedet. Dette sikrer familiens økonomi på kort sikt, og barnets situasjon på lang sikt.

Reise

Med helårs reiseforsikring er du forsikret fra du forlater hjemmet ditt. Hver dag, hele året. Uansett hvor du reiser hjelper vi deg å finne leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er.

Verdigjenstand

Har du husket å forsikre de mest verdifulle eiendelene dine? En verdigjenstandsforsikring dekker skade på gjenstander som har høy verdi, og gjelder både hjemme og på reise.

Fjørfeproduksjon

Det har tatt deg mange år å bygge opp din produksjon. Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer, brann eller annen ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Bondens livsforsikring

Med livsforsikring gir du de viktigste menneskene i livet ditt økonomisk trygghet om du skulle falle fra.

Storfeproduksjon

Det tar mange år å bygge opp en storfebesetning, og dyrene er grunnlaget for inntekten din.

Traktorlån

Som medlem i Landkreditt SA kan du søke om traktorlån hos oss. Vi gir lån til kjøp av både ny og brukt traktor.

Bedrifts- og produktansvar

Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.

Bedrifts- og produktansvar

Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.

Traktorforsikring

Traktorer, gravemaskiner og andre hjul- og beltegående maskiner kan ha store verdier, og spiller en viktig rolle for drifta på gården.

Firmabil

Er uhellet ute, er det viktig å få god og rask hjelp, slik at du og firmabilen kommer tilbake i normal drift. Hos oss finner du en firmabilforsikring som passer ditt og bedriftens behov.

Bondelagets Uføreforsikring

Hva skjer med økonomien din om du skulle bli ufør? Kanskje har du barn, ektefelle eller samboer som også er avhengige av din inntekt? Uføreforsikring sikrer både deg selv og dine nærmeste økonomisk.

Landbrukslån

Skal du kjøpe gård, eller har behov for å gjøre større investeringer? Landbrukslån er en trygg og langsiktig finansieringsform for din gård. Nå gir vi også lånegaranti: Vi rører ikke renten ut året!

Hund

Vi har alle et spesielt forhold til kjæledyrene våre. Men når hunden din blir syk, kan veterinærutgiftene fort bli høye. Da er det trygt og godt å vite at du har sikret din firbeinte venn på en best mulig måte.

Hund

Vi har alle et spesielt forhold til kjæledyrene våre. Men når hunden din blir syk, kan veterinærutgiftene fort bli høye. Da er det trygt og godt å vite at du har sikret din firbeinte venn på en best mulig måte.

Uføreforsikring

Mange opplever en betydelig reduksjon i inntekt og levestandard når de blir varig uføre. Med en uføreforsikring får du økonomisk trygghet for deg selv og din familie.

Småfeproduksjon

Vår småfeforsikring erstatter tap av dyr og driftstap etter at skaden inntraff. Du kan selv velge hvor lang driftstapsperiode som skal være dekket (12, 18 eller 24 mnd).

Katt

Kjæledyrene våre betyr mye for oss. Blir katten din syk eller skadet, dekkes ikke behandlingsutgiftene av det offentlige, slik som for deg og meg.

Båt

En båtforsikring som passer deg og båten din, og som gir deg tryggheten til å slappe av og nyte livet på sjøen.

Bondelagets Helseforsikring

Norge har et godt helsevesen, men ventetiden kan være lang. Med helseforsikring er du sikret den beste hjelpen raskt når du trenger det.

Bondelagets Livsforsikring

Har du barn, ektefelle eller samboer – mennesker som er økonomisk avhengige av din inntekt? Med Bondelagets Livsforsikring gir du de viktigste menneskene i livet ditt økonomisk trygghet om du skulle falle fra.

Livsforsikring

Med livsforsikring sikrer du familien din økonomisk i en vanskelig tid. Livsforsikringen bidrar til at dine etterlatte kan opprettholde levestandarden dersom du dør.

Bil

Hos oss får du bilforsikring som passer ditt behov. Med vår beste bilforsikring, kasko pluss med maskinskadedekning, får du blant annet utvidet totalskadegaranti, leiebil i inntil 31 dager, samt dekning av skader på motor, girkasse og kraftoverføring.

Bondelagets boligstart

Skal du ta over gården etter hvert, men trenger en privatbolig i en periode? Er du også medlem i Norges Bondelag? Da kan du nå få et boliglån til ekstra god pris.

Landkreditt SA

Kunder som har landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt er medlemmer av Landkreditt SA.

181 treff på "Forsikring"

Forsikring

Som selvstendig næringsdrivende må du ta risiko. Samtidig må du vurdere risikonivået og hvilke hendelser som kan gi utslag som du ikke klarer å møte økonomisk. Det er i disse tilfellene vi bruker forsikring.

Sist endret 06.02.2015

Kutter egenandelen på forsikring av kulturer

Etter flere gode avlingsår, har tørke og flom satt en støkk i mange norske bønder. Da kan det være lurt med en forsikring av dine kulturer. Nå kutter vi egenandelen!

Sist endret 15.05.2019

Informasjon om Bondelagets Gruppelivsforsikring

Norges Bondelag har gruppelivsforsikring for sine medlemmer hos Landkreditt Forsikring. Forsikringen gjelder for medlemmer som kjøpte denne før 1.10.2017, og er ikke lenger i salg. Medlemmer kan nå kjøpe  Bondelagets Livsforsikring . Dette produktet har lengre varighet og bedre vilkår enn...

Sist endret 09.12.2020

1 2 3 4 5 Neste