Hest

Dyrlegebesøk kan bli svært kostbart. Med forsikring har du mulighet til å gi hesten din den beste behandlingen om noe skulle skje.

Lastebilhenger

Vår forsikring for lastebilhenger kan kjøpe for deg som har en lastebil forsikret hos oss.

Katt

Dyrlegebesøk kan bli svært kostbart. Med forsikring har du mulighet til å gi katten din den beste behandlingen om noe skulle skje.

Bondelagets kritisk sykdomsforsikring

Med denne forsikringen kan du konsentrere deg om det viktigste – å ta vare på deg selv. Forsikring gir en rask og skattefri engangsutbetaling om du skulle få en alvorlig sykdomsdiagnose. Som bondelagsmedlem gir vi deg en av markedets beste priser.

Reise bedrift

Denne forsikringen gjelder i utgangspunktet kun på tjenestereiser.

Bondelagets yrkesskadeforsikring

Som selvstendig næringsdrivende bonde har du ikke samme rettigheter som lønnsmottakere ved skade som oppstår i en arbeidssituasjon. Bondelagets yrkesskadeforsikring er en forsikring for bønder som dekker ulykke og yrkessykdommer som er en direkte følge av «vanlig gårdsarbeid».

Hund

Dyrlegebesøk kan bli svært kostbart. Med forsikring har du mulighet til å gi hunden din den beste behandlingen om noe skulle skje.

Storfeproduksjon

Uavhengig av om du driver med ammeku, fôringsdyr eller melkeproduksjon kan det få store økonomiske konsekvenser om dyrene dine blir utsatt for sykdom, brann eller ulykke. Da er det en trygghet i å ha en forsikring som kan dekke driftstapet etter en slik hendelse.

Innbo

Ved brann, tyveri eller vannskader får du erstattet eiendelene dine. Med innboforsikring fra Landkreditt Forsikring gir vi deg imidlertid litt ekstra.

Barneforsikring

Med barneforsikringen vår får du en av de rimeligste forsikringene i markedet. Forsikringen dekker både uførhet, alvorlig sykdom og ulykke.

Bobil

Kontakt oss så hjelper vi deg å finne den forsikringen som passer for ditt behov.

Logg inn

Innlogging til nettbank, forsikring, fond/VPS, Nettbank Bedrift, eSignering, pensjon og Landkreditt Mastercard.

Produksjon av kulturer

Denne forsikringen dekker driftstap for kunder som produserer korn, poteter, frukt, grønnsaker eller andre planteproduksjoner på friland.

Avling/varer

Denne forsikringen gjelder høstet/innkjøpt avling, varer til bruk i produksjonen samt innkjøpte og egenproduserte varer.

Bondelaget

Som medlem i Norges Bondelag er det enkelt og lønnsomt for deg å bruke oss. Vi har hele bredden av produkter innen bank, fond og forsikring til både deg og din familie.

Næringsbygg

Landkreditt Næringsbyggforsikring er et svært godt alternativ til deg som ønsker en god forsikringsdekning på bygninger. Forsikringen kan også spesialtilpasses til deg og dine behov.

Kritisk sykdom

Med denne forsikringen kan du konsentrere deg om det viktigste – å ta vare på deg selv. Kritisk sykdomsforsikring gir en rask og skattefri engangsutbetaling om du skulle få en alvorlig sykdom.

Veteranbil

En veteranbilforsikring kan kjøpes på kjøretøy som er eldre en 30 år. Forsikringen har en begrenset kjørelengde på 5000 km i året.

Formueskade

Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for formuestap bedriften kan pådra seg i Norden overfor kunder som følge av feil og forsømmelser begått av egne ansatte i bedriften.

Yrkesskade

Alle bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring. Forsikringen gjelder skade og sykdom arbeidstakeren som har skjedd i arbeidssammenheng og gjelder både heltids- og deltidsansatte.

Byggelån

Byggelån er en gunstig og fleksibel måte å finansiere byggeprosjekter. Med byggelån har du penger til å betale de løpende utgiftene du har i løpet av byggeprosessen.

Prosjektfinansiering

Oppgraderinger og utbygginger i dagens landbruk er svært kostbare. Det kan derfor by på problemer å få lånefinansiert det som i utgangspunktet er et godt prosjekt.

Gårdskreditt

Gårdskreditt er vårt mest fleksible landbrukslån. Med sikkerhet i gården kan du få en låneramme på inntil 60 prosent av gårdens verdi. Du styrer selv både uttak og innbetalinger fra nettbanken.

Driftskreditt

Som bonde svinger både inntekter og utgifter gjennom året. Med driftskreditt har du en innvilget kredittramme tilgjengelig i periodene hvor betalingsevnen på gården er svak.

Landbrukslån

Skal du kjøpe gård, eller har behov for å gjøre større investeringer? Landbrukslån er en trygg og langsiktig finansieringsform for din gård.

Reiseforsikring

Med helårs reiseforsikring er du forsikret fra du forlater hjemmet ditt. Hver dag, hele året. Uansett hvor du reiser hjelper vi deg å finne leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er.

Transport

Transportforsikring forsikrer dine varer/eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet.

Enkelttransport

Transportforsikring for dine varer eller eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet.

Bondens ulykkesforsikring

Bonden har kanskje Norges tøffeste yrke og er dermed også mer utsatt for ulykker. En ulykkesforsikring gjelder hele døgnet uansett hvor du er i verden.

Bondens yrkesskade

Som selvstendig næringsdrivende bonde har du ikke samme rettigheter som lønnsmottakere ved skade som oppstår i en arbeidssituasjon.

Bedrifts- og produktansvar

Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.

Svineproduksjon

Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Driftsbygning

Driftsbygning kan være alt fra gårdens stabbur til store bygninger som brukes til husdyrproduksjon, lager, verksted mm.

Enkeltdyr

I landbruksproduksjon kan enkelte dyr i besetningen, f.eks avlsokser, være vesentlig mer verdt enn øvrige dyr i besetningen.

Bondelagets livsforsikring

Har du barn, ektefelle eller samboer – mennesker som er økonomisk avhengige av din inntekt? Med Bondelagets livsforsikring gir du de viktigste menneskene i livet ditt økonomisk trygghet om du skulle falle fra.

Bedrifts- og produktansvar

Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.

Campingvogn

Vår campingvognforsikring gir deg mulighet til å velge mellom kasko eller brann/ tyveri.

Bondens livsforsikring

Med livsforsikring gir du de viktigste menneskene i livet ditt økonomisk trygghet om du skulle falle fra.

Driftstap

De økonomiske forpliktelsene vil ikke bli borte selv om inntektene i en periode reduseres, eller faller helt bort.

Barneulykke

Barne- og ungdomsforsikringen dekker både ulykke og sykdom og kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år.

Moped

Vår mopedforsikring gir deg mulighet til å velge mellom tre ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov.

Arbeidsmaskiner

Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov.

Bondelagets helseforsikring

Norge har et godt helsevesen, men ventetiden kan være lang. Med helseforsikring er du sikret den beste hjelpen raskt når du trenger det.

Styreansvar

Et styreverv er personlig. Det betyr at det enkelte styremedlem, også ansattvalgte styremedlemmer, personlig svarer for et mulig erstatningskrav.

Uførekapital

Uførekapital gir den ansatte en avtalt engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet uansett årsak.

Bondens uføreforsikring

Har du barn, ektefelle eller samboer – mennesker som er økonomisk avhengige av din inntekt? Uføreforsikring sikrer både deg selv og dine nærmeste økonomisk.

Bedriftsforsikring

Med bedriftsforsikring kan du være trygg på at bedriften din kan fortsette vanlig drift med stabile inntekter.

Båt

En båtforsikring som passer deg og båten din, og som gir deg tryggheten til å slappe av og nyte livet på sjøen.

Snøscooter/ATV

Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov.  Med full kasko får du dekning for de fleste skader, inkludert kollisjon som du selv er skyld i, velt og utforkjøring.

Lastebil

Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov.

MC

Hos finner du flere ulike forsikringstyper for MC. Med full kasko får du dekning for de fleste skader på motorsykkelen din, inkludert kollisjon som du selv er skyld i, velt og utforkjøring.

Gruppeliv

Dette er en livsforsikring for dine ansatte.

Ulykke

En ulykkesforsikring bidrar til at livet blir lettere å leve etter en ulykke.

Maskinforsikring

Alle virksomheter, om det gjelder produksjons-, service- eller håndverksbedrifter, eier en mengde maskiner og utstyr.

Tilhenger

Vår tilhengerforsikring gjelder for vare-, båt- og hestetilhengere.

Traktorlån

Som medlem i Landkreditt SA kan du søke om traktorlån hos oss. Vi gir lån til kjøp av både ny og brukt traktor.

Kollektiv ulykke

Kjøp av kollektiv ulykkesforsikring er et billig alternativ for å trygge de ansatte økonomisk ved en ulykkeshendelse.

Bondelagets barneforsikring

Å forsikre det mest verdifulle du har, gir familien din økonomisk trygghet. Vår barneforsikring dekker både uførhet, alvorlig sykdom og ulykke og er en av de rimeligste i markedet. Dette sikrer familiens økonomi på kort sikt, og barnets situasjon på lang sikt.

Bondelagets uføreforsikring

Hva skjer med økonomien din om du skulle bli ufør? Kanskje har du barn, ektefelle eller samboer som også er avhengige av din inntekt? Uføreforsikring sikrer både deg selv og dine nærmeste økonomisk.

Livsforsikring

Med livsforsikring sikrer du familien din økonomisk i en vanskelig tid. Livsforsikringen bidrar til at dine etterlatte kan opprettholde levestandarden dersom du dør.

Traktorforsikring

Traktorer, gravemaskiner og andre hjul- og beltegående maskiner kan ha store verdier, og spiller en viktig rolle for drifta på gården.

Bondelagets boligstart

Skal du ta over gården etter hvert, men trenger en privatbolig i en periode? Er du også medlem i Norges Bondelag? Da kan du nå få et boliglån til ekstra god pris.

Fjørfeproduksjon

Blir besetningen din utsatt for smittsomme sykdommer, brann eller annen ulykke, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Landkreditt SA

Kunder som har landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt er medlemmer av Landkreditt SA.

Hus

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med boligforsikringen.

Hytte

Med vår hytteforsikring får du også dekket også utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse gjenstander.

Uføreforsikring

Mange opplever en betydelig reduksjon i inntekt og levestandard når de blir varig uføre. Med en uføreforsikring får du økonomisk trygghet for deg selv og din familie.

Firmabil

Hos oss finner du en firmabilforsikring som passer ditt og bedriftens behov.

Ny bonde-lån

Er du 45 år eller yngre og i ferd med å etablere deg som bonde? Da hjelper vi deg!

210 treff på "Forsikring"

Forsikring

Som selvstendig næringsdrivende må du ta risiko. Samtidig må du vurdere risikonivået og hvilke hendelser som kan gi utslag som du ikke klarer å møte økonomisk. Det er i disse tilfellene vi bruker forsikring.

Sist endret 06.02.2015

Kutter egenandelen på forsikring av kulturer

Etter flere gode avlingsår, har tørke og flom satt en støkk i mange norske bønder. Da kan det være lurt med en forsikring av dine kulturer. Nå kutter vi egenandelen!

Sist endret 15.05.2019

1 2 3 4 5 Neste