43 treff på "Forsikring"

Trenger vi dødsforsikring som gift?

Det dere må tenke på som gift er at dersom en av dere faller fra, må den som er igjen ha nok midler til å kunne betjene lånet videre alene. En livsforsikring kan bidra til at dere er trygge på dette. Det er et sentralt punkt at man skal kunne betale gjeld og i tillegg leve utenom. Ektefeller kan...

Informasjon om Bondelagets Gruppelivsforsikring

Norges Bondelag har gruppelivsforsikring for sine medlemmer hos Landkreditt Forsikring. Forsikringen gjelder for medlemmer som kjøpte denne før 1.10.2017, og er ikke lenger i salg. Medlemmer kan nå kjøpe  Bondelagets Livsforsikring . Dette produktet har lengre varighet og bedre vilkår enn...

Reise: Jeg må avbestille reisen, hva dekker forsikringen?

Avbestill reisen der du kjøpte den, og sjekk hva du kan få refundert fra reiseselskap/reiseleverandør. Det du ikke får refundert kan du søke erstattet på reiseforsikringen. Reiseforsikring dekker blant annet avbestilling ved sykdom, ulykker, dødsfall og reiseråd fra Utenriksdepartementet som...

Hvor stor bør livsforsikringen min være?

Når du skal bestemme størrelsen på livsforsikringen din er det viktig å tenke på hva konsekvensene vil være for dine nærmeste om du dør. Hvor stor utbetaling vil løse en del av de praktiske problemene for familien din? Avgjørende faktorer kan være størrelsen på lånet og inntekten din, om du har...

Vil livsforsikringen utbetales til min samboer dersom jeg dør?

Erstatningen utbetales i følgende rekkefølge: Ektefelle/registrert partner Livsarvinger/arvinger etter lov Du velger selv hvem livsforsikringen skal utbetales til. Ønsker du at livsforsikringen går til en annen person eller en annen rekkefølge, melder du i fra om dette ved å sende inn ...

Hvem kan kjøpe livsforsikring?

Forsikringen kan kjøpes fra 18 år og til du fyller 70 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 80 år. For å kjøpe forsikringen må du levere inn helseskjema .

Hvordan fastsettes prisen på livsforsikring?

Prisen fastsettes etter alder, helsesituasjon og valgt forsikringssum. Alle som tegner livsforsikring må levere inn helseskjema . Det kan komme tillegg i prisen dersom helsen din ikke er tilfredsstillende, og dersom du røyker vil fosikringen alltid være dyrere.

Hva jeg må betale dersom jeg angrer på kjøp av personforsikring?

Den delen av personforsikringen som gjelder for ulykkestilfeller begynte å gjelde fra den dagen du bestilte forsikringen. Når du angrer må du derfor betale for denne delen av forsikringen frem til angredato. Har du sendt inn helseerklæringen slik at vi har påbegynt helsevurderingen, må du også...

Hva er egenandelen på arbeidsmaskinforsikring?

Egenandelen vil variere ut fra hvilke dekninger du velger å ta med. Du finner informasjon om egenandeler i fullstendige vilkår. Har du allerede arbeidsmaskinforsikring er egenandelen oppgitt på forsikringsbeviset.

Hva slags dokumentasjon trenger jeg for å få livsforsikring?

For å få livsforsikring må du oppgi helseopplysninger om deg selv, det vil si at du må fylle ut vårt  helseskjema . Ved høye forsikringssummer eller høy alder ved kjøp, kan det i tillegg bli krav om legeerklæring, legeundersøkelse og finansielle opplysninger.