Hopp direkte til innhold

Sparealternativer

Når du har flyttet pensjonskapitalbevis til oss, kan du velge om du vil benytte enkeltfond eller en av våre to ulike spareprofiler.

Spareprofil

Vi tilbyr 2 ulike spareprofiler som vi forvalter, spareplan 1 og spareplan 2. Her vil aksjeeksponeringen vektes ned etter hvert som man blir eldre, mens rente-andelen vil øke tilsvarende. Dette gir mulighet til for høyere avkastning mens du er yngre, og mindre sannsynlighet for svingninger når utbetalingen nærmer seg.

Velg risiko som passer deg.

Spareplan 1 har 80 % aksjer og 20 % renter.

Spareplan 2 har 100 % aksjer frem til nedtrappingen starter. I nedtrappingsperioden har profilene samme forholdet mellom aksje- og renteandel.

  • Aksjeandelen består av 80 % Landkreditt Aksje Global og 20 % Landkreditt Utbytte
  • Renteandelen består av 50 % Landkreditt Høyrente og 50 % Landkreditt Extra.

Velg fond selv

Hvis du ønsker å velge fondssammensetning selv har du mulighet til å velge blant våre ulike aksje- og rentefond.

Du kan logge inn når du ønsker for å se verdi og utvikling, eller gjøre fondsbytter.