Sparealternativer

Når du har flyttet pensjonskapitalbevis til oss, kan du velge om du vil benytte enkeltfond eller en av våre to ulike spareprofiler.

Spareprofil

Vi tilbyr 2 ulike spareprofiler som vi forvalter, spareplan 1 og spareplan 2. Her vil aksjeeksponeringen vektes ned etter hvert som man blir eldre, mens renteandelen vil øke tilsvarende. Dette gir mulighet for høyere avkastning mens du er yngre, og mindre sannsynlighet for svingninger når utbetalingen nærmer seg.

Spareplan 1 har 80 % aksjer og 20 % renter frem til nedtrappingen starter.

Spareplan 2 har 100 % aksjer frem til nedtrappingen starter.

I nedtrappingsperioden har profilene samme forholdet mellom aksje- og renteandel.

  • Aksjeandelen består av 60 % Landkreditt Aksje Global, 20 % Landkreditt Utbytte og 20 % Landkreditt Norden Utbytte.
  • Renteandelen består av 50 % Landkreditt Høyrente og 50 % Landkreditt Extra.

Velg fond selv

Hvis du ønsker å velge fondssammensetning selv har du mulighet til å velge blant våre ulike aksje- og rentefond.

Du kan logge inn når du ønsker for å se verdi og utvikling, eller gjøre fondsbytter.