Hopp direkte til innhold

Sparealternativer

Når du har flyttet pensjonskapitalbevis til oss, kan du velge om du vil benytte enkeltfond eller en av våre to ulike spareprofiler.

Spareprofil

Vi tilbyr 2 ulike spareprofiler som vi forvalter, spareplan 1 og spareplan 2. Her vil aksjeeksponeringen vektes ned etter hvert som man blir eldre, mens rente-andelen vil øke tilsvarende. Dette gir mulighet til for høyere avkastning mens du er yngre, og mindre sannsynlighet for svingninger når utbetalingen nærmer seg.

Velg risiko som passer deg.

Spareplan 1

Spareplan 1 består av to fond, Landkreditt Høyrente og Landkreditt Aksje Global. Andelen som er investert i Landkreditt Aksje Global vil reduseres gradvis basert på alder, mens andelen som er investert i Landkreditt Høyrente vil økes tilsvarende. Spareplan 1 er standard spareprofil.

Spareplan 2

Spareplan 2 består av tre fond, Landkreditt Høyrente, Landkreditt Utbytte og Landkreditt Aksje Global. Andelen som er investert i aksjefondene Landkreditt Aksje Global og Utbytte vil reduseres gradvis basert på alder, mens andelen som er investert i Landkreditt Høyrente vil økes tilsvarende. Fordelingen mellom aksje- og rentefond er lik som i spareplan 1.

Velg fond selv

Hvis du ønsker å velge fondssammensetning selv har du mulighet til å velge blant våre ulike aksje- og rentefond.

Du kan logge inn når du ønsker for å se verdi og utvikling, eller gjøre fondsbytter.