Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Opprett spareavtale

Velg ett av alternativene for å opprette spareavtale:

Du bestemmer selv hvor mye du vil spare hver måned. Når avtalen først er etablert blir beløpet automatisk trukket fra din bankkonto og du får nye andeler i fondet.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.