Forvaltningshonorar

Hva er forvaltningshonorar?

Forvaltningshonorar er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Forvaltningshonoraret oppgis som en årlig prosentsats, men belastes fondet på daglig basis.

Se prisliste