Slik melder du skader på kjøretøy

Velg bilskade, glasskade eller andre kjøretøy, etter hvilken skade du har, i menyen over. Du vil da få muligheten til å melde skaden enkelt via nettsiden. 

Bonustap ved bilskader

Bilforsikringer opererer med bonus. Dette er en ordning som gjør at du får rimeligere forsikring, og bygger opp din bonus om du kjører skadefritt. Har du hatt 75 prosent bonus i tre år eller mer, uten skade med bonustap, vil du ikke tape bonus ved første skade. 

Om du får en skade på bilen, som du selv er skyld i, vil du få et bonustap. Dette vil si at du får en lavere bonus, noe som igjen kan medføre at forsikringen blir litt dyrere.  

Det er ikke alle typer skader som gir bonustap. For eksempel vil ikke behov for veihjelp, glass- og tyveriskader berører din opparbeidede bonus. Det kan være verdt å merke seg at både hærverk, og skader påført av sjåfører som stikker, av gir bonustap. 

Har du små skader på bilen, er det ofte ikke lønnsomt å benytte forsikringen. Kontakt oss om du er i tvil om skaden din bør meldes som en forsikringssak.  

Husk at vi også har Smart Repair, for små reparasjoner til en rimelig penge. Smart Repair meldes som en vanlig skadesak – huk av for Smart repair.