Meglerinformasjon
Søndre Land - Landåsbygda
Landbrukseiendom

Gård i rolige og idylliske omgivelser ved Landåsvannet. Solfylt gårdstun med flere bygg og flott utsikt. Melkekvote.

Landåsvegen 586, 2861 Landåsbygda
Prisantydning:
5 100 000 kr
 • Primærrom:215 kvm
 • Bruksareal:232 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:4476
 • Tomteareal:395 dekar
 • Byggeår:1820
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Landåsvegen 586, Landåsbygda 2861

Velkommen

Velkommen til Kvernhushaugen!

Dette er en sjarmerende landbrukseiendom beliggende i et naturskjønt og rolig område ved vestenden av Landåsvatnet. Gården er på 391,1 daa og består hovedsakelig av fulldyrka jord, skog og gårdstun. Gårdstunet ligger solfylt til litt opp i høyden og herfra er det nydelig utsikt utover vannet. Det drives i dag melkeproduksjon på gården og den dyrka marka er best egnet til grasproduksjon. For øvrig medfølger det beiterettigheter i Landåsen skog.

Bebyggelsen på gården består av et stort våningshus fra 1820, lafta stabbur, to redskapshus - ett med verksted, en enkel skogshytte og driftsbygning. Våningshuset er noe påkostet både ute og inne de senere år. Driftsbygningen har 23 oppbindingsplasser til melkeku, 3 plasser til kviger, samt, ungdyr- og kalveavdeling. Bygget er noe utidsmessig, dog er det nylig etablert 118 solcellepanel på taket med en produksjonskapasitet på omkring 33.600 Kw pr år.

Våningshuset går over to plan pluss uinnredet kjeller. I første etasje er det entré med skyvedørsgarderobe, et stort, landlig kjøkken med spiseplass og to stuer. Videre er det bad og vaskerom fra 2016. I andre etasje er det enda en stue og tre gode soverom.

Beliggenhet

Gården ligger i et naturskjønt og rolig område i Landåsbygda, midt i et idyllisk landbruksområde i Søndre Land kommune. Eiendommen ligger i vestenden av Landåsvatnet og har umiddelbar nærhet til fine tur- og friluftsområder. Vannet byr på populær badeplass og fint fiske. Det er i tillegg kort vei til Randsfjorden med en rekke gode badeplasser som gjør sommeridyllen komplett.

Aktivitetsmulighetene på vinterstid er også mange. I åsene rundt Randsfjorden er det milevis med godt preparerte skiløyper. Løypenettet er forbundet med løypene i Gjøvik, Vestre Toten og Nordre Land. Det er også fine forhold for skøyter eller en pilketur på Randsfjorden.

Nærmeste skisenter er ØTS-skisenter Karidalen som ligger ca. 40 min unna, mens du på en liten time kommer til Valdres Alpinsenter. Sistnevnte med fem heiser, 14 nedfarter og egen terrengpark for de som ønsker ekstra utfordringer.

Søndre Land IL har tilbud innen fotball, ski, håndball og friidrett. Søndre Land Idrettspark, Hov stadion, ble ferdigstilt i 2014. Anlegget er innholdsrikt med kunstgressbane i flere størrelser og naturgressbane, samt løpebaner, lengdegrop og kulering. For den golfinteresserte er det ca. en halvtimes kjøring til Randsfjorden Golfpark med 12 hull.

Servicetilbud:

Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Extra, Kiwi, Rema 1000 og Spar som ligger på Dokka. Dokka har også apotek og flere kjente fagbutikker. Hov sentrum, Gjøvik og Raufoss med et godt utvalg ligger også innen rekkevidde.

Kollektivtilbudet i området består av buss. Nærmeste bussholdeplass er Landåsbygda som ligger ca. 600 meter fra gården. Med bil tar det ca. 14 min til Odnes, 17 min til Dokka, 21 min til Hov, 28 min til Gjøvik og 29 min til Raufoss.

Fra eiendommen er det ca. 9 km til Odnes barneskole og 23 km til Søndre Land ungdomsskole.

Landåsbygda har Montessoriskole og Montessoribarnehage, mens det i en omkrets på ca. 20 min med bil ligger et større utvalg av barnehager. Nærmeste videregående skole ligger på Dokka.

Kort fortalt:

- Koselig gårdsbruk på 391,1 daa.

- Fulldyrka jord, skog og tun.

- Våningshus, låve og stabbur.

- To redskapshus og skoghytte.

- Solfylt tun med nydelig utsikt.

- Medfølger beiterett i Landåsen skog.

- Eiendommen er konsesjonspliktig.

- Ingen kårforpliktelse, borett eller odel.

- Sjarmerende våningshus fra 1880.

- Stort spisekjøkken med vedovn.

- Tre stuer, to med ildsteder.

- Bad og vaskerom fra 2016.

- Tre gode soverom, ett med skap.

- Flere oppgraderinger ute og inne.

Adkomst

Se kart. Fra Odnes sving inn på Landåsvegen, kjør 5,7 km. Sving til venstre inn på privat gårdsveg, kjør 151 m.

Jord, skog og tun

Eiendommen er på 391,1 daa og består blant annet av fulldyrka jord, skog og gårdstun. Gården er tilrettelagt for melkeproduksjon og det følger med beiterett i Landåsen skog. Tunet har en solrik og fin beliggenhet i enden av Landåsvannet, litt opp i høyden, med vidstrakt utsikt utover bygda og vannet som bukter seg vakkert gjennom skogkledde dalfører.

På tunet er det oppført våningshus, driftsbygning, stabbur, redskapshus og et redskapshus/verksted. Det er lett tilgang til byggene via gruslagte gårdsveier, og mellom våningshus og låve er det gruslagt gårdsplass. Rundt våningshuset for øvrig er det enkel hage med plen, prydbusker og trær, og her er det plass til lek og utendørs hygge.

Totalt areal er 395,1 daa. hvor av:

130,7 daa. dyrket mark.

6,5 daa. innmarksbeite.

233,3 daa. skog.

24,6 daa. annet areal.

Arealene er hentet fra NIBIO gårdskart.

Eiendommen er fordelt på 2 teiger. Se vedlagt kart. Hovedteigen ligger i vestenden av Landåsvatnet. Teig 2 er en liten skogteig ved Evjeelva.

Dyrket mark består av i følge gårdskart 130,7 daa fordelt på 3 teiger. Det er nydyrket 26 daa som ikke er oppdatert i kart. Det gjenstår en del steinkjøring før arealet er klart for bruk. Samlet areal er derfor 156,7 daa. Teigene ved gårdstun ligger vendt mot sydøst. Den store teigen på 68 daa er nesten flat. Stedvis noe skygge og kantvirkning fra omkringliggende skog.

Jordsmonnet er morene og myrjord. Den største teigen på 68,3 daa består av i stor grad myrjord med åpne grøfter. Ellers er arealet drenert etter behov i forsenkninger. Arealet er for det meste selvdrenerende.

Dyrker gras på hele arealet i dag. Hele arealet egner seg best til grasdyrking. Det vil ta noen år før nydyrket areal vil gi samme avling som gammel kulturjord.

Innmarksbeite består av i følge gårdskart 6,5 daa samlet i et beite. Beitet er inngjerdet og i bruk.

Skogbruksplan fremskrevet til 2021, Nibio gårdskart og avvirkningsoversikt er brukt i verdivurderingen. Arealer er i følge Nibio gårdskart 242 daa produktiv skog og 15,6 daa uproduktiv skog. Dette avviker noe i fra arealet i skogbruksplanen som er noe mindre. Det er siden skogbruksplanen ble utarbeidet i 2013 oppdyrket 35 daa. Reelt produktivt areal er derfor 207 daa. Produktivt areal i skogbruksplanen er 185 daa. Dette arealet blir hensyntatt i verdivurderingen. Skogarealet er fordelt på 2 teiger som ligger noe spredt. Hovedteigen ligger sammen med dyrket mark og gårdstun. Det er en liten teig syd for Evjeelva. Se vedlagt kart. Det er normale driftsforhold bortsett fra at vegdekningen er dårlig for teigen ved Evjeelva. Naboeiendommer må krysses. Det er etter skogbruksplanen ble utarbeidet 2013 avvirket ca 1000 m3. En stor del av dette hogstfeltet er oppdyrket. En del rydding og tynning må påregnes i årene fremover. I følge gitte opplysninger er det meste av gammelskog avvirket. Det er for neste 10-årsperiode beregnet årlig avvirkning 55 m3. Det er i verdisettingen hensyntatt årlig avvirkning 55 m3.

Av en årlig produksjonsevne eller «hogstkvantumsprognose» er det en god del masse som ikke blir salgstømmer. Etter hogst vil en del virke bli liggende igjen i skogen som topp og bult. Videre vil standardene fra Norsk PEFC Skogstandard sette begrensinger på uttaket, f. eks gjennom kravet om kantsoner, livsløpstrær og ikke minst nøkkelbiotoper. Totalt sett er det ikke påregnelig å selge mer enn 85 % av bestandsvolumet. Årlig gjennomsnittlig salgskvantum vil etter dette bli ca 47 m³, inkludert ved til eget bruk.

Jakt

Eiendommen er ikke med i Landåsen grunneierlag, men det er mulig å melde seg inn.

Innhold og standard

Våningshuset er fra ca. 1820, oppgradert i 2019 med ny ytterkledning av osp villmarkspanel, flere nye vinduer og spredegrøfter. Taket ble tekket om med stålplater i 2008. Innvendig er vann- og avløpsrør, samt nytt bjelkelag under bad og vaskerom fra 2016. Entré og matbod ble renovert samme år og gulvet i stuen var nytt i 2017. Flere av overflatene er for øvrig malt.

Driftsbygningen har ukjent byggeår, men ble tilbyd/ombygd i 1980 og 90. Her drives det melkeproduksjon, men er noe utdatert i forhold til dagens måte å drifte på. Bygningen har et areal på 1096 kvm fordelt på tre plan, og det er nylig etablert 118 solcellepanel på taket med en  produksjonskapasitet på omkring 33.600 Kw pr år. Det er ellers etablert nytt inntaksskap for strøm og ny jordkabel.

Det er kjørebru opp til andre etasje som består av låve og høytørke. Kjørebrua har tregulv og er ikke kjørbar for traktor. I kjelleren er det gjødselkjeller med godkjent gjødselport og antatt takhøyde på ca. 3 meter.

I første etasje er det båsfjøs fra 1980. Båsfjøset har 23 oppbindingsplasser til melkeku og 3 plasser til kviger. På midten er det forbrett med skinnegående Tks og det er ferister med direkte forbindelse til kjeller. I tillegg er det skinneanlegg for melkeorganer og 4 spaltebinger.

Fjøset ble tilbygd i 1990 med ungdyravdeling på den ene siden, samt entré/smittesluse, kontor, sanitærrom (ikke i bruk), melkerom og kalveavdeling med plass til 15 kalver på andre siden. Melkerommet har enkel standard og utstyrt med DeLaval melkeanlegg. Driftsbygningen har også et teknisk rom med vakumpumpe og nytt sikringsskap.

Stabburet er en sjarmerende, laftet bygning på ett plan med et areal på ca. 75 kvm og benyttes til lager.

Redskapshuset ble oppført i 1975, og har et areal på 135 kvm som benyttes til garasje og lagerrom. Det har innlagt strøm, og adkomst via fire slagporter.

Redskapshus/verkstedet er fra 1985 og har et areal på ca. 218 kvm. I den ene enden er det et uisolert vognskjul på 163 kvm med betonggulv og adkomst via seks skyvedører. I den andre enden er det et isolert verksted med betonggulv og innlagt strøm. Verkstedet har adkomst via en foldeport.

Ca. 500 meter fra gårdstunet, med adkomst via avlingsvei, ligger det en lafta skoghytte fra 1985, med enkel standard og et areal på ca. 34 kvm. Bygningen har innlagt strøm, vedovn og peis, og består av ett rom med stue, kjøkkenbenk og soveplasser. Hytta benyttes som hvilebu, men har også vært benyttet som bosted for ansatte i sommersesongen. 

Hovedbolig/våningshus:

Kjeller: 3 uinnredet kjellerrom.

1. etasje: Entré, kjøkken, 2 stuer, gang, vaskerom, bad/wc/vaskerom og matbod.

2. etasje: Gang, 3 soverom, stue, 3 kneloft.

Entré: Våningshuset har et lite, overbygget inngangsparti som skaper en koselig velkomst. Taket er støttet opp av søyler og på hver side er det rekkverk med stående panel. Ytterdøren er fra 2017, hvitmalt og med glassfelt.

Entreen forsterker det koselige førsteinntrykket og her er det grålakkert tregulv og vegger kledd med panel, malt i en lun beigefarge. Rett ved ytterdøren er det montert hattehylle og det er ellers plass til både skohylle og kommode. Fra entreen er det dør inn til kjøkkenet og en dobbel dør med glass inn til stuen, mens en brunmalt trapp svinger seg opp til andre etasje.

Videre forbi trappen er det en gang med skyvedørsgarderobe, samt adkomst til matbod, vaskerom og bad. Både entreen, matboden, vaskerommet og badet ble oppgradert i 2016.

Kjøkken: Kjøkkenet er stort, landlig og fint. Her er det en kjøkkeninnredning i furu fra 1990-tallet grue med vedovn og god plass til et langbord hvor man kan samle alle til et bedre måltid. Vinduer i tre himmelretninger åpner for dagslys og nydelig utsikt mot vannet og en ytterdør fra 2009 fører rett ut i hagen, perfekt om man heller vil spise ute. Veggene er malt i en frisk blåfarge og på gulvet er det bord av heltre.

Kjøkkeninnredningen strekker seg langs én vegg med takhøye skap, profilerte fronter og benkeplate i laminat. Nedfelt i benken er det dobbel oppvaskkum med avrenningsfelt. Ved komfyrs plass er det avtrekk fra ventilator og det er ellers opplegg for oppvaskmaskin. På motsatt side er det anrettingsbenk og nisje til kjøleskap.

Stuer: Boligen har ikke mindre enn tre stuer; to i første etasje og en i andre. I første etasje ligger den ene stuen i sørenden av huset og denne er utstyrt med vedkamin og har ellers god plass til sofa og tv-løsning. Den andre stuen er plassert på midten, mellom stuen i sørenden og kjøkkenet, og er ypperlig som dagligstue eller spisestue. Stuen fikk nytt gulv i 2017 og har ellers lysmalt panel på veggene og naturskjønn utsikt via to smårutete vinduer.

Stuen i andre etasje ligger sammen med soverommene og kan være ypperlig som tv-stue, lekerom, eller et sted hvor familiens ungdom kan møtes. Stuen har flismønstret gulvbelegg og panelkledde vegger. Oppunder taket er det montert hyller og det er gode lysforhold via to vinduer. Som oppvarming har stuen vedovn.

Bad/wc/vaskerom: I første etasje har boligen både bad og vaskerom, som begge ble renovert av fagfolk i 2016. Badet er et stort og deilig rom, innredet med gulvmontert toalett i hjørne, et pent baderomsmøblement, dusjhjørne og en kjekk arbeidsbenk med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel under.

I dusjhjørnet er det rette, innfellbare glassdører og dusjgarnityr montert på vegg. Baderomsmøblementet har folierte trefronter og består av benkeskap, overskap, heldekkende servant og speil med belysning.

Rommet er videre utstyrt med garderobeskap og veggmonterte, justerbare tørkehyller. Veggene på badet er kledd med betonglignende våtromsplater og på gulvet er det lagt matchende belegg med gulvvarme. Et vindu og en elektrisk styrt vifte sørger for dagslys og ventilasjon.

Vaskerom: I likhet med badet har vaskerommet baderomsplater på veggene og våtromsbelegg med sluk og gulvvarme. Videre er det utstyrt med elektrisk avtrekksvifte og benkeplate med nedfelt stålvask. Rommet har dør inn fra gangen men også egen ytterdør utenfra, noe som er kjekt etter arbeid ute på gården. Inngangsdøren var for øvrig ny i 2019 og har vindusfelt med ruglete glass.

Soverom og garderobe: I andre etasje har boligen et stort og to litt mindre soverom. Alle rommene har malte tregulv og malte, panelkledde vegger. Hvert rom har også god plass til senger og annet tilbehør.

Av oppbevarings-/lagringsplass har boligen garderobeskap på hovedsoverommet, to kneloft og skyvedørsgarderobe i gangen nede. Under boligen er det kjeller med adkomst via lem på kjøkkenet og dør utenfra. Kjelleren består av tre uinnredede rom med betonggulv.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshuset oppvarmes med elektrisitet og vedfyring. Det er varmekabler på bad og vaskerom, vedovn på kjøkkenet og stuen i andre etasje, samt vedkamin i stuen i sørenden. Elanlegget er av varierende alder og det er sikringsskap med automatsikringer.

Ventilasjonen er naturlig, kombinert med ventilator på kjøkkenet og elektriske vifter på våtrommene. Boligens 200 liters varmtvannsbereder er fra 2015, plassert i kjeller.

Reguleringsforhold

Eiendommen er i henhold til kommuneplan regulert til natur, landbruk og friluftsliv.

Odel - Konsesjon

Det er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 25
 • Bruksnummer: 41
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3447
 • Kommuneområde: Søndre Land - Landåsbygda
Les mer