Heim - Sjelden fin og sjarmerende landbrukseiendom som grenser til sjøen - Totalt 1.452,2 dekar

Heim - Halsa
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig og fint til ved Valsøybotn i Valsøyfjord. Selve gårdstunet ligger usjenert til på en høyde bare ca. 100 meter fra sjøen med flott sjøutsikt. Naustet ligger rett nedenfor tunet. Eiendommen som er på 1.452,2 dekar grenser til sjøen og strekker seg helt til Grytdalen. Det er kort vei, ca. 5 min kjøretur til Bunnpris i Valsøyfjord. Til Liabøen er det ca. 20 min kjøretur, til Halsa ca. 30 min og ca. 50 min til Kyrksæterøra.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 1.452,2 dekar.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 30 dekar
Innmarksbeite ca. 26,3 dekar
Produktiv skog ca. 540 dekar
Annet markslag ca. 852,4 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 3,5 dekar
Sum arealer: ca. 1.452,2 dekar

Det gjøres oppmerksom på at det nylig er tatt ut ca. 194 kubikk skog på eiendommen.

I tillegg har eiendommen en ideel andel i et uregistrert jordsameie på 728,4 dekar.

Gårdskart over eiendommen og uregistrert jordsameie finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Jorda er utleid i 10 år fra 01.11.2023  Jordleieavtale dat. 29.10.2022 finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Festeforhold
Det er tinglyste følgende festeforhold på eiendommen:
Gnr. 311, bnr. 2, fnr. 1
Festekontrakt tinglyst 18.03.1980 med dagboknr. 1495. Festetid 80 år fra 31.01.1979. Fester: Bjørn Hestflått.

Gnr. 311, bnr. 2, fnr. 2
Festekontrakt tinglyst 13.04.1992 med dagboknr. 3339. Festetid 80 år fra 09.04.1992. Fester: Hildur Hestnes.
Det gjøres oppmerksom på at denne (fnr.2) vil bli søkt fradelt og medfølger ikke i handelen.

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen. Det er Valsøyfjord utmarkslag som administrerer storviltjakt i området. Det er 59 eiendommer i laget fordelt på 4 felt. Det jaktes på rådyr, hjort og elg. Det utbetales andel av utbytte til grunneierne som har utgjort ca. kr. 1000-1500,- pr år for denne eiendommen. Dette vil variere fra år til år.     

Småviltjakt. Det jaktes i hovedsak rype og hare i området. Det er mulig å kjøpe kort for småviltjakt på større område hvis man ønsker det.

Innhold og standard

Våningshus
1. etasje: gang, mellomgang, vaskerom/bad, toalett, kjøkken med spiseplass og to stuer.
2. etasje: gang, mellomgang, bod/kott, kontor, bad og 6 soverom.

Standard
1. etasje
Gang: Tregulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling.
Mellomgang: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Trapp.
Stue 1: Tregulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Vedovn. Utgang til terrasse.
Stue 2: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Vedovn.
Kjøkken: Tregulv, og glass på vegg over benk og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Vedkomfyr. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Det er integrert kjøleskap, mikro, oppvaskmaskin, platetopp og stekovn.
Vaskerom/bad: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Gulvvarme. Dusjkabinett, naturlig avtrekk, opplegg for vaskemaskin og skyllekum.
Toalett: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Gulvvarme. Servantskap og wc og sikringsskap.
 
2. etasje
Gang: Tregulv, og panel og malt panel på vegger og tømmer. Luke til kaldloft og panel i himling. Trapp, sikringsskap og garderobeskap.
Gang: Teppe på gulv, og malt panel og panel på vegger og tømmer. Malte plater i himling. Panelovn.
Kontor: Malt overflate på gulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn.
Bod/kott: Tregulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling.
Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Malte plater i himling. Dusjhjørne, innfellbare dusjdører, naturlig avtrekk, servant og wc.
Soverom 1: Tregulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling.
Soverom 2: Tregulv og malt panel på vegger. Panel i himling.
Soverom 3: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.
Soverom 4: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Garderobeskap.
Soverom 5: Tregulv og tapet på vegger. Malt panel i himling.
Soverom 6: Tregulv og malt overflate på vegger.

Stabbur
Lagringsrom fordelt på to etasjer.

Driftsbygning
Garasje, husdyrrom, diverse lagerrom og tresilo. 

Naust
Lagringsplass for båt, redskap mv. Naustet er på to plan.

Bygningers arealer

Våningshus
BRA-i (intert bruksareal): 199 kvm.
BRA-e (eksternt bruksareal): 0 kvm.
Bruksareal (BRA) 1. etasje: 99m².
Bruksareal (BRA) 2. etasje: 100m².
Bruksareal (BRA) totalt: 199m².
 
Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 99m².
Primærareal (P-ROM) 2. etasje: 99m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 198m².
 
Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 0m².
Sekundærareal (S-ROM) 2. etasje: 1m².
Sekundærareal (S-ROM) totalt: 1m².

Stabbur
Bruksareal (BRA): 59 kvm.
BRA-i (intert bruksareal): 0 kvm.
BRA-e (eksternt bruksareal): 59 kvm.

Driftsbygning
Bruksareal (BRA): 318 kvm.
BRA-i (intert bruksareal): 0 kvm.
BRA-e (eksternt bruksareal): 318 kvm.

Naust
Bruksareal (BRA): 87 kvm.
BRA-i (intert bruksareal): 0 kvm.
BRA-e (eksternt bruksareal): 87 kvm.

Kommentar til areal og takstmanns konklusjon:
Det gjøres oppmerksom på at foruten areal er ikke tilleggsbyggninger videre vurdert. Det gjøres oppmerksom på at 2 av soverommene har takhøyde på ca. 192 cm og takstmann har valgt å ta med disse i BRA-I. Areal i kjeller er ikke målbart pga takhøyde under 190cm. Arealet er opplyst som ALH (areal med lav himlingshøyde) summert med eventuelt målbart bruksareal som gir GUA (Gulvareal). Fraukjeller på låve er ikke oppmålt.

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Heim kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som "LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag". Deler av eiendommen ligger i faresone for "Ras - og skredfare" samt "Høyspenningsanlegg". Se vedlagt utsnitt fra kommuneplanens arealdel som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og
øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen
skal vurdere for at konsesjon skal gis er:

1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Følgende unntak for kommunens priskontroll følger av konsesjonsloven og tilhørende rundskriv:
1. Priskontroll ved erverv av bebygde landbrukseiendommer foretas kun for eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.
2. Ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, vil priskontrollen unnlates så fremt kjøpesummen er under kr. 3 500 000,-.

Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med eiendomsmegler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dette innebærer i hovedtrekk at: Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at
eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp: MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende
at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og
Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven
§19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.  vhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om arealstørrelser i  salgsoppgaven er hentet fra NIBIO gårdskart, Heim kommune og taksten på eiendommen.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 311
  • Bruksnummer: 2
  • Fylkesnummer: 50
  • Fylkesnavn: Trøndelag
  • Kommunenummer: 5055
  • Kommuneområde: Heim - Halsa
Les mer