Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00
Stjørdal
Landbrukseiendom

Stjørdal - Gårdsbruk på 726 dekar, hvorav 223 dekar fulldyrket. Nært sentrum. Laksevald m/utleiehytte. Jaktrettigheter.

Mellomriksvegen 634, 636 og 638, 7514 Stjørdal
Prisantydning:
13 500 000 kr
 • Primærrom:345 kvm
 • Bruksareal:431 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Mellomriksvegen 634, 636 og 638, Stjørdal 7514

Beliggenhet

Eiendommen ligger særdeles fint til ca. 5 km fra Stjørdal sentrum og ca. 8 km fra Trondheim lufthavn. Gårdstunet er omgitt av et vakkert og solrikt kulturlandskap. Ca. 150 meter fra gårdstunet renner Stjørdalselva, en attraktiv elv for fiske etter laks. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 726 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 223 dekar fulldyrket, ca. 3 dekar innmarksbeite, ca. 243 dekar produktiv skog, ca. 221 dekar annet markslag og ca. 36 dekar tun/vei/annet. NIBIO gårdskart følger vedlagt. I tillegg har eiendommen allmenningsrett (rett til virke og ved til eget bruk) i Bruås og Ramnås allmenning (Statsallmenning). Viser til vedlagt hovedtallsrapport dat. 13.10.2021. Dyrket mark leies ut fra år til år. Jordleie for 2023 utgjør kr. 81.480,-. Det eksisterer et veilag i forbindelse med skogsveien fra Beistadgrenda, men det har ikke vært noe aktivitet der de siste år. Eiendommen har en skogfondskonto som p.t. står oppført med en saldo på kr. 29.127,-.

Jakt- og fiskerettigheter

Jaktrettigheter tilligger eiendommen. Eiendommen er medlem av Stjørdal utmarkslag som administrerer jakta. Jakta utøves av 2 jaktlag, utleielaget og grunneierlaget. Tildelingen for 2023 er 6 elg pr. jaktlag.  Det kan også jaktes hjort og rådyr. Hjort kan også jaktes på rådyrkortet uten å engasjere seg i jaktlaget. Tildelingene vil variere fra år til år. Grunneierlaget selger også jaktkort for småvilt. Her vil grunneierne få tildelt utbytte iht areal (utbytte for 2023 utgjør kr. 3.659,-). For ytterligere informasjon om jakta, ta kontakt med John Reidar Voll, tlf. 41205776 (formann i Stjørdal utmarkslag).

Eiendommen har fiskerett Stjørdalselva, en attraktiv lakseelv. Fiskerettigheten gjelder en strekning på ca. 315 meter der eiendommen grenser til Stjørdalselva (på begge sider av elven). Inntekter fra utleie av hytte og fiskevald for 2023 ligger i størrelsesorden kr. 400.000,- inkl. mva.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført i 1836, tilbygd i 1900 og 1970. P-areal/BRA ca. 245/260 kvm):
Bygningen er hovedsakelig oppført i tømmer som er utvendig kledd med stående panel. En mindre del av bygningen er oppført i bindingsverk. Grunnmuren er oppført i dels gråstein, dels betong og dels lettklinkerblokker. Etasjeskillene er i trebjelkelag. Taket er et saltak som er tekket med betongstein og vinduer er i koblet utførelse. Viser til vedlagt egenerklæring, tilstandsrapport, planskisser samt brev fra Stjørdal kommune dat. 29.11.2012 vedr. rehabilitering av pipe (det er utstedt ferdigattest for tiltaket).
1. etasje:
Entre: Flis på gulv og malt panel på vegger. Panel i himling. Gulvvarme.
Wc: Belegg på gulv, brystpanel og malt strie på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn. Wc, servant og naturlig avtrekk.
Gang/trapp: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.
Kjøkken: Laminat på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Malt panel i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin. Det er integrert kjøleskap, stekeovn og platetopp.
Stue 1: Laminat på gulv og panelplater på vegger. Malt panel i himling. Vedovn, gulvvarme og varmepumpe.
Gang: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling.
Stue 2: Tregulv og panel/tømmer i vegger. Panel i himling. Panelovn og vedovn.
Gang/trapp: Laminat på gulv, malt panel/panel på vegger. Malt panel i himling.
Vaskerom: Belegg på gulv, malt glassfiberstrie og panel på vegger. Panel i himling. Varmtvannsbereder, opplegg for vaskemaskin, skyllekum og naturlig avtrekk.
2. etasje:
Gang/trapp: Belegg på gulv, panelplater og malt panel på vegger. Malt overflate i himling.
Soverom 1: Belegg på gulv, malt overflate og malt glassfiberstrie på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap.
Gang: Belegg på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling.
Gang/trapp: Tregulv og malte tømmervegger. Panel i himling. Panelovn.
Soverom 2: Teppe på gulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn.
Soverom 3: Belegg på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn. Garderobeskap.
Soverom 4: Malt overflate på gulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling.
Soverom 5: Malt glassfiberstrie og malt panel på vegger. Malt overflate i himling. Garderobeskap.
Bod: Tregulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling.
Bad: Belegg på gulv og panel på vegger. Takess i himling. Panelovn. Utstyrt med mekanisk avtrekk, servantskap og dusjkabinett.

KÅRBOLIG (oppført i 1992, P-areal/BRA ca. 100/171 kvm):
Bygningen er oppført i isolert bindingsverk over ringmur i lettklinkerblokker. Etasjeskillene er i trebjelkelag. Taket er et saltak som et tekket med profilerte metallplater (taksteinsprofil) og vinduer er i 2-lags isolerglass. Viser til vedlagt egenerklæring, tilstandsrapport, planskisser og plan-, fasade- og snittegninger.
1. etasje:
Entre: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Trapp.
Gang: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling.
Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Malte plater i himling. Reflektorovn, wc, dusjhjørne, servantskap og mekanisk avtrekk.
Bod: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Sikringsskap.
Soverom: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Garderobeskap og utgang til veranda.
Stue: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Vedovn og varmepumpe. Utgang til veranda.
Kjøkken: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Panelovn. Innredning med opplegg for oppvaskmaskin, Mekanisk avtrekksvifte over stekesonen.
2. etasje:
Gang/trapp: Belegg på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling.
Soverom 1: Belegg på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn.
Soverom 2: Belegg på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn.
Kjeller:
Trapperom: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Sponplatetak.
Bod 1: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Sponplatetak. Sikringsskap.
Bod 2: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Sponplatetak. Varmtvannsbereder, stoppekran og skyllekum.
Bod 3: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Sponplatetak.
Bod 4: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Sponplatetak. Sotluke.

GARASJE (oppført ca. 1992, BTA ca. 36 kvm):
Bygningen er oppført i bindingsverk over støpt plate i betong. Taket er tekket med profilerte metallplater. Garasjen er oppført i tilknytning til kårboligen.

UTLEIEHYTTE (oppført i 2007, BTA ca. 72 kvm):
Koselig hytte som ligger ved elvebredden. Hytten er oppført i lafteplank med tilfarergulv over støpt plate i betong. Taket er tekket med torv og vinduer er i 2-lags isolerglass m/sprosser. Innhold: Gang, bad, kjøkken, stue og 4 soverom. Samtlige rom har tregulv og lafteplank i vegger, dog med unntak av bad som har flislagt gulv m/gulvvarme. Vedovn og varmepumpe på stue. Fra stuen er det utgang til terrasse m/takoverbygg. Plan-, fasade- og snittegninger følger vedlagt.

DRIFTSBYGNING (oppført ca. 1920-1925.  BTA ca. 450 kvm):
Bygningen er oppført dels i bindingsverk og dels i tømmer. Under deler av bygningen er det oppført en grunnmur i betong. Resterende del av bygningen står oppført på punktfundamentering og tørrmur av stein. Taket er et saltak som er tekket med skifer. Innhold: Tidligere husdyrrom, vognbod og div. rom for lagring. Stor låve. Innlagt strøm.

STABBUR (eldre bygning som er restaurert i 2007, BTA ca. 75 kvm):
Stabburet er oppført i tømmer som er utvendig kledd med stående panel. Inngangspartiet er oppført i isolert bindingsverk. Bygningen står oppført på en ringmur av pusset leca og taket er et saltak som er tekket med betongstein. Innhold: 1. etg: Vindfang, wc og stue. 2. etg: Stue/selskapslokale. 3. etg: Loft m/lukeadkomst. Innlagt vann og strøm. Stabburet er ikke søkt omdisponert til beboelse/selskapslokale/rom for varig opphold. 
Oppvarming: Elektrisitet.

ANDRE BYGNINGER:
På eiendommen står oppført en løe, et gammelost skytterhus, en liten skogsbrakke samt div. bygninger på en tidligere husmannsplass. Samtlige bygninger er i dårlig forfatning og er ikke inspisert av megler.

Oppvarming våningshus og kårbolig

Elektrisitet og vedfyring. Bygningene er utstyrt med varmepumper. Energiattester følger vedlagt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger iflg kommuneplanen i et område med "LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende", se vedlagt kommuneplankart m/tegnforklaringer. Deler av eiendommen ligger i områder for ras- og skredfare (rød skravur i plankartet). Et mindre område ved Stjørdalselva er markert med flomfare, se kart. Videre ligger deler av eiendommen i Måsøra-Hofstadøra naturreservat ("Båndlegging etter lov om naturvern"), se sort strek-markering i plankartet (sørsiden av Stjørdalselva) samt tinglyst fredningsvedtak m/div. påtegninger og tinglyst jordskifte. Den delen av eiendommen som grenser til hovedveier ligger i en støysone (gul og rød), se vedlagt støysonekart. Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel fås v/henv. megler. På eiendommen er det regulert og etablert en skytebane, se vedlagt reguleringsplan m/tegnforklaringer og bestemmelser. Videre følger melding om oppføring av skytebaneanlegg samt gjeldende leieavtale mellom nåværende eier og Hofstad Skytterlag. Langs E14 er det regulert gang- og sykkelvei med tilhørende bussholdeplasser og sidearealer, hvilket vil berøre nærværende eiendom. Viser til vedlagt reguleringsplan m/tegnforklaringer og saksframstilling. Viser forøvrig til vedlagt avtale mellom nåværende eier og Statens vegvesen. Komplett planbeskrivelse fås v/henv. megler. Viser generelt til planstatus-kart tilsendt fra Stjørdal kommune med komplett oversikt over arealformål i kommuneplanen samt gjeldende reguleringer. Videre følger oversiktskart over gjeldende reguleringsplaner. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET OG KÅRBOLIGEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OG KÅRBOLIGEN OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. 
Selger er forpliktet til å holde våningshuset, kårboligen og utleiehytten fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 133
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5035
 • Kommuneområde: Stjørdal
Les mer