Fredrikstad. Brekke Gård. Småbruk med 2 boliger, verkstedbygg, vognsskjul og hytte på Slevik platå!

Fredrikstad
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til Brekke Gård, Dyrødveien 31 A og B. Brekke er en sentralt beliggende landbrukseiendom i Fredrikstad. Brekke har et vakkert våningshus samt et bryggerhus med godkjent boenhet/leilighet. Rett over veien ligger et anvendelig og  flott verkstedbygg/ redskapshus. I tillegg er det et lagerbygg/vognskjul og et lite stabbur. Småbruket har ca. 440 dekar utmark. Oppe i skogen mot Slevik platået ligger det en tilhørende anneks/hytte i skogen. Eiendommen ligger nær kysten i Onsøy, nær Vikene og Hankø. Gården ligger i direkte tilknytning til egen skog og utmark hvor turmuligheten er mange. Langs kystlinjen til Onsøy ligger noen av Fredrikstads mest benyttede og populære badeplasser og badestrender, som Foten og Merrapanna.

Beliggenhet

Eiendommen ligger relativ sentralt, nær Slevik og Gressvik, noen kilometer utenfor bykjernen i Fredrikstad. Avstand til barneskole, ungdomsskole, barnehage og matbutikk ligger innenfor 10 minutters kjøring fra eiendommen. Skolebussen passerer også rett utenfor gården to ganger daglig. Veien er også kort til Fredrikstad sentrum med en 10 minutters biltur. Det går også byferge fra Gressvik direkte til sentrum, Isegran eller Gamlebyen. Eiendommen ligger inntil Dyrødveien, som er en lite trafikkert vei. Her bor man landlig og nær kysten skjermet fra byen lyd og larm. Det er ca. 9 km til Fredrikstad sentrum med et rikt service- og kulturtilbud. Fredrikstad har hatt en svært positiv utvikling og som regnes som en av Norges mest attraktive byer. Fra Brekke er det ca. et kvarters kjøretur til Råde Stasjon hvor toget tar deg til Oslo på en knapp time.

Adkomst

Adkomst Brekke gård ligger i Dyrødveien. Dyrødveien er tilknyttet Vikaneveien (fv 117) i øst og Halvorsrødveien i vest. Følg Vikaneveien fra Gressvik like vest for Fredrikstad Sentrum.

Jord, skog og tun

Brekke gård er et tradisjonelt småbruk med utmark og skog, sentralt plassert på Onsøy. Gården har ca. 3,2 daa. dyrket mark som f.eks. kan være anvendelig til hestebeite o.l..
Eiendommen er omkranset av egen skog og utmark med enkel adkomst. Skogteigen på over 400 dekar gir rettigheter til jakt gjennom et grunneierlag som forvalter elg og rådyrjakt. Er man jaktinteressert vil en eiendom som dette være en veldig fin inngangsportal for småviltjakt på egen grunn, og tilgang til storvilt gjennom grunneierlaget.

Ved siden av å disponere litt jord og et stort område med skog og utmark er det også gode muligheter i gårdens driftsbygninger. Vis a`vis det vakre sveitserhuset og bryggerhuset ligger det et praktisk isolert verkstedbygg med kontor. Her kan man leie ut eller disponere bygget til eget bruk. Kanskje man er tilknyttet en bedrift som trenger lokaler. I tillegg ligger det et vognskjul litt lengre syd som har gode muligheter for lagerplass.

Bryggerhuset er også en egen boligenhet på gården med kjøkken og bad installert. Her er det også gode muligheter til leieinntekter.

Eiendommen har fradelt det vesentligste av jordene med dyrket mark tidligere og gården er således nå en landbrukseiendom uten prisregulering. Gården totale areal er på ca. 444 daa. hvorav ca. 152 daa. er produktiv skog., 286 daa. annet. tunet ca. 3,7 daa. og jord ca. 3,2 daa. Her kan man f. eks. drive stort med ved eller bare nyte rekreasjonsmulighetene i egen utmark i og rundt annekset/hytta på toppen av Slevik platået.

Innhold og standard

Bygningene på eiendommen består av våningshus, bryggerhus, redskapshus, et mindre vognskjul, stabbur og en enkelt anneks/hytte.

Våningshus
Byggeår 1912, BRA 163 kvm.
1.Etasje; Vindfang , Bad/vaskerom , Trapperom , Kjøkken , Spisestue , Stue og TV-stue
2.Etasje; Trapperom , Bad , Stue , 3 Soverom, Garderobe, Bod og 2 Kott.

Våningshuset er oppført i sveitserstil i 1912. Dette er et sjelfullt hus med god takhøyde. Fin tradisjonell planløsning som gir store stuer, bibliotek og kjøkken i 1. etasje. Kjøkkenet installert nytt i 2005 og passer boligen veldig godt både i stil og utforming. På kjøkkenet er plassert en ved peis som gir en lun og hyggelig atmosfære i rommet. De øvrige rommene i 1. etasje består av to store stuer og et bibliotek/stue. De store åpne rommene med god takhøyde gir mye bevegelsesfrihet og luftig god  romfølelse. Det er også plassert en flott rundovn i en av stuene.
I andre etasje finner vi tre gode soverom og bad. Hovedsoverommet har et romslig walk in closet. Boligen har en normal god standard og er løpende vedlikeholdt over tid.

Bryggerhuset
Byggeår 1844, BRA 46 kvm.
1.Etasje; Entré , Bad , Badstue , Stue/kjøkken
Hems; Hems

Bygget med tømmerkasse er ifølge gårdsbøkene oppført i 1844, og mest sannsynlig satt opp med tømmerstokker fra egen skog. Innvendig i boligen er tømmeret sandblåst og ivaretatt, og gir et flott inntrykk av et bygg fra fordums tid. Utvendig er bygget panelt med senere påført tømmermannspanel og betongtakstein på taket. Sentralt i rommet er det plassert et pipeløp, opprinnelig med gammel bakerovn og separat peisovn. Kjøkken og bad har enkel standard, og det er plassert en liten badstue i tilknytning til badet. Det ble foretatt en restaurering av bygget i 1978. Denne boligen er godkjent og kan derfor leies ut om ønskelig.

Garasje, lager, kontor
Byggeår 2000, BRA 134 kvm.
Eier har i sin eiertid gjort store utbedringer av bygget. Det er innlagt vann og avløp, taket er etterisolert, det er montert varmepumpe, bygget kontor, nytt sikringsskap, belysning og inntak med egen strømmåler i 2019.  Bygningen er oppført på støpt plate på mark, bærende stålkonstruksjoner og en manuell og en elektrisk kjøreport. For lagring, inn og utkjøring av redskap er bygget optimalt. Selger har leid ut bygget til et selskap for kr 8 000,- per mnd. Man kan også se for seg et alternativt bruk av bygget til f. eks. stall. Veggene består av isolerte elementer. Vognskjulet er et mindre bygg som i senere tid blitt har blitt ombygd og utvidet. Innvendig støpt dekke og selvbærende takstoler for bedre utnyttelse.

Uthus, vognskjul, garasje
Byggeår 1903, BRA 85 kvm.
Stort åpent rom for garasje eller lager

Annekset hytten
Annekset/hytten er oppført av eier og har et areal under søknadsplikt

Stabburet

Stabburet er et mindre bygg plassert på tunet og fungerer i dag som en liten verkstedsbod.

Bygningers arealer

Bolighus
Totalt BRA (bruksareal): 0 kvm

BRA-i totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.
Kjeller:  kvm.

BRA-e totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.
Kjeller:  kvm.

BRA-b totalt:
1. etasje:  kvm.
2. etasje:  kvm.

TBA totalt:

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Innvendige steiner i Jøtul vedovn mangler i bakkant av ildrommet.
Energiforbruk og energimerking Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Reguleringsforhold

Det er ikke registrert reguleringsplaner innenfor den aktuelle eiendommen.
Kommuneplanens arealdel for perioden 2023-2035 er derfor gjeldende.
Avsatt til 530 - Hensyn friluftsliv, 5100 - LNF - tiltak for stedbunden næring.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Det er ingen prisregulering på eiendommen. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 70
  • Bruksnummer: 1
  • Fylkesnummer: 31
  • Fylkesnavn: Østfold
  • Kommunenummer: 3107
  • Kommuneområde: Fredrikstad
Les mer