Dombås - Stor, flott gård nær sentrum. To bolighus, driftsbygning m/fjøs, mjølkekvote på 114 tonn, seter på Dovrefjell

Dovre
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen til Hjelle Søndre

I nydelige omgivelser rett utenfor Dombås sentrum selges det nå en flott eiendom - et stort, velholdt gårdsbruk i selve hjertet av Norge. Her bor du omkranset av nasjonalparker, urørt natur og et rikt dyreliv, samtidig som det er kort vei til E6, buss, tog, butikker og skoler med mer.
Gården Hjelle Søndre ligger høyt og fritt med meget gode solforhold. Utsikten er heller ikke noe å klage på - her ser du langt utover dalen og mot fjellene rundt. Gården er fullt utstyrt og i drift, med mjølke- og kjøttproduksjon, og har blant annet en mjølkekvote på 114 tonn. Gården er fullt utstyrt med nødvendig redskap, driftsløsøre og buskap. Dette ønskes solgt i tillegg til gården.

Det står flere bygninger på eiendommen, blant annet driftsbygning med fjøs, stabbur, kårbolig og våningshus. I tillegg tilhører det seter på Hjellesetra (Dovrefjell). Gården er også medeier i et felles sommerfjøs på Øian (like nedenfor Dombås sentrum).
Våningshuset ble bygd i 1920, og er selvfølgelig oppgradert i løpet av årene. I senere tid er det montert ny kjøkkeninnredning (2005), nytt bad (2015) og nytt hovedsoverom (2015). Det er også bygd terrasse og garasje. Boligen inneholder entré, bad, vaskerom, to wc-rom, innredet rom/kontor, garderoberom (evt soverom), fire soverom, kjøkken, tre stuer og kjellerrom.
Kårboligen er fra 1911 og ble rehabilitert i 1992/93. Boligen inneholder vindfang, gang, boder, bad, tre soverom, stue, spisestue og kjøkken. I tillegg er det kjellerrom for lagring. Begge boligene har både ildsted og varmepumpe, samt fine uteplasser med gode solforhold.

Kun forhåndspåmelding til annonsert visningsdag.

Beliggenhet

Eiendommen ligger høyt og fritt ca. 4 km sør for Dombås sentrum, på nordøstsiden av hoveddalføret. I Dombås sentrum er det barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående. Det er også en helt spesiell videregående skole på Dovre - Handverksskolen - landets eneste videregående utdanning for treskjærere.

Rundt eiendommen er det umiddelbar nærhet til flotte turområder sommer som vinter. Det skulle selvfølgelig bare mangle når man grenser til Dovre Nasjonalpark. Den nye sykkelrunden "Tour de Dovre" gjør det mulig å rulle innom tre nasjonalparker på to hjul, om du tar hele runden: Rondane, Dovre og Dovrefjell.
Det er også kort vei til alpinbakke, langrennsløyper, moskussafari og mange andre spennende aktiviteter. Sommerstid kan du benytte deg av fine fiskevann og gode jaktmuligheter. Dombås skiheiser er anerkjent for sin flotte park som har fostret X-games utøvere på rekke og rad. Parken er av de beste i Norge, og brukes både til trening og konkurranse for noen av verdens beste ski- og brettkjørere.

Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Bunnpris, Coop Ekstra og Kiwi i Dombås sentrum. Her er det også apotek, vinmonopol og et koselig kjøpesenter, samt hotell og flere aktivitetstilbud. 

Nærmeste bussholdeplass ligger ca. 1,2 km unna, og på Dombås er det togstasjon. Dombås stasjon er en overgangsstasjon for reisende mellom Dovrebanen og Raumabanen. I tillegg er Dombås et knutepunkt i veitrafikken, siden E6 møter E136 som går fra Dombås til Ålesund gjennom Romsdalen. Ved å benytte bil tar det en drøy time til Oppdal, 1,5 time til Åndalsnes, ca. 1 time til Vinstra og ca. 2 timer til Lillehammer.

Adkomst

Fra Dombås sentrum:
Fra rundkjøringen i Dombås sentrum, kjør E6 sydover (mot Oslo) i ca. 2,3 km. Ta så til venstre inn i Øverbygdsvegen. Følg veien i ca. 1,3 km. og tunet ligger ned på høyre side.

Jord, skog og tun

Eiendommen har et trivelig, velstelt gårdstun med grusvei, plen og diverse beplantning. Det er rikelig med boltreplass for både liten og stor, to- og firbeinte, og mange muligheter for fine uteplasser. Fra gården er det flott utsikt utover dalen og fjellene rundt.

Både kårboligen og våningshuset har tilhørende terrasse med gode sol- og utsiktsforhold. Fra kårboligen er det utgang til sørvendt terrasse, og fra våningshuset er det utgang til en stor veranda/terrasse fra 2005. Det er god plass for utemøbler, grill med mer. I tillegg har begge boligene egne hageområder.
I forlengelsen av driftsbygningen ble det bygd garasje i 2004, og det er også garasje i driftsbygningen. I tillegg er det selvfølgelig plass for flere kjøretøy utvendig.

Iflg. NIBIOs gårdskart har eiendommen følgende arealfordeling (fratrukket regulert areal som selger skal beholde):
Fulldyrka jord: ca. 222,5 dekar.
Overflatedyrka jord: ca. 0,2 dekar.
Innmarksbeite: ca. 1009,9 dekar.
Produktiv skog: ca. 941,1 dekar.
Annet markslag: ca. 1.680,9 dekar.
Bebygd, vei m.v.: ca. 17,4 dekar.
Totalt: ca. 2.963,0 dekar.

Jorda
Eier opplyser om følgende navn på jordstykkene:
- 18/1 kvea på Hjellsætre, 14,3 daa
- 17/27 jordstykkene mot lågen ( Jens-jordet og Mossjordet)
- 18/1 Jordstykke rundt gården (Morken, Tostin-jordet, Stor-holen, Vetl-holen, Ekra og Steindalen)
- 18/1 jordstykket på vestsiden. (Øygarden)
På jordstykkene dyrkes det grovfor, og beiteområdene beites. På setra høstes det én slått årlig, mens det i bygda høstes to slåtter. Rundballer.
Gjerder rundt alle jordstykkene er vedlikeholdt årlig siden 1997 og frem til i dag, og er derfor i god stand. Årlig vedlikehold må likevel forventes. Gjerder har impregnert staur, og nasjonalgjerde med bølget tråd over. Vatning i form av selvtrykk fra Hjelle-åa. Dette sammen med naboeiendom. På østsiden finnes 5 hydranter og vatning foregår med vatningsvogner. Gården har 50% andel i felles trykkvannsanlegg fra Hjelleåa på gården. Enkelt anlegg med 5 hydranter på jordstykkene. På vestsiden av dalføret er det ikke vatningsanlegg. Det opplyses om mye silt-jord på østsiden av dalen, og mer svartjord og morene/stein på vestsiden. Dyrkamarka er godt arrondert og holdt i god hevd.

Skog og utmark
Skogen består av i alt 9 teiger.  Materialskogen finnes i hovedsak på vestsiden, ved gården og ved E6 mot Dovrefjell. Det har vært drevet hogst i de fleste teiger de senere år, i tillegg til tynning og planting. Noe veidekning for traktor finnes i teigene, og de fleste teiger kan avvirkes ved hjelp av hogstmaskin, ifølge eier. På vestsiden finnes det en skogsbilvei.
Eier opplyser om endel hogst i teigene rundt 1980, samt at det er foretatt endel tynning og planting i ettertid.

Det foreligger en skogbruksplan som gir grunnlaget for takstering. Nøkkeltallene fra skogbruksplanen ligger vedlagt i salgsoppgaven. Arealene og nøkkeltallene i skogbruksplanen er ikke hensyntatt arealet på ca. 469,7 dekar som selger skal beholde, slik at nøkkeltallene ikke lenger stemmer helt. Når arealene i gårdskartet minker, vil dette også ha en innvirkning på tallene i skogplanen. Dette er det IKKE korrigert for i landbrukstaksten, da dette blir en komplisert øvelse. Det anbefales derfor å få redigert den foreliggende skogplanen slik at den vil stemme med faktiske mengder og arealer.

Noen nøkkeltall fra skogplanen:
Totalt areal 3440 daa.
Totalt skogsareal 3107 daa
Produtivt skogareal 1647 daa.
Ingen registrerte nøkkelbiotoper.
Total m3 masse er 12881 m3..
Tilvekst H2 er 6m3.
Tilvekst 3-5 er 390 m3.
Total tilvekst er 396 m3.
Tilvekstprosent er 3,1%.
Produksjonsevne er 348 m3.
Beregnet årlig hogstkvantum første 10 års periode:
Sluttavvirkning 116 m3.
Tynning 35 m3.
Alle tall er hentet ut fra den eksisterende skogplanen (men som må korrigeres iht. areal selger skal beholde).

Uproduktivt areal ligger i tilknytning til øvrige skogteiger, og utgjør ofte de høytliggende områdene. Mye glissen bjørkeskog, myr og endel snaufjell.

Allmenningsrett
Det er allmenningsrett både i Dovreskogen- og Joramo Bygdeallmenning.
Allmenningsretten gir bruker (etter søknad) rabatt på materialer for bruk på rettighetshavers eiendommer. Dette må være relatert til eiendommens bosetting og drift.
I tillegg kan rettighetshavere på utvist vedhogst eller kjøpe slip til en redusert pris.
Det er også muligheter for å søke på jaktkort i allmenningen for bruksrettshaverne. Dette gjelder villrein og hjortevilt.

Beiterett
Beiterett er vanligvis rett til beite for det antall gården kan fø. Dette gjelder spesielt i områder med stort beitepress. I områder som ikke har høyt beitepress er antall dyr på beite ikke like bundet opp mot det antall gården kan fø.
Det opplyses av eier at eiendommen har beiterett både på Vestsida og på Dombåsfeltet grunneierlag (ved setra).

Fellesbeite
Gården er medeier i et fellesbeite på Øian, ved Dombfossen. To sameiere driver dette. For dette arealet betaler hver 5000 kr/årlig for leie av grunnen, av Roar Domaas (eier). På dette arealet er det bygget et enkelt fjøs beregnet for melking av dyrene, samt en mindre hybel for avløser. Melkestall av 1x6 plasser (fiskestall) og tankrom/melkerom. Hybel bestående av oppholdsrom med soveplass/kjøkkenkrok og et mindre bad/wc rom. Arealet er inngjerdet.

Grustak
Eiendommen har et grustak i Kreka-bakken, på nedsiden av E6 i "Dombås-bakkan". Her har det tidligere vært tatt ut grusmasser for salg, men per i dag er grustaket stengt av eier. Her kan det ligge et potensiale for fremtidige inntekter på grussalg.

Jakt

Eiendommen har rettigheter i følgende:
- Dombåsfeltet grunneierlag
- Dovre Vestside Viltforvaltning
- Einbuggdalen Sameie
Fra Dombåsfeltet blir det bare sporadisk utbetalt utbytte.
Fra Einbuggdalen Sameie er det også sporadisk utbetaling, sist kr. 2003. men det kan gå flere år mellom hver gang, ifølge eier.
Dovre Vestside Viltforvaltning har betalt ut et utbytte for 2021 på kr. 2 693,69. Utbyttet kommer årlig, men kan variere noe fra år til år.
Bestandstetthet og avskyting varierer fra år til år, og kan over et lengre tidsrom ha relativt store variasjoner. Det er derfor viktig å understreke at utbytte og kvote kan ha store forskjeller i tilsvarende periode. Utbytte kan variere fra år til år, avhengig av solgte kort.

I området kan jaktes elg, rådyr, hjort, reinsdyr, fugl og småvilt. Selger har ikke selv tatt del i jakten.
For mer informasjon om jakt i kommunen, ta kontakt med Dovre Fjellstyre www.dovre-fjellstyre.no.

Innhold og standard

Våningshuset:
1. etasje: Entré, gang, wc-rom, vaskerom, innredet rom/kontor, kjøkken og 3 stuer.
2. etasje: Trapperom, gang, bad, wc-rom, garderoberom (evt soverom) og 4 soverom.
Kjelleretasje: Kjellerrom og innredet rom.

Bruksareal:
1. etasje: ca. 154 kvm.
2. etasje: ca. 154 kvm.
Kjeller: ca. 77 kvm.
Loft: ca. 88 kvm.
Sum bruksareal: ca. 473 kvm.

Primærrom:
1. etasje: Gang, wc, kontor, vaskerom, kjøkken, 3 stuer. ca. 138 kvm.
2. etasje: Trappegang, baderom, wc-rom, 5 soverom. ca. 138 kvm.
Kjeller: Ingen primærrom. 0 kvm.
Loft: Ingen primærrom. 0 kvm.
Sum primærrom: ca. 276 kvm.

Entré
Våningshuset har et overbygd inngangsparti og en romslig entré. Entreen har belegg på gulvet, panel på veggene og panel i taket. Det er direkte tilgang til innredet rom/kontor, og det er også trapp opp til andre etasje og ned til kjeller.

Kjøkken
Kjøkkenet er stort og trivelig med laminat på gulvet, hvitmalte panellvegger, hvitmalt paneltak og fine detaljer. Det er plass for spisebord i den ene enden av rommet, og en stilig barløsning skaper et naturlig skille mellom spiseplassen og kjøkkendelen. Fra kjøkkenet er det utgang til terrasse, så her er det enkelt å ta med måltidene ut på fine dager.
Kjøkkeninnredningen er fra 2005 og har malte, profilerte fronter og benkeplate av stein. Det er montert fliser og belysning mellom benk og overskap. Hvitevarene er integrerte og består av stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøle/fryseskap.

Stuer
Boligen har tre fine stuer ved siden av hverandre i første etasje. Fra den ene stuen er det åpning inn mot kjøkkenet, og fra kjøkkenet er det utgang til veranda. Alle stuene har god plass for møblement. I tillegg har stuene store vinduer med flott utsikt. Det er montert både peisovn og varmepumpe i boligen, noe som gir god varme gjennom kalde vinterdager.

Bad/wc/vaskerom
Våningshuset har bad i andre etasje, vaskerom i første etasje og wc-rom i begge etasjer. Wc-rommet i første etasje har vinylbelegg på gulvet, malte vegger, servant og toalett. Rommet i andre etasje ligger i tilknytning til badet. 
Badet er fra 2015 og har vinylbelegg på gulvet, flisplater på veggene, gulvvarme, elektrisk avtrekksvifte. Innredningen består av en heldekkende servant med hvite underskuffer og matchende veggskap. Over servanten er det speil og belysning. I tillegg har badet dusjnisje med vegg av glassbyggerstein.

Soverom og garderobe
Boligen har fire soverom i andre etasje. Hovedsoverommet ble pusset opp i 2015 og har enstavs laminatgulv, hvitmalte panelvegger, hvitt paneltak og et stor, plassbygd garderobeløsning. Alle rommene har god plass for senger og annet møblement, og boligen har også et garderoberom (eventuelt ekstra soverom) i andre etasje.

Ukjent drenering, antas fra byggeår. Bygningen har grunnmur i natursteinsmur. Skrånende terreng rundt boligen, arrondert flatt på øverside og nedside. Septiktanken er av betong.
Taktekkingen er av skifertakstein. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Takrenner og nedløp av metall.
Veggene har tømmerkonstruksjon og bindingsverk. Fasade/kledning har stående bordkledning.
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har teak hovedytterdør. Veranda/terrasse utenfor kjøkkenet av tre.


Kårboligen:
1. etasje: Vindfang, gang, 2 boder, bad, soverom, stue, spisestue og kjøkken.
Loftetasje: Trapperom og 2 soverom.
Annet: Kjellerrom.

Bruksareal:
1. etasje: ca. 140 kvm.
2. etasje: ca. 72 kvm. 
Sum bruksareal: ca. 212 kvm.

Primærrom:
1. etasje: Vindfang, hall, soverom, bad/vaskerom, stue, spisestue, kjøkken. ca. 124 kvm.
2. etasje: Trappegang, to soverom. ca. 61 kvm.
Sum primærrom: ca. 185 kvm.

Entré
Boligen har et trivelig, overbygd inngangsparti og et lunt vindfang. Fra vindfanget er det direkte tilgang til bod, samt videre inn til en romslig gang. Det er også bod med direkte tilgang fra gangen.

Kjøkken
Kjøkkenet har innredning fra 1992 med profilerte furufronter og en laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Det er montert fliser på veggen mellom benk og overskap, og innredningen har nisje for komfyr, opplegg for oppvaskmaskin og plass for kjøle/fryseskap. Boligen har også kjølerom. Videre har kjøkkenet tregulv, panelvegger og to vinduer. Det er plass for spisebord ved det ene vinduet. 

Stuer
Boligen har en romslig, innbydende stue med tregulv, panelvegger og store vindusflater. Midt i rommet er det montert en stemningsfull peisovn for ekstra varme og hygge. Fra stuen er det åpning inn mot en spisestue i samme stil, og det er åpning mot kjøkkenet fra både stuen og spisestuen.

Bad/wc/vaskerom
Badet er fra 1992 og har fliser på gulvet, fliser på veggene, avtrekksvifte, gulvmontert toalett og opplegg for vaskemaskin. Innredningen består av en heldekkende servant med underskap, skuffer og matchende veggskap. Over servanten er det speil med belysning. I tillegg har badet et dusjhjørne med skyvedører, samt utslagsvask og skap tilknyttet vaskeromsdelen.

Soverom og garderobe
Boligen har tre soverom - ett i første etasje og to på loftet. Alle rommene har god plass for seng, kommode, skap og/eller lignende. Ellers har boligen god plass for lagring i innvendige boder og i kjelleretasjen.

Drenering antas i hovedsak å være fra oppussingsåret 1992. Bygningen har grunnmur i naturstein. Støpt grunnmur med plate under tilbygg. Terrenget rundt boligen er forholdsvis flatt på baksiden av huset Septiktanken er av betong.
Taktekkingen er av betongtakstein. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Takrenner og nedløp av metall.
Opprinnelig gammel laftekasse, tilbygget med bindingsverk. Både synlig tømmer og stående bordkledning utvendig.
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har teak hovedytterdør. Tre-terrasse utenfor stue mot sør.


Driftsbygningen med fjøs, garasjer og forsentral:
Byggeår ca. 1911. Rehab. år 1980, 1999 og 2004.
Bruttoareal: ca. 552 kvm.
Driftsbygningen er oppført på den gamle gråsteinsmuren til opprinnelig fjøs, men forsterket og tilpasset dekke og rister. Det ligger spalteplank under påstøp i båser og forbrett i fjøset. Tidligere gråsteinskjeller fikk innvendig påstøp i 1980. Under forsentralen (bygget i 1999) er det laget en traktorgarasje med 2 løp i forskalingsblokk, og støpt dekke over. Nye isolerte ledd-porter.
Forsentral i uisolert bindingsverk, mens fjøsdelen og sosiale rom har isolert bindingsverk. Takstoler av tre, men med innvendig skråhimling i forsentralen. Foldeporter inn til forsentral.
Mot våningshuset ble det i 2004 bygget til en garasjedel, isolert, i bindingsverk. Kledt med brannsikre materialer innvendig. Motorstyrt isolert leddport.
Fjøsdelen er innredet som båsfjøs med 2 x 12 båser. I tillegg 4 kalvebinger, og 4 binger for ungdyr. Rørmelkanlegg. I tillegg finnes melkerom/tankrom, gang, kontor/sluse og teknisk/lager rom. Brannvarslingsanlegg i driftsbygningen. El-kontroll i 2021.
Driftsbygningen er godt vedlikeholdt gjennom årene, men litt slitasje begynner å synes, både inn- og utvendig. Driftsbygningen står likevel foran en ombygging/tilbygging som følge av nye regler og krav til husdyrbygninger innen landbruket fremover.
Eiendommen har en mjølkekvote på 114 475 liter. Mjølkekvote som ligger til en eiendom er i konsesjons sammenheng ikke del av den faste eiendom. Eventuell "verdi" av kvoten (jf. ordningen med salg og kjøp av mjølkekvote), skal derfor ikke inngå som del av kjøpesummen for eiendommen. Inntil 60% av kvoten kan selges privat, min 40% selges til staten à kr 4,00 pr. liter. Med dagens priser (ca 15 kr) vil kvoten ved salg kunne omsettes i størrelsesorden kr 1 100 000 - 1 200 000,-.

Vognskjul:
Byggeår ca. 1920.
Bruttoareal: ca. 57 kvm.
Oppført på gråsteinsfundamenter og litt mur. Muren har skader. Gulv av jord (vedskjul) og tregulv forøvrig. Grovt bindingsverksbygg, uisolert i 1 etasje. Saltak tekket med bølgeblikk. Enkle tredører, og 3 vinduer.
Bygningen her et større vedlikeholdsbehov. Liten driftsrelevanse.

Eldhuset:
Byggeår ca. 1920. Rehab. år ca. 1980.
Bruttoareal: ca. 16 kvm.
Oppført på gråsteinsfundamenter. Overbygg i laftet tømmer. Åstak med saltaksform, tekket med nytt torvtak i 1980. Etasjeskille med tregulv. Gråsteinspipe og ved-takke.
Bygningen har liten driftsrelevans.

Smie:
Byggeår ca. 1920.
Bruttoareal: ca. 22 kvm.
Oppført på gråsteinsmurer. Jordgulv innvendig. Overbygg i bindingsverk med taksperrer tekket med bølgeblikksplater. Pipe tilsluttet en "ESSE". Bygningen har enkel inngangsdør og 2 vinduer.
Bygningen har lav driftsrelevans.

Skåle for ved:
Byggeår ca. 1920.
Bruttoareal: ca. 26 kvm.
Oppført på enkle steinfundamenter. Overbygg i enkelt grovt bindingsverk. Jordgulv. Saltak tekket med bølgeblikk.
Bygningen har lav driftsrelevans, og står forholdsvis langt unna gårdstunet.

Stabbur:
Byggeår fra 1800-tallet. Rehab. år sist i 2021. 
Bruttoareal: ca. 72 kvm.
Oppført på tuftsteiner og trestabber. Oppsatt med 2 tømmerkasser og mellombygg i bindingsverk. Bygningen er over 2 etasjer, med etasjeskille og gulv av tre. Inneholder 5 vindu. Saltak tekket med torv, ca 1980. Bygningen ble malt med linoljemaling i 2021.
Brukes til lagerplass. Lav driftsrelevans, men passer fint inn i tunet.

Oli-bue:
Byggeår ca. 1940.
Bruttoareal: ca. 25 kvm.
Enkel fundamentering mot grunnen. Overbygg i bindingsverk. Tregulv mot grunnen. Pult-tak tekket med eldre bølgeblikk.
Bygningen har lav driftsrelevanse, og er ikke lenger i bruk.

"Øigards-låven":
Byggeår fra 1800-tallet.
Bruttoareal: ca. 110 kvm.
Oppført på betong. Overbygg i grovt bindingsverk, kledt utvendig med stående trepaneler. Saltak tekket med bølgeblikk. Bygningen fungerte tidligere som låver for høyslåtten på jordstykket på vestsiden.
Idag har bygningen lav driftsrelevanse, og brukes kun til lagring. Kjørebrua er revet.

Vetl-stuggu på setra:
Byggeår fra 1800-tallet.
Bruttoareal: ca. 12 kvm.
Enkel fundamentering mot bakken. Overbygg i tømmer. Tak tekket med torv.
Bygningen trenger endel oppgradering.

Seter-selet:
Byggeår fra 1800-tallet.
Bruttoareal: ca. 63 kvm.
Gråsteinsmur mot grunnen. Overbygg i laftet tømmer. Saltak tekket med torv, og pålagt bølgeblikk de senene år. Bygningen er i så dårlig stand at den bør tas ned, og totalrenoveres før den settes opp på nye fundamenter.
Endel av tømmeret antas å kunne gjenbrukes.

Steinfjøset på setra:
Byggeår fra 1800-tallet.
Bruttoareal: ca. 168 kvm.
Fjøsbygning muret av naturstein. Bindingsverk i gavler. Saltak tekket med torv, men pålagt bølgeblikk i senere år. Bygningen har fungert som fjøs på setra i tidligere tider, men er i dag uten driftsrelevanse. Men bygningen er et flott minnesmerke over en svunnen tid, og bør ivaretas og vedlikeholdes.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshuset varmes opp med elektrisitet, og elanlegget ble sist kontrollert i 2021. I tillegg er det montert peisovn og varmepumpe (luft-til-luft), samt en 200 liters varmtvannsbereder.
Kårboligen varmes opp med elektrisitet, supplert med vedfyring og varmepumpe (luft-til-luft). I tillegg har boligen en 200 liters varmtvannsbereder.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger delvis innen kommuneplanens arealdel, deler ligger i kommunedelplan for Dombås og en del er omfattet av reguleringsplan Dombåsmorkje hyttefelt II.
Eiendommen ligger i et område avsatt til LNFR-formål i kommuneplanen (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). Delvis i bevaring naturmiljø, del av eiendom hensynsone flomfare, hensynsone ras- og skredfare, rød og gul støysone T-1442.

Kartutsnitt fra kommuneplan og kommunedelplan, samt kommuneplanens arealdel og kommunedelplankart ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Beskrivelse og bestemmelser til kommuneplanen, samt planvedtekter til kommunedelplanen, er innhentet og kan fås tilsendt ved henvendelse til eiendomsmegler.

Fradeling av areal og botid for selger

Eiendommen har arealer som er regulert til fritidsbebyggelse i Dombåsmorkje/Kjørrhovda området, nord på teigene i nærheten av Hjellsætrin. Arealene som ligger mellom Trondheimsvegen og Gammelvegen inngår i reguleringsplanen og skal beholdes av selger. Arealene utgjør ca. 469,7 dekar og er hensyntatt i arealoppsettet i både arealbeskrivelser og i NIBIOs gårdskart som er vedlagt salgsoppgaven.
Disse arealene vil søkes fradelt og gjennomført fradeling på selgers bekostning. Dersom arealene ikke er ferdig fradelt før overtakelse av gården, forplikter kjøper seg til å bistå med nødvendige samtykker, signaturer m.v. som hjemmelshaver. Selger forplikter seg til etter salg, å aktivt igangsette prosess med fradeling. 

Selger bor i dag i våningshuset. Ved salg av gården kommer selger til å flytte inn i kårboligen slik at våningshuset gjøres tilgjengelig for kjøper fra overtakelsesdato. Selger skal ha kostnadsfri borett i kårboligen i inntill ett år fra overtakelsesdato. Det skal ikke betales leie, og selger vil kun dekke egne utgifter til strøm og innboforsikring. Selger skal i boperioden ha rett til én parkeringsplass i garasjen tilknyttet driftsbygningen, samt rett til å hente ut mjølk direkte fra mjølketanken til eget bruk. Selger kan, etter nærmere avtale med kjøper, i en overgangsfase hjelpe til med innspill til drift av gårdsvirksomheten.

Odel - Konsesjon

Det er opparbeidet odel på eiendommen. Alle kjente, myndige odelsberettigede har skriftlig fraskrevet seg odelen.
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper):
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 18
  • Bruksnummer: 1
  • Fylkesnummer: 34
  • Fylkesnavn: Innlandet
  • Kommunenummer: 3431
  • Kommuneområde: Dovre
Les mer