Skoli Gård - Gårdsbruk m/ 301 daa tomt, tilrettelagt for hestehold med 10 bokser - Strandlinje mot Svartåa og Hagneselva

Sandefjord - Kodal
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til Kodal og Skoli gård. Denne landbrukseiendommen ligger idyllisk til mellom Svartåa og Hageneselva en kort kjøretur unna Sandefjord og Kodal. Eiendommen er på totalt 301,5 daa fordelt på ca 216 daa produktiv skog, 58,2 daa dyrka mark. Eiendommen er samlet i en felles teig med skog mot øst og dyrka mark vest for tunet. Tunet er svært innholdsrikt med våningshus som er pusset opp i nyere tid, men med noe gjenstående arbeid, 2 kårboliger hvorav en "gammelstue" og et hus som blir brukt til lagring (det er totalt 3 boenheter på eiendommen), innredet sidebygning som er pusset opp i nyere tid og en stall som er innredet med 10 bokser og salrom. Det er inngjerdet beiter for hest og det er mulig å ri på egen tomt. Det er i tillegg fiskerett i elva hvor det er mulighet for å fiske laks.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser med ca. 15 min fra Sandefjord sentrum og ca. 20 min fra Larvik sentrum. Området har nærhet til skoler, barnehager, E18, bussforbindelser og ca. 20 minutters kjøring til Sandefjord Lufthavn.

Det er kort vei til herlige turområder og Runar idrettsanlegg hvor det er flere ballbaner og flerbrukshall. Vinterstid kjøres det mange kilometer med skiløyper fra idrettsplassen, blant annet rundt innsjøen Goksjø. Populære Bugårdsparken ligger også ca. 15 min unna, med nærliggende svømmehall, fotballbaner, tennishall, skøytebane og opplyste turstier.
Du kan også dra til Bøkeskogen i Larvik, som kun er ca. 20 minutter unna. Bøkeskogen er på 300 mål og troner majestetisk på toppen av Larvik by. Som et vakkert tur- og rekreasjonsområde med fine gangstier og turløyper strekker skogen seg oppover langs Farrisvannet som en nydelig, langstrakt naturperle.

Sandefjord er ellers en idyllisk sommerby med vakker kyststi, brygger og en rekke badeplasser langs fjorden. Byen er et eldorado for vannsport, enten du har lyst til å prøve deg på seiling, padling eller dykking. Sandefjord roklubb har klubbhus ved Goksjø. For golfentusiaster byr Sandefjord Golfklubb på en flott, 18-hulls golfbane på Marum, få kilometer utenfor byen.

Servicetilbud
Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Spar Kodal, Kiwi Lasken eller Meny Arena. Pindsle næringspark har ellers et rikt utvalg av butikker, inkludert Biltema, Jula, Power, Elkjøp og Skitt fiske - en velrenomert sportsbutikk med alt du trenger for jakt og fiske. Det er kort vei til Sandefjord sentrum og til Hvaltorget kjøpesenter som har over 60 butikker. Fra sentrum går også daglige avganger med båt til Strømstad, noe som gir mulighet for hyggelig grensehandel.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste holdeplass er Pipenholt Søndre som ligger ca. 1 km meter fra boligen. Ved å benytte bil tar det ca. 10 min til sentrum, 20 min til Sandefjord Lufthavn, 20 min til Larvik, 35 min til Tønsberg, samt 1 time og 40 min til Oslo.

Eiendommen er det ca. 5 km til Kodal barneskole og ca. 16 km til Andebu ungdomskole. Det finnes både private og kommunale barnehager, og nærmeste videregående er Sandefjord vgs. Se gjerne nabolagsprofil i prospektet for mer info om avstander til skole og barnehager.

Adkomst

Se kart i annonsen. Boligen befinner seg i enden av en privat blindvei med bom. Ta derfor kontakt med megler dersom du ønsker å se eiendommen.

Jord, skog og tun

Dyrket mark:
Fulldyrka jord er oppgitt i NIBIO sin registrering til 56,9 dekar og i tillegg 1,3 dekar overflatedyrka jord. Ut fra arrondering og endel kantvegetasjon er det å anta at det faktiske drivbare arealet er noe mindre men inntil det foreligger annen dokumentasjon må registrert areal legges til grunn. Driftsmessig forholdsvis små teiger med varierende arrondering. Jorder mot nord har begrenset tilkomst med større redskaper. Generelt sett en noe tungdrevne jordveier. Det dyrkes noe gras. Forøvrig benytte innmarka til beiter og luftegårder. Dominerende tekstur i overflatesjikt består av siltig lettleire noe sand og morene. Ingen opplysninger om dreneringsforhold utover at de oppleves som om normale. Varierende erosjonsfare. Innmark verdi beregnes ut fra beregnet avkastning ut fra en produksjon av gras eller kornavling av bygg. Da arealene har en blandet bruk benyttes det skjønn ut fra erfaringsmessig avlingsnivå i distriktet. I tillegg vektlegges elementer som kan påvirke dette. Beiter og luftegård inngår i beregningen da det enkelt kan tilbakeføres til dyrka mark. Det er ikke kjent om det søkt omdisponering av arealer som benyttes til luftegårder eller beiter.

Skog:
Ut fra arealoversikt er skogen oppgitt til å være på 216 dekar. Hoveddelen ligger nord/øst for tunet men også noe lags elv og jordkanter. Det foreligger ikke skogbruksplan for eiendommen. Bonitetsfordeling fra 11-20 fordelt mellom furu, lauv og gran. Større granbestander er tatt ut for noen år tilbake. Det meste av gjenstående arealet består av lauv og blandingsskog. Enkelte partier er bratte noe som begrenser
mulighet for rasjonell drift. På de øvre arealene er det mest hensiktsmessige å transportere tømmer over naboeiendommen. De nære områdene kan transporters via gårdsveien om forholda tillater dette. Er noe trang enkelt plasser. Eier opplyser at avvikende områder skal være plantet. Det er etterslep på skogkultur som rydding etc. Pr 01.01.2024 er innestående skogavgift 28471 kr. Skogen er ikke befart. Vurderinger er gjort ut fra offentlige tilgjengelige kilder og eiers opplysninger.

Jakt og fiske:
Det er ikke inntekter på jakt og fiske. Eiendommen er en del av elgvald. År om annet tilfaller det noe kjøtt. Det leies ikke ut småviltjakt Det går laks opp elva ved gården. Det er mulighet for fiske ifølge eier. Dette er ikke organisert.

Bostedsverdi:
Det kan ut fra rundskriv for verdivurdering av landbrukseiendommer benytte et bostedstillegg oppad til 1,5 mil kr for å harmonisere med boligmarkedet i område for en tilsvarende bolig med normal størrelse og standard.

Jakt & fiske

Eiendommen har fiskerett i Svartåa og Hageneselva.

Hagnesvassdraget er et lakseførende sidevassdrag til Numedalslågen. Vassdraget går gjennom Sandefjord og Larvik kommuner i Vestfold.

Fiskesesongen varer fra 15. august til 10. oktober. Den seine sesongen skyldes at laksen kommer seint på elva, da den gjerne står og venter på høstflommen. Det blir tatt både nygått, luset fisk og fisk som har stått en stund.

Foruten «laksauri» (laks med ett år i sjøen) blir det tatt mest laks opp mot 5-6 kg, men det hender også at det biter på en storlaks i ny og ne.

Den største kjente laksen tatt på sportsfiskeredskap var på over 15 kilo for et par år siden. Ved stamfiske er det registrert laks på over 20 kilo

Det er tre av elvene i vassdraget som har interesse for en laksefisker: Hageneselva, Svartåa, og Skorgeelva. Vassdraget munner ut i Lågen gjennom Åsrumvannet, som bare ligger et lite steinkast fra Lågen.

I Hageneselva, som starter i utløpet av Goksjø, er det flere fine kulper og spennende stryk. Her er det også flere steder hvor det er mulig for fluefiskeren å prøve lykken. I Svartåa som renner ut i Hageneselva i den nedre halvdel, er det med suksess bygd laksetrapp. Dette er i Bakkanefossen. Under regnrike høstperioder kan fisken vandre nesten helt opp til Rønningsvannet.

Innhold og standard

Enebolig fra 1978. Foretatt endel oppgraderinger i 2018. Utvendig er det bytte av kledning på en vegg. Bytte av endel vinduer samt ytterdører. Oppføring av terrasse. På loft er isolasjon byttet ca 2021. Innvendige er det også foretatt oppgraderinger i 2018. Nye bad, nytt kjøkken og endel nye overflater. ny trapp mellom etasjer. En stor del av EL anlegget og røropplegg er byttet ut.

Innvendig
Overflater i oppholdsrom består på gulver av lamelparkett og tepper. Vegger og himlinger med malte/umalte/beisa overflater av mur, tapet, panel og plater. Trebjelkelag mellom etasjene. Gulv mot grunn av betong. Pipe av lettklinkerblokker. Sotluke i gang u.etg. Eldre vedovn og nyere lukket elementpeis i 1.etg. Vegg med panel, trekonstruksjon, mineralull og forhudninsgpapp mot mur. Gulv med teppe på betong.

Våtrom:
Bad 1.etg
Flislagte gulver av betong med varmekabler. Sluk av plast. Flislagte vegger og malte plater i himlingen. Smøremembran på gulv. Rommet inneholder innredning med servant, vegghengt wc, og dusjnisje. Ventil i himling.

Bad U.etg
Flislagte gulver av betong med varmekabler. Sluk av plast. Flislagte vegger og gipsplater i himlingen. Smøremembran på gulv og vegg. Rommet inneholder innredning med servant, vegghengt wc og dusj med dør. Ventil på vegg.

Kjøkken
Innredning med finerte skrog og fronter. Benkeplate med høytrykkslaminert overflate. Kum av rustfritt stål. Integrert koketopp, stekeovn, damp/stekeovn, kjøleskap, kjøl/fryseskap samt plass for oppvaskmaskin. Damp/stek er ca fra 2015. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Tekniske installasjoner
Det er avløpsrør av plast. Boligen har ventiler i vegger. Forøvrig naturlig ventilasjon. Varmtvannstanken er på ca. 200 liter. Elektrisk anlegg med skjult og åpent ledningsnett. Sikringspanel med automatsikringer. Hovedsikring og 14 fordelingskurser. I tillegg sikringspanel i et soverom med 4 automatsikringer. Ut fra samsvarserklæring er følgende gjort i 2018/19: Bad og entré i u.etg. Nye sikringer i sikringspanel, nytt anlegg i 2.etg og utebelysing. Det er påvist brannslukker og brannvarsler.

Bygningers arealer

Våningshus:
Totalt BRA (bruksareal): 162 kvm

BRA-i totalt: 162 kvm
1. etasje:  76 kvm. Inneholder Stue/kjøkken, bad, soverom og garderobe
2. etasje:  86 kvm. Inneholder Gang, 2 soverom, bad, vaskekjeller og 2 boder.

TBA totalt: 128 kvm

"Gammelstua":
Kjeller: 25kvm. Lagerkjeller.
1. etasje: 84kvm. Gang, wc, stuer og kjøkken
2. etasje: 15kvm. Uinnredet loft og soverom.
Sum bygning: BTA 124kvm

Sidebygg:
1. etasje: 57kvm. Gang, kjøkken, stue, bad og wc
2. etasje: 35kvm. Gang og 2 soverom
Sum bygning: BTA 92kvm

Driftsbygning:
Hovedetasje: 295kvm .Redskapslager. Stall med tilhørende flislager etc. Salrom/oppholdsrom
Mellomlåve: 140kvm. Lager og deler av plantørke.
Sum bygning: BTA  435kvm

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område og i kommuneplans arealdel for LNF (landbruk, friluft og natur).

Eiendommen ligger i et uregulert område i reguleringsplanen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Eiendommen er i sin helhet fri for odel. Det er tinglyst odelsfrihet.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 321
  • Bruksnummer: 2
  • Fylkesnummer: 39
  • Fylkesnavn: Vestfold
  • Kommunenummer: 3907
  • Kommuneområde: Sandefjord - Kodal
Les mer