Flatland Gård på Rauland - 162,5 daa m/strandlinje til Totak. Båthavn, våningshus, kårbolig. Leieinntekt. Jakt og fiske

Vinje
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til Flatland Gård på Ruland i Vinje kommune. Eiendommen er på totalt ca. 162,5 dekar fordelt på 17,1 dekar fulldyrka jord, 16,9 dekar produktiv skog, 7,4 dekar bebygd, vann, samf. og 121,1 dekar annet markslag. Eiendommen går fra Totakvannet ca. 700 moh og opp til foten av Hardangervidda ca. 975 moh.

Tunet ligger idyllisk til med fantastisk utsikt og strandlinje til Totakvannett. Eiendommen består av våningshus, kårbolig, hytte, garasjebygg og traktorgarasje/redskapsbygg, driftsbygning og båthus. Eiendommen har i tillegg egen båthavn.

Fra eiendommen er det ca. 7 km til Rauland sentrum(Krossen) som har bensinstasjon, dagligvareforretninger, barnehage, skole og kafeteria blant annet. Fra Totakvegen, ca 200 meter fra eiendommen går det kollektivtransport.

Beliggenhet

Eiendommene har en meget attraktiv beliggenhet ca. 700 moh med strandlinje til Totakvannet. Beliggenheten er sydvestvendt og tunet har derfor gode solforhold hele dagen. Dersom du går på en topptur på vidda på sommeren kan turen allerede starte fra inngangsdøren. Og etter turen kan du ta et bad i Totakvannet. Vinterstid har du kort avstand til både langrennsløyper og alpinbakker.


Sommerhalvåret på Rauland
Det er fantastisk på Rauland hele året. Her er det mulighet for å både sykle, gå turer, bade, fiske, ro eller padle. Det går oppmerkede stier nærmest rett utenfor døren som passer de fleste. Ønsker du å fiske, ro eller bade er det mange vann å velge i, eller du kan kaste ut snøret fra egen eiendom og ut i Totakvannet. Skulle du ha planer om å gjøre noe annet enn tur en dag, da er det blant annet mulighet for frisbee golf i Krossen, eller en tur i badeanlegget. I hele Vinje er det flotte forhold for både jakt og fiske.

Vinterstid
Rauland er spesielt kjent for sine muligheter både for langrenn og alpint. Det er over 150 km med oppfjørte løyper og mye uberørt natur der du selv kan tråkke dine egne spor. Det er to lysløyper i Rauland og en skiskytter arena i sentrum. Skal du kjøre alpint, og ønsker du variasjon har du her også mye å velge mellom. Rauland skisenter bestående av tre skiområder, med til sammen 41 nedfarter. På Raulandsfjell hvor du finner de bratteste og mest krevende skibakkene på Rauland! Her er det 2 heiser og 8 nedfarter. Ønsker du nærkontakt med naturen kan du velge deg, pudder, frikjøring og toppturer. På Raulandsfjell kan du på fine dager ta deg videre oppover på fjellet. Fra toppen av heisen er det en 2 timers gåtur før du kommer opp på Raulands høyeste topp. På toppturer fra 20 minutter til 2 timers gåtur har du muligheter til å stå offpist i områder hvor folk ikke har vært før deg. På Vierli finner du 5 skitrekkene med 11 nedfarter, ulik vanskelighetsgrad, og en av de beste parkene for freestyle og snowbordkjøring. På Vierli finner du også kjelkebakke og Vinter-land, hvor de minste ungen boltrer seg hele dagen med barnebakke, kjelketog, mini-ATVer og lekeområder. Populært har det også blitt å ta en tur innover viddene i flotte scooterløyper. Det er eget løypenett for rekrasjonskjøring med snøscootere. Skibussen går mellom skistedene og Rauland sentrum, Krossen. Avgangstidene finner du på https://visitrauland.com.

Adkomst

Eiendommen har adkomst fra Totakvegen(fylkesvei 362)

Jord, skog og tun

Eiendommen totale areal ihht. NIbios Gårdskart er på totalt ca. 162,5 dekar fordelt på 17,1 dekar fulldyrka jord, 16,9 dekar produktiv skog, 7,4 dekar bebygd, vann, samf. og 121,1 dekar annet markslag.
Skog er betegnet som middels bonitet og er best egnet som vedskog. Dyrka mark er best egnet for grasproduksjon eller beiter.

Tunet er romslig er hyggelig med flere bygninger i samme stil. Garasjen er plassert ved veien med en egen innkjørsel og har plass til 3 biler i tillegg til en bod. Nedenfor garasjen ligger hytte som fint kan leies ut. Det er en egen innkjørsel til hoveddelen av tunet. Her går også veien videre ned til båthavna. Våninghuset, kårboligen, dirftsbygningen og redskashuset er plasser i en rekke med god plass mellom byggene.

Hagen ligger på sydsiden av bygningene mot Totak og er pent opparbeidet med beplantning, trær, bed og grønnsakshage.

Båthavn, avtaler og inntekter

Eiendommen har egen båthavn syd på eiendommen.
- En båtplass har vært leid ut for kr 2700 per sesong. Bruk av slippen for kunder uten båtplass har vært 100 kr. Båthavna kan forventes å gi 10-15000 kr i årlig inntekt avhengig av sommerværet.
-Det dannes av og til noen hull rundt på moloen ved at løsmasser mellom steinfyllingene skyldes vekk. Disse har vært tettet med grovere stein.
- Innerste festeanordning består av to stålrør som er bøyd i forbindelse med trykk fra iskanten vinterstid. De har blitt demontert og rettet ut igjen, men blitt bøyd på nytt. Det er laget en ny løsning vha kjetting rundt øvre halvdel av disse, som holder bryggene på plass i sesongen. Om man ønsker kan man enkelt skifte ut rørene og bruke opprinnelig festeanordning.
- Det er en del vann i noen av uteliggerne, slik at de kan være tunge å bære. Vi har ikke klart å forstå hvordan dette vannet kan fjernes. En kan selvsagt bore hull og deretter reparere dette igjen.
- Bryggeanlegget bærer noe preg av slitasje.
- Anlegget, inkludert gårdsveien ned er i sin helhet privat, og følger gården. Det ble gitt noe kommunal støtte ved bygging av moloen.

Avtale om snøskutertrase på Totak
Det er underskrevet avtale med Vinje kommune om snøskutertrase midtfjords på Totak. Traseen er en del av Vinje kommunes løypenett for snøskuterkjøring. Eiendommen har de siste årene fått 4 gratis grunneierløyver som kompensasjon-godtgjøring. Disse kan benyttes privat, gis bort eller selges. Samlet verdi 6000 kr. Avtalen følger vedlagt.

Utfartsparkering på nordsiden av veien
Denne plassen har i lengre tid vært benyttet som utfartsparkering uten vederlag til grunneier. Rauland Turist hadde informasjonstavle med kartoppslag på plassen, uten at det forelå noen skriftlig avtale om dette. Da turisttrafikken begynte å tilta ble tavla tatt ned av  selger etter dialog med Rauland Turist, og ble erstattet av en privat enkel informasjonsstavle. Det ble startet med P-gebyr på kr 50,- per dag og betaling via VIPPS. Inntjening har vært mellom 17000 og 25000 kr per år.

Ny avtale om nytting av vassrettar i delebekk
Naboeiendom 135/1 har i lengre tid benyttet felles delebekk til kraftproduksjon med årlig vederlag på kr 10. Denne avtalen ble oppdatert mai 2022 til å gi et vederlag på 5% av brutto kraftproduksjon. Dette utgjorde i 2022 ca 10.000kr, og i 2023 ca 5.000kr. Avtalen er på meglers kontor.

Kompensasjon fra Statkraft
Eiendommen mottar en årlig kompensasjon fra Statkraft. I 2022 var den på 18499,-.

Jakt og fiske

Det er anledning til småviltjakt på egen eiendom samt på fjellet i regi av Raulandsfjell sameige der denne eiendommen har bruksrett. Sameiet får også tildeling av villreinkort hvor denne eiendommen har fått i snitt ett kort hvert 2-3 år.
Eiendommen har fiskerett i Totakvannet. Totak har gode bestander av ørret og røye. Eiendommen er medlem av Totak Fiskarlag, men står fritt til å melde seg ut. Fiskarlaget hadde ligget brakk i mange år før det i 2022 blei avholdt årsmøte og nytt valg av styre. Nyvalgt leder av laget er Gry Åsne Aksvik.

Innhold og standard

Våningshus oppført i 1975.
Boligen har i hovedsak standard som fra byggeår, men er betydelig oppusset i underetasje. Baderom i hovedetasje er også av nyere dato. Av betydelige vedlikeholdsoppgaver som er utført i senere tid nevnes det spesielt ny taktekking.

Underetasje BRA 110 kvm. Inneholder uinnredet kjellerrom, teknisk rom, bod, kjellerstue, soverom 1, soverom 2, vindfang, bad og trapperom
1. Etasje BRA 120 kvm. Inneholder soverom 1, soverom 2, soverom 3, soverom 4, bad, vaskerom, toalettrom, kjøkken, stue, forstue og vindfang
Loft: Inneholder uinnredet loft/kaldtloft

Kårbolig oppført i 1939.
Boligen har oppgradert våtrom, og er ellers jevnlig vedlikeholdt. Felles for begge bolighus er at alder tilsier etter hvert behov for oppgraderinger. Det henvises ellers til rapportens respektive punkter.

Krypkjeller ikke målbart areale da takhøyde er 171 cm. Inneholder uinnredet kjellerrom.
1. etasje BRA 61 kvm. Inneholder stue, kjøkken, bad og vindfang.
2. etasje BRA 49 kvm. Inneholder soverom 1, soverom 2, soverom 3, bod og gang.

Fritidsbolig med ukjent byggeår.
1. etasje BRA 53 kvm. Inneholder bad, kjøkken, soverom, stue og vindfang.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus:
Boligen har elementpipe,vedovn og peis med innsats. Badet har elektriske varmekabler på gulvet.

Kårbolig:
Boligen har vedovn og sotluke/feieluke. Badet har elektriske varmekabler på gulvet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i følgende område i kommuneplan:

Delareal 21 670 m
Arealbruk LNF-område m/spredt fritidsbebyggelse,Framtidig

Delareal 140 694 m
Arealbruk LNF-område,Nåværende

Totakvannet er en regulert innsjø fra 680-687 meter over havet.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Eiendommen er under arealgrense for odelseiendom, og har derfor ikke odel.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 135
  • Bruksnummer: 9
  • Fylkesnummer: 40
  • Fylkesnavn: Telemark
  • Kommunenummer: 4036
  • Kommuneområde: Vinje
Les mer