Holmaholen, Sikvaland - Usjenert gårdsbruk med to bolighus. Gode beiteressurser, jakt, fiske og ingen priskontroll

Gjesdal
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til

Beliggenhet

Særdeles rolig og naturskjønt beliggende eiendom på Høg-Jæren. Gårdstunet er plassert nært Holmaholvatnet med beiter og slåttemark nær driftssenteret. Nærområdet har ellers flotte tur- og friluftsmuligheter. Det er ca. 13 km til kommunesenteret i Ålgård hvor det er skoler, barnehager, idrettsanlegg og det meste innen privat og offentlig servicetilbud. Nærmeste butikk er på Undheim ca. 10 km unna. Videre er det 22 km til Bryne sentrum, 27 km til Sandnes sentrum og 38 km til Sola flyplass. Skoleskyssen kjører inn på tunet for å hente og levere barn.

Adkomst

Ta av til Sikvalandsvegen fra E39 på Ålgård og følg denne vegen sørover ca. 9 km hvor det er avkjøring til Holmaholvegen til venstre. Følg denne ca. 2 km til enden av vegen hvor eiendommen ligger. Fra Undheim-siden er det ca. 8 km til avkjøringen til Holmaholvegen.

Jord, skog og tun

Eiendommen har 18 teiger der 17 av dem er holmer i Holmaholvatnet.
Ifølge Nibios gårdskart har eiendommen følgende arealfordeling:

Fulldyrket areal: 29,3 daa
Overflatedyrket areal: 0,0 daa
Innmarksbeite: 275,0 daa
Produktiv skog: 78,2 daa
Annet markslag: 1 034,1 daa
Bebygd, samf., vann: 14,2 daa

Sum eiendom: 1 430,8 dekar.

Dyrka jorda og beitene er beliggende ved gårdstunet, og gården har en god driftslogistikk. Det dyrka arealet er brukt til grasproduksjon og dagens eier har drevet jorda sjøl.
Gården har per i dag ammekyr og driver med salg av livdyr, og har i tillegg inntil 2021 også hatt sauehold med ca. 90 vinterfora sauer.
Per i dag er det ca. 15 storfe på gården alt i alt.
Alle beitene blir gjødsla, og det er mulig å kjøre med traktor ut til alle beitene. Det ble satt opp nytt gjerde langs hele sørgrensen i mai 2024.
En stor del av gården, ca. 930 dekar, er "Kystlynghei" som eier kan søke om regionalt miljøtilskudd for skjødsel/beiting til. Eiendommen grenser i nord-øst mot Sikvaland/Jolifjell skyte- og øvingsfelt. Forsvarsbygg har gjerdeplikt på denne siden.

Skogen består hovedsaklig plantet gran. Noe blandingsskog i nerkant mot vann. Det er ca. 1000 m3 hogstmoden gran. .

Jakt

Gården er med i Storavatnet storvald hvor det per år har tilfalt gården en hjort. Det har vært fri jakt på hjortekalver. Det er ellers muligheter til jakt på rådyr, hare, rev og orrfugl. Videre er det fiskemuligheter i Holmaholvatnet hvor gården eier 3/4 av strandlinjen. Gården har noe inntekt fra salg av fiskekort til vatnet. Ved salget vil det medfølge en liten båt som ligger ved vannet, men det er ikke noe naust.

Innhold og standard

Eiendommen har en bygningsmasse bestående av bolighus, utleiehus, driftsbygning og garasje.

Bolighus:
Innhold:
1. etasje:
Entre, stue med utgang til terrasse, bi-inngang/bod, soverom/kontor, kjøkken, toalett, vaskerom/bi-inngang, soverom med tilliggende bad.
2. etasje:
Loftstue, to soverom, bad, bod. 
Mørkeloft med adkomst via nedfellbar luke på loftstue.

Arealer:
1. etasje: 117 kvm BRA-i
2. etasje:  60 kvm BRA-i.
Det er noe avvik på inndeling av 2. etasje fra godkjente tegninger til faktisk utført arbeid. Redigerte tegninger er vedlagt prospektet. Det er ikke søkt om godkjenning av endrede tegninger.

Standard:
Kjøkken: Pent og lyst kjøkken med profilerte fronter og takhøye overskap. Panelplater over kjøkkenbenken som har laminat benkeplate. Hvitevarer er medfølgende og består av oppvaskmaskin, komfyr, kjøleskap og avtrekksvifte. Det er plass til et lite spisebord på kjøkkenet.
Bad 1. et.: Badet har fliser på gulv og våtromstapet på vegger. Det er utstyrt med dusjkabinett, hjørnebadekar, wc, servant i seksjon, speil og overskap. Varmekabler i gulv og avtrekk fra felles ventilasjon.
Bad 2. et.: Pent bad fra 2020 som har belegg på gulv og våtromsplater på vegg. Badet er utstyrt med dusjhjørne med foldbare dører, wc, servant i skuffeseksjon, speil og panelovn på vegg.
Gulv: Parkett, fliser, belegg, laminat, teppe.
Vegger: Tapet, malte plater, våtromsplater.
Himling: Panel, malte plater, hvite takplater.
Vinduer: Isolerglass.
Yttertak: Betong takstein
Annet: Balansert ventilasjon.

Kårhus/utleiehus:
Innhold:
Underetasje: 4 kjellerrom/lagerrom.
1. etasje: Vindfang, bad/vaskerom, gang, kjøkken, stue/spisestue.
2. etasje: Gang, 4 soverom.
Mørkeloft.
Arealer:
Kjeller: 62 kvm BTA
1. et.: 77 kvm BTA
2. et.: 69 kvm BTA
Til sammen 208 kvm BTA.
Kårhuset ble bygget ca. 1935 og er ifølge selger oppført i tømmer med liggende plank. Huset ble etterisolert utvendig, fikk ny kledning,  taktekking samt skiftet et par vinduer på midten av 1980-tallet. Tekking av yttertak er sandbelagte stålplater.  I 2016 ble det bygget ny terrasse foran huset samt satt inn ny terrassedør, og seks vinduer ble skiftet til isolerglass. Enkle vinduer i kjeller og på mørkeloft.  I 2021 ble bad/vaskerom pusset opp etter en forsikringsskade, og det ble installert rør-i-rør anlegg samt ny varmtvannstank i huset.
Kårhuset er per i dag utleid for kr 8 500,- + strøm per mnd med 1 mnd. oppsigelse.

Driftsbygning:
Denne ble oppført ca. 1966 og påbygget med utvidelse av sauefjøset ca. 1986. I kjelleren er det gjødsellager, to garasjerom og en bod/pumperom. Første etajsjen har fjøs, sauefjøs, brønnhus, sponrom og forrom. I 2. etasje er det låve, sauefjøs og kontor/oppholdsrom i tilknytning til sauefjøs. Driftsbygningen har en tårnsilo og en firkantsilo og den førstnevnte var i bruk senest i 2021. Sauefjøset er bygget for å kunne huse inntil 150 vinterforede sauer og ved bruk av fjøset til ammekyr skal det kunne romme ca. 12 mordyr. Sauefjøset har gjødseltrekk med nedstøpt ringkum i enden av bygget. Det anbefales å etterse gjødseltrekk før sauefjøset tas i bruk.
Arealer:
Underetasje: 215 kvm BTA
1. etasje: 300 kvm BTA
2. etasje: 475 kvm BTA
Til sammen: 990 kvm BTA

Garasjen er oppført i 2016 og er oppført i bindingsverk på mur. Bygget er isolert både utvendig og mellom etasjene. Det er et innredet oppholdsrom/lagerrom på loftet med direkte inngang fra utsiden. Garasjen har automatisk port som det nylig har vært utført service på.
Arealer:
1. etasje: 44 kvm BRA-e.
2. etasje: 21 kvm BRA-e.
Til sammen 65 kvm BRA-e.

Bygningers arealer

Bolighus
Totalt BRA (bruksareal): 177 kvm

BRA-i totalt: 177 kvm
1. etasje: 117 kvm.
2. etasje:  60 kvm.


BRA-e totalt:
1. etasje: 0 kvm.
2. etasje: 0 kvm.
Kjeller: 0 kvm.

BRA-b totalt:
1. etasje: 0 kvm.
2. etasje: 0 kvm.

TBA totalt: 0 kvm.

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Det er vedfyring og elektrisk oppvarming i våningshuset, med varmekabler på våtrom i 1. etasje samt i entre. Kårhuset har vedfyring og varmepumpe, samt varmekabler på bad/vaskerom.

Reguleringsforhold

Eiendommen er beliggende i området som i hovedsak er uregulert, men i kommuneplanen har eiendommens arealer ulike disponeringsformål. Eiendommen er en del av reguleringsplan fra 28.03.2022 for Sikvaland/Jolifjell skyte- og øvingsfelt. Denne planen med bestemmelser er vedlagt prospektets dokumentdel. I kommuneplanen er ca 825 daa delareal til forsvarsformål, ca 600 daa er LNFR(landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift), ca. 990 daa er i området for bevaringsverdig naturmiljø og ca. 6,5 daa er innenfor verneverdig sjø- og vassdrag.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 1
  • Bruksnummer: 2
  • Fylkesnummer: 11
  • Fylkesnavn: Rogaland
  • Kommunenummer: 1122
  • Kommuneområde: Gjesdal
Les mer