Meglerinformasjon
Sola
Landbrukseiendom

Litlaland på Ræge - Sentralt beliggende gårdseiendom

Vigdelsvegen 163, 4053 Ræge
Prisantydning:
17 300 000 kr
 • Primærrom:399 kvm
 • Bruksareal:451 kvm
 • Soverom:5
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:13653.01
 • Tomteareal:104 dekar
 • Byggeår:1983
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Vigdelsvegen 163, Ræge 4053

Velkommen

Velkommen til Litlaland gård på Ræge, og en sjelden mulighet til et gårdsbruk på Jæren. Eiendommen har et stort bolighus og flotte fasiliteter for hestehold, men den vil også kunne ha et potensiale for andre bruksmåter.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget fin beliggenhet i naturskjønne og landlige omgivelser, med kort avstand til by og flyplass. Det er gangavstand til skole og barnehage, og flotte turområder inkludert Jærstrendene. (SE EIENDOMMEN I 3D MED INNTEGNEDE GRENSER UNDER "NYTTIGE LENKER!"

Adkomst

Eiendommen har enkel adkomst fra Vigdelsvegen. Gode parkeringsmuligheter på eiendommen.

Jord, skog og tun

Ifølge Nibios gårdskart har eiendommen følgende fordeling av jordressurser:

Fulldyrka jord: 34,5 daa
Overflatedyrka jord: 8,4 daa
Beiter: 40,5 daa
Skog: 0,0 daa
Annet: 8,0 daa
Bebygd, vann, samf.: 12,7 daa.
Til sammen: 104,1 dekar

Det foreligger en takst datert 06.12.2021 fra takstmann Olav Magne Tonstad. I denne har han angitt en verdi for det dyrka arealet på kr 625 000,- og beitene er gitt en verdi på kr 260 000,-. På eiendommen er det også opparbeidet en ridebane på 1800 kvm, 30x60 meter, og verdien for ridebanen er i taksten satt til kr 1 000 000,-. Resterende arealer er ikke gitt noen verdi i taksten, men veier og gjerder er verdsatt til kr 115 000,-.

Det er ellers en fin og skjermet hage rundt våningshuset med uteplasser på flere sider av huset. God innkjørsel til huset og god parkeringsplass på den asfalterte gårdsplassen, samt ved og i de to driftsbygningene.

Jakt

Ingen særskilte jakt- eller fiskeretter for eiendommen.

Innhold og standard

Det er tre bygninger på eiendommen, våningshus, driftsbygning og et næringsbygg tiltenkt funksjonen hesteklinikk/dyreklinikk.

Innhold våningshus:

Underetasje:
Gang, hall med trapp til 1 .etasje, kjellerstue, oppholdsrom/kontor, gang, fyrrom, badstue, toalettrom, dusjrom, trimrom med utgang til terrasse og hage, teknisk rom, boder.
1. etasje:
Entre, vaskerom med bi-inngang, toalett, hall med trapp til underetasje og 2. etasje, kjøkken, stue med utgang til hagestue og veranda, bad, soverom med luftealtan.
2. etasje:
Hall med trapp til 1. etasje, bad, fire store soverom, bod, kneloft.

P-rom arealer:
U. et.: 127 kvm
1. et.: 176 kvm
2. et.:  96 kvm.

BRA:
U.et.: 176 kvm
1. et.: 176 kvm
2. et.: 99 kvm

S-rom:
U.et: 49 kvm bestående av tekniske rom og tre boder
1. et.: Ingen sekundærrom
2. et.: 3 kvm bod.

Standard:
Kjøkken: Husets hjerte byr på en kombinasjon av nyere innredning sammen med den opprinnelige eikeinnredningen fra 1983. Hvitevarene fra 2017 er av kvalitetsmerket Gaggenau, og er integrerte eller medfølgende. Disse består av koketopp med innebygget avtrekk, side-by-side kjøleskap, stekeovn, oppvaskmaskin. I tillegg er det en vedfyrt komfyr som gir god varme på kalde dager. 

Bad 1. etasje: Bad tilknyttet hovedsoverommet med standard fra byggeår og fliser på gulv og vegger. I samme etasje er det også et separat gjestetoalett samt vaskerom med bi-inngang

Bad 2. etasje: Stort bad som har belegg på gulv og våtromstapet på vegg. Badet er utstyrt med dusjkabinett, servant med underskap, wc.

Våtrom u.et.: Underetasjen har en avdeling med trimrom, badstue, dusjrom og toalett. Under terrassebord i trimrommet er det klargjort plass for et svømmebasseng.

Gulv: Parkett, belegg, fliser, teppe, tregulv.

Vegger: Malt tapet, fliser, våtromsplater, tapet, våtromstapet, malt panel

Himling: Hvite takplater, malte tak, malt panel, panel, murtak.

Vinduer: Isolerglass 2- lags og 3-lags.

Yttertak: Glasert tegltakstein.

Annet: For beskrivelse av husets standard vil vi henvise til tilstandsrapport datert 04.05.2023 fra takstmann Steinar Haugum Svennevik. Denne er vedlagt prospektet.

Driftsbygning:

Den ble oppført i 1956 og har en grunnflate på 260 kvm, med støpte dekker mellom etasjene. Det er kjeller under halvparten av bygget.
Bygget har vært brukt til melkeproduksjon, men er i dag ominnredet til hestehold, verksted, garasje samt et stort lagerlokale/festlokale i 2. etasje. Bygget er oppført i tre og mur, og er funksjonelt til dagens bruk.
Innhold:
Kjeller: Lagerrom.
1. etasje: Garasje, vaskeplass for hester i gammel silo, for-rom, tørkerom, utstyrsrom/salrom og 7 stallplasser.
2. etasje: Lagerrom, kjøkkenkrok, toalett, verksted.

Ny driftsbygning/dyreklinikk:

Nybygget er oppført i perioden 2019-2021 med ferdigattest fra april 2021. Det har en grunnflate på 800 kvm.
Innhold:
1. etasje: Hall/lagerrom på 300 kvm med lager, 7 oppstallingsbokser til hest, vaskespilt, stallgang og boder. Venterom, toalett og kontor. Verksteddel på 164 kvm bestående av verkstederom og lager.
2. etasje: Fellesrom/kantine, kjøkken, bod, kontor og bad.

Bygget har gjennomgående god kvalitet og vil kunne være fleksibelt nok til å kunne benyttes eller utvikles til mange bruksområder.

I nybygget foreligger er det per i dag en utleieavtale for verksteddelen på kr 16 000,- eks. mva. per måned.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshuset har peisovn på stue og vedfyrt komfyr på kjøkkenet. Ellers elektrisk oppvarming.

Reguleringsforhold

Eiendommen er i all hovedsak ikke beliggende i regulert område. I henhold til kommuneplanen er området definert som LNF-område. To deler på til sammen 58 m2 er disponert for veg/infrastruktur samferdsel, herunder 29 kvm som inngår i reguleringsplan for Håland skole.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 19
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 11
 • Fylkesnavn: Rogaland
 • Kommunenummer: 1124
 • Kommuneområde: Sola
Les mer