Landkreditt Nyheter

Stabilt høyrentemarked i oktober

onsdag 7. november 2018

På tross av uro i aksjemarkedet, holdt høyrentemarkedet seg stabilt i oktober. Landkreditt Extra ga 0,35 prosent avkastning til andelseierne denne måneden.

Solid risikojustert avkastning fra høyrenteobligasjoner

mandag 5. november 2018

Høyrenteobligasjoner har gitt god avkastning utover risikofri rente den siste tiårsperioden, samtidig som risikoen (målt ved kurssvingninger) har vært begrenset. Den risikojusterte avkastningen fra høyrenteobligasjoner har med andre ord vært solid over en lengre periode.

Hvem skal tjene på melkekvotene?

fredag 19. oktober 2018

Da kvotesystemet for melk ble innført var det ingen som tenkte at dette skulle være en inntektskilde for opphørte melkebønder.
Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste 

Landkreditt Nyheter presenterer aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne saker om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.