Landkreditt Nyheter

Landbruksforsikring + Landkreditt = sant

mandag 12. november 2018

Mandag 12. november skifter Landbruksforsikring navn til Landkreditt Forsikring og blir en del av Landkreditt. Dermed samler vi bank, fond og forsikring på ett sted.

Viktigheten av å være eierstyrt

tirsdag 31. juli 2018

Landkreditt er et samvirkeforetak av låntakere. Dette gjør oss ganske unike i norsk sammenheng, der samvirkeorganisering er langt fra vanlig i finansverdenen. Eierstyring er en viktig del av vår identitet.

Tørke og avlingssvikt – hva gjør du nå?

onsdag 18. juli 2018

For hver dag som går uten regn minsker mulighetene for å berge sensommerens og høstens avlinger. Bønder over store deler av landet går dermed en krevende høst og vinter i møte. Hvordan kan du som bonde holde kontroll på økonomien i en slik ekstraordinær situasjon?

Erstatning for avlingssvikt

fredag 15. juni 2018

Tørken gjør at mange, spesielt kornbønder, vil få reduserte avlinger. Det er viktig at alle er klar over at det finnes en mulighet for erstatning.

Nøkkeltall for Landkreditt 2017

torsdag 22. mars 2018

Landkreditt hadde god volumvekst for både landbruk og personmarked i 2017, med henholdsvis 7,3 og 19,7 prosent. Resultatmessig har konsernet også lagt bak seg et meget godt og positivt år.

Årsmøtet i Landkreditt SA

torsdag 22. mars 2018

Landkreditts årsmøte var samlet 15. og 16. mars for å behandle regnskapet fra konsernets 102. regnskapsår. Årsmøtet ga uttrykk for å være fornøyd med utviklingen i konsernet.

Nytt styremedlem i Landkreditt SA

torsdag 22. mars 2018

Wenche Irene Kristiansen ble valgt inn som nytt styremedlem under årsmøtet i Landkreditt SA i mars. Melkebonden fra Sortland ser med spenning på styrevervet hun nå tar fatt på.
Forrige 1 2 Neste 

Landkreditt Nyheter presenterer aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne saker om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.