Landkreditt Nyheter

Nøkkeltall for Landkreditt 2017

torsdag 22. mars 2018

Landkreditt hadde god volumvekst for både landbruk og personmarked i 2017, med henholdsvis 7,3 og 19,7 prosent. Resultatmessig har konsernet også lagt bak seg et meget godt og positivt år.

Årsmøtet i Landkreditt SA

torsdag 22. mars 2018

Landkreditts årsmøte var samlet 15. og 16. mars for å behandle regnskapet fra konsernets 102. regnskapsår. Årsmøtet ga uttrykk for å være fornøyd med utviklingen i konsernet.

Nytt styremedlem i Landkreditt SA

torsdag 22. mars 2018

Wenche Irene Kristiansen ble valgt inn som nytt styremedlem under årsmøtet i Landkreditt SA i mars. Melkebonden fra Sortland ser med spenning på styrevervet hun nå tar fatt på.

Dyrevelferd på dagsordenen

torsdag 22. mars 2018

I forlengelsen av årets årsmøte for Landkreditt SA, hadde vi et fagprogram der dyrevelferd stod i sentrum. Dyrevelferd er et tema som opptar mange, ikke minst bonden selv.

Melkekvoter til glede og besvær

fredag 16. mars 2018

Hvem skal ha fordel av melkekvotene? Den som selger kvoten sin eller den som produserer melken? Ingen konklusjon er trukket.
Forrige ... 6 7 8 9 10 Neste 

Landkreditt Nyheter presenterer aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne saker om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.