Brannsikkerhet for arbeidsmaskiner

Det har de siste årene vært mange branner i arbeidsmaskiner, med påfølgende store konsekvenser for de involverte.

Det har de siste årene vært mange branner i arbeidsmaskiner, med påfølgende store konsekvenser for de involverte.

Følgeskadene kan medføre omfattende storbranner ved at brann som starter i en arbeidsmaskin sprer seg til bygninger der kanskje både folk og dyr er tilhørende.

Det er kombinasjonen av maskiner i drift og tørr vegetasjon som kanskje er den største risikoen for brann.

Vær bevisst plasseringen

Et godt råd for å unngå følgeskader er å være bevisst på plasseringen av maskinen etter bruk.

– Sørg for at den ikke plasseres inne i bygning der det bor mennesker eller oppbevares dyr. Maskinen bør helst plasseres utendørs, eller i et bygg der et eventuelt branntilløp ikke kan spre seg til større bygningsmasse, lyder rådet fra Landkreditt Forsikrings skadeforebygger og landbruksøkonom Linda Stubsjøen. 

Maskinene bør heller ikke plasseres for tett opp til bygninger. Det bør være god avstand mellom maskiner som står parkert på samme sted.

Gratis sikkerhetssjekk

Importør Felleskjøpet har reagert med å invitere eldre kompaktlastere fra Avant til gratis sikkerhetssjekk. Undersøkelser har nemlig vist at det kan være det elektriske anlegget som er årsaken til brannene.

Felleskjøpet har også utarbeidet konkrete tips for sikrere bruk av kompaktlaster:

 • Skru alltid av hovedstrømbryteren når du parkerer for å sikre maskinen ved en eventuell kortslutning.
 • Følg inspeksjons-, service- og vedlikeholdsinstruksjoner.
 • Ta en daglig kontroll av lasteren. Er det behov for smøring, er motorreim og radiator rene, er det oljelekkasjer, ser maskinen ut som den skal?
 • Motorrommet rengjøres med høytrykkspyler i henhold til brukermanual.
 • Kontroller batteri, og rengjør batteri og batteripoler.
 • Sjekk innfestninger av ledninger, gjennomføringer og isolasjonen på kabler, og at de ikke ligger over skarpe kanter etc.
 • Bruk ikke motorvarmer mer enn 30 minutter av gangen.
 • Ikke benytt maskinen dersom støv eller gass kan skape brannfare.
 • Unngå drivstoffsøl under påfylling.

Flere råd verdt å følge

Det er flere råd som kan være verdt å følge for å tenke brannsikkerhet for arbeidsmaskiner. Dette er noe av det Landbrukets brannvernkomité anbefaler:

 • Sjekk at utstyret er rengjort, godt smurt og i god stand for å hindre varmegang.
 • Ha vann- og brannslukningsutstyr tilgjengelig.
 • Se til at traktor og skurtresker er utstyrt med minst ett seks kilos ABC håndslukkeapparat og at det er funksjonelt (at det har rett trykk; viser grønt på monometeret og at det er løst pulver; vend og lytt)
 • Fyll tankvogner eller andre store beholdere i nærheten med vann. Samarbeid gjerne med naboene.
 • Det anbefales å anskaffe en brannpisk, som er et effektivt og viktig verktøy for å slokke gress og lyngbrann.
 • Vurder behovet for lavere hastighet og høyere stubbehøyde for å begrense muligheten for gnistdannelse, gjennom kontakt med stein på jordet.
 • Vurder vegetasjons- og terrengforhold, også på omkringliggende areal, som kan forårsake rask brannutvikling og forverre en mulig brann.
 • Sørg for at tilførselsveier er åpne og fremkommelig for brannbiler og annet slukkingsutstyr.
 • Husk å ha oppladet mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr tilgjengelig for raskt å kunne varsle brannvesenet på 110.

Sikkerhet i skuronna

Disse sikkerhetstiltakene er viktige å vurdere i forbindelse med skuronna.

 • Vær spesielt årvåken under arbeidet, for å unngå brann, og oppdage brann raskt.
 • Ved parkering av kjøretøy og arbeidsmaskiner; vær oppmerksom på at varme deler ikke kommer i kontakt med tørt og brennbart materiale. Spesielt person- eller gårdsbiler med varme eksosanlegg og katalysatorer er en stor brannfare hvis de kjøres ut på jordet.

I tilfelle melding om brann til alarmsentralen 110 er det viktig å kunne oppgi:

 • Adresse og plassering, fortrinnsvis med koordinat.
 • Omfang og spredningsretning.
 • Hva blir truet?
 • Egnet tilgangsvei for brannvesenet.
 • Mulighet for tilgang på vann.