Landkreditt støtter minerydding i Ukraina

På Bondetinget lanserte Norges Bondelag en mineryddingskampanje i Ukraina. Landkreditt ønsker å bidra, og støtter kampanjen med 100.000 kroner.

Krigen i Ukraina har rammet både folk og matproduksjon på en måte vi ikke har sett i vår del av verden siden andre verdenskrig. Det anslås at over 10 prosent av all jordbruksjord i Ukraina er minelagt, i et land som er omtalt som verdens kornkammer. Udetonerte miner, bomber og raketter gjør nå at jorda ikke kan brukes til matproduksjon, og flere bønder har blitt drept når de har kjørt på landminer under våronna.

I samarbeid med Norsk Folkehjelp lanserte derfor Norges Bondelag, på sitt årsmøte, en innsamlingsaksjon for å bidra til å rydde miner og eksplosiver. Norges Bondelag gir 100.000 kroner til aksjonen, og oppfordrer samtidig flere til å bidra.

Landkreditt ønsker å bidra

– Jeg har tidligere deltatt i en aksjonskomite i forbindelse med TV-aksjonen. Her lærte jeg mye om hvor viktig minerydding er for liv, helse og trygghet, og at dette er selvforsyning og jordvern i praksis. Det gleder meg derfor stort at Norges Bondelag nå tar initiativ til en mine­ryddingskampanje i Ukraina, sier styreleder i Landkreditt SA, Hans Edvard Torp.

Når landbruksområdene i Ukraina minelegges, skaper det naturlig nok store problemer – både for de lokale bøndene som rammes, men også i form av tapt mat­produksjon i viktige jordbruksområder.

– Landkreditt ønsker derfor å støtte kampanjen, på samme måte som Norges Bondelag, med 100.000 kroner. Vi håper dette kan være et bidrag til at Ukrainske bønder så raskt som mulig kan sette åkrene tilbake i produksjon, sier Torp.
Saken engasjerer Hans Edvard Torp sterkt, så på årsmøtet til Norges Bondelag, som ble avholdt på Lillestrøm 14. og 15. juni, benyttet han muligheten til å oppfordre alle til å bidra.

– Jeg utfordrer alle bønder til å gi en krone per dekar de driver. I sum kan dette bli et betydelig bidrag som kan utgjøre en stor forskjell for Ukrainske bønder, sa Torp fra talerstolen.

Gi ditt bidrag!

Støtt mineryddingsaksjonen til Norges Bondelag og Norsk Folkehjelp i Ukraina, ved å sende valgfritt beløp på Vipps til: 521 539 eller til bankkonto: 1503.18.47823.

Gi ditt bidrag!

Støtt mineryddingsaksjonen til Norges Bondelag og Norsk Folkehjelp i Ukraina, ved å sende valgfritt beløp på Vipps til: 521 539 eller til bankkonto: 1503.18.47823.