Hvem er din lokale tillitsvalgt?

Hvert år avholdet det medlemsvalg av nye regionale tillitsvalgte til Landkreditt SA. Her finner du de nye tillitsvalgte for ditt distrikt.

Valget gjennomføres digitalt hvert år, ved at medlemmene får tilsendt en e-post hvor de kan avgi stemmer på tillitsvalgte i eget distrikt. Det velges årsmøteutsendinger, varaer og valgkomite. I år var det valg i 13 av 16 distrikter.

Styreleder i Landkreditt SA, Hans Edvard Torp, er opptatt av at så mange medlemmer som mulig skal engasjere seg og delta i valget.

­– Medlemsvalget er viktig for å ivareta et godt medlemsdemokrati, med aktive eiere som styrer Landkreditt i riktig retning, til det beste for bøndene i Landkreditt og Norge.

I disse dager forbereder han seg til årsmøtet, hvor nye og gamle tillitsvalgte fra hele landet skal delta.

– Her får vi viktige innspill direkte fra medlemmer og bønder, som bruker Landkreditt sine produkter og tjenester i det daglige. Årsmøtet er derfor en svært viktig arena, som peker ut kursen for hvor Landkreditt skal gå videre, forklarer Torp.

Bruk de tillitsvalgte

Styrelederen ønsker samtidig å sende en oppfordring til medlemmene i Landkreditt.

– Har du tilbakemeldinger til Landkreditt, så nøl ikke med å kontakte din nærmeste tillitsvalgt. Det kan være din ide eller ditt innspill som blir tatt opp på årsmøtet, og jobbet videre med av de ansatte i konsernet. I Landkreditt skal det nytte å stille spørsmål eller påpeke områder med forbedringspotensial, sier Torp.

Vi ønsker velkommen til alle nye tillitsvalgte, og ønsker samtidig å sende en stor takk til de som går ut av sine verv.

Her finner du de regionale tillitsvalgte i Landkreditt for 2023