Flytteesker står stablet i en trapp

Hva skal til for å få finansieringsbevis?

Det å kjøpe en ny bolig er en spennende, men også kompleks prosess, hvor det å sikre økonomisk støtte for boligkjøpet er en viktig del. Her kommer finansieringsbevis inn i bildet. Men hva er det egentlig, og hva trenger du for å få et?

Det å kjøpe en ny bolig er en spennende, men også kompleks prosess, hvor det å sikre økonomisk støtte for boligkjøpet er en viktig del. Her kommer finansieringsbevis inn i bildet. Men hva er det egentlig, og hva trenger du for å få et?

Enten det er din første bolig eller en oppgradering til noe større, er det viktig å forstå hva banken ser på når du søker om et finansieringsbevis.

Vi starter med det grunnleggende. Et finansieringsbevis er en erklæring fra banken som viser at du er kvalifisert for å få lån til å kjøpe en bolig. Finansieringsbeviset sier noe om det økonomiske handlingsrommet du har, og det hjelper deg med å sette realistiske forventninger til hvilken bolig du kan kjøpe.

Vær ute i god tid

Du kan mer eller mindre se på en søknad om finansieringsbevis som en slags boliglånssøknad, mener banksjef Lars Johannessen i Landkreditt Bank.

– Et finansieringsbevis er omtrent som en boliglånssøknad. Det vil si at vi som bank gjør den samme vurderingen for å utstede et finansieringsbevis som vi gjør når vi vurderer en boliglånssøknad. Derfor bør du være ute i god tid med å søke om finansieringsbevis hvis du går med tanker om boligkjøp, sier han.

Kredittscore og kredittvurdering

Når banken vurderer din søknad om finansieringsbevis, er kredittscore en faktor som vurderes. Dette er et tall som representerer din kredittverdighet og betalingshistorikk.

– Betal regningene dine i tide og unngå en unødvendig gjeldsbyrde. Da sikrer du en god kredittscore. Vi ser naturligvis også på inntekten din. Vi må vite at du vil ha tilstrekkelig inntekt til å kunne betjene lånet du søker om, sier Johannessen.

Inntekt innebærer både fast inntekt og eventuelle ekstra inntektskilder du måtte ha, som for eksempel leieinntekt. Betalingsevne er et annet element.

– Vi ser også på betalingsevnen din, det vil si hvor stor del inntekten din du må bruke på renter og avdrag på lånet. Vi må alltid se på totalen, og det er viktig at du har god nok økonomi til å takle eventuelle uforutsette utgifter og ikke mister nattesøvnen av økonomiske bekymringer.

Dette har ikke blitt mindre aktuelt i tiden vi nå er inne i, med rentehevinger og kostnadsøkninger generelt.

– Mye har endret seg på kort tid, fra vi hadde historiske nullrenter, til vi nå har vært gjennom en rekke rentehevinger. Du som forbruker må tenke gjennom livsstilen du har, og hvor langt du er villig til å gå i å endre andre vaner for å ha råd til akkurat den boligen du drømmer om, råder Lars.

 

Artikkelen fortsetter nedenfor.

En håndterbar gjeldsbyrde

Banken vil også ta med din eksisterende gjeld inn i vurderingen. Det betyr at både studielån og eventuell kredittkortgjeld teller i regnestykket.

– Annen gjeld vil naturlig nok påvirke hvor mye du har mulighet til å betjene av boliglån, og dermed vil det ha noe å si for hvor mye du kan låne til boligkjøpet ditt. Har du mulighet til å redusere annen eksisterende gjeld før du søker om et finansieringsbevis, kan det være positivt, tipser Johannessen.

I den totale gjeldsbyrden telles også kredittrammen du har på for eksempel et kredittkort. Selv om du ikke har brukt mye av rammen, vil den totale rammen telle som gjeld.

– Så da er det kanskje også en idé å begrense antall kredittkort og ha en fornuftig ramme på det eller de kortene du beholder.

Egenkapital og belåningsgrad

Hva du har i egenandel vil naturlig nok spille inn i denne vurderingen. Jo mer du har i egenkapital, jo mindre trenger du å låne.

– Vi ser også på hvilken belåningsgrad du låner innenfor, det vil si hvor stor del av den totale kjøpesummen som skal finansieres med lån. Dette kan ha noe å si for hvilken rente du får, da lavere belåningsgrad ofte kan bety bedre pris.

For å oppsummere

Hvis vi skal oppsummere hva banken ser på når du søker om finansieringsbevis, så er det kort fortalt din kredittscore, inntekt, betalingsevne, eksisterende gjeld, belåningsgrad og egenkapital.

– Det å ha en sunn økonomisk profil og vise god forståelse for alle disse faktorene er positivt. Og lurer du på noe, er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss, slik at vi kan hjelpe deg videre på reisen mot å oppnå boligdrømmen, sier banksjefen avslutningsvis.