Hans Edvard Torp gjenvalgt som styreleder

– Vi opplever en kostnadsvekst som slår inn i alle sektorer, og skaper usikkerhet for framtida. Vi følger vår portefølje med landbrukskunder tett, i det som er en krevende tid, sa Hans Edvard Torp i leders tale på årsmøtet til Landkreditt.

Hans Edvard Torp ble gjenvalgt som styreleder for Landkreditt SA på årsmøtet som ble avholdt i Oslo 29. og 30. mars. I leders tale snakket han blant annet om usikkerhetene i tida vi lever i.

– Selv om mange bønder nå kan ha det veldig krevende, er det store variasjoner mellom ulike bønder og produksjoner. Tallene våre, som er et gjennomsnitt av alle landbrukskundene, viser heldigvis ikke noen vesentlig økning i kredittrekk, mislighold eller tap, sa styrelederen.

– Men vi er forberedt på at det kan stramme seg til for flere utover våren, la han til.

Sparer landbruket for store kostnader

Den økonomiske utviklingen i Europa har det siste året vært preget av mye usikkerhet knyttet til inflasjon og rentevekst. Sentralbankene strammer til med høyere renter, for å redusere etterspørselen i økonomien og få kontroll på inflasjonen.

– Styringsrenta har steget fra 0 til 3 % på ca 1,5 år. Dette klemmer skikkelig hos mange – i alle bransjer. At vi i forrige uke var først ute med det glade budskap om å ikke røre lånerenta, er helt i tråd med våre verdier og formål om å gi våre medlemmer bedre økonomi.

– Det er mange som sliter nå, og vi ønsker å bidra til å lette litt på den byrden. Hele 40 millioner kroner sparer våre landbrukskunder i året på at vi droppet denne renteendringen.

Videre vekst

I 2022 lyktes Landkreditt med vekst i alle selskaper, og en god underliggende drift. Torp var tydelig på at ambisjonene for Landkreditt er videre vekst.

– Vi er utålmodige i vår videre vekst og utvikling. Vi vet at vi kan nå 50 milliarder i forvaltningskapital, men vi vet også at vi må sette det ene beinet kontrollert foran det andre for å få det til.

Og det er lenge siden Landkreditt var til for noen få.

– I dag er Landkreditt en godt synlig, profilert aktør – ydmyk over at vi er et foretrukket valg for mange kunder. Som et av få finansforetak organisert som samvirke, er vi likevel annerledes. Den annerledesheten er vår styrke og vårt fortrinn i konkurransen om kundene.

– Det ligger i våre gener å være en stolt samarbeidspartner til norsk matproduksjon. Vi har mye å være stolt over og går ei spennende og viktig framtid i møte, avsluttet Torp i sin tale til årsmøtet.