Er det noen vits i å investere i gården?

Avdelingskontoret til Landkreditt i Sør-Vest har arrangert landbruksmøter på tre steder i Rogaland i løpet av februar. Det var godt engasjement og oppmøte på alle møtene, som blant annet handlet om hva gården din er verdt og hvilke finansieringsmuligheter som finnes for landbruket.

De tillitsvalgte for Landkreditt i Rogaland, Marianne Storhaug Strøm, Jostein Sørhus og Stein Pettersen ønsket velkommen til møtene som ble avholdt på Bryne, Bjerkreim og Tysvær.

Er det noen vits i å investere?

Jan Egil Fornes, som er eiendomsmegler i Landkreditt Eiendom, gikk deretter gjennom møtenes første fagtema: «Hva er gården din verdt?».

– Dette var et tema som vakte stor interesse, og vi ser nå at det vokser frem et nytt dilemma hos en del av dagens bønder: Lønner det seg å gjøre investeringer på gården, når det er usikkert om noen vil ta over og drive gården videre etter meg, eller oss? sier Jan Egil Fornes.

Og svaret er ikke nødvendigvis entydig. For det er mange forhold som spiller inn. Blant annet sørger prisveksten for at det sjelden vil lønne seg å vente med investeringer. Samtidig må en huske på at store investeringer ikke nødvendigvis øker verdien på gården like mye som selve investeringen koster.

– Noen investeringer en ta for å ivareta god velferd for både dyra og bonden, eller for å tilfredsstille formelle krav. For andre investeringer vil det være vesentlig hvor lenge du som bonde skal drive videre, og om du har noen som ønsker å videreføre drifta. Det er derfor veldig individuelt hva som vil lønne seg, og det er her vi gjerne kan bidra som sparringpartnere for bonden, sier distriktssjef Harald Pedersen.

– Ta kontakt med oss, så kan vi se på akkurat din sak, og finne ut av hva som kan være lønnsomt for deg, oppfordrer distriktssjefen.

Nye distriktssjefer presentert

På møtene var det også satt av tid til å presentere, nettopp de nye distriktssjefene for Landkreditt bank i Sør-Vest. Rune Løge og Harald Pedersen startet opp i januar, og er nå i full gang med å pleie landbrukskundene i Sør-Vest.

330668978_1126411951359847_274137897075200000_n.jpg

De hadde dermed ansvaret for kveldens andre fagtema, som handlet om finansieringsmulighetene Landkreditt har for landbruket, og det nyeste låneproduktet; Grønt landbrukslån.

– Det har vært veldig fint å møte medlemmer og potensielle kunder på disse møtene. Det gir oss et godt inntrykk av hva som opptar bøndene i vårt område, når det er snakk om temaer som bank, forsikring og eiendomsmegling. Vi gleder oss til å samarbeide med disse bøndene fremover, sier Rune Løge.

Under vegs i møtet var det også rom for de fremmøtte å komme med ønsker og tilbakemeldinger til Landkreditt.

– Dette er gode og verdifulle innspill som vi tar med oss og jobber videre med. Vi er til for kundene, og innspillene vi får direkte fra kundene gir oss god pekepinn på hvilke områder som fungerer godt, og hvilke områder vi kan bli enda bedre på – eller utvikle videre, avslutter Fornes.

331276737_2345500012295799_8967353987888332032_n.jpg