Vi støtter opp om FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

Landkreditt Bank har signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift og melder seg dermed inn i UNEP FI, det globale klimasamarbeidet mellom FN og finanssektoren.

De seks prinsippene for bærekraftig bankdrift er utarbeidet med mål om at banker verden over skal ta en aktiv rolle i arbeidet i å oppfylle FNs bærekraftsmål og forpliktelsene i Parisavtalen.

Ved å slutte seg til prinsippene, forplikter Landkreditt Bank seg blant annet til å kontinuerlig øke sin positive påvirkning, redusere sin negative påvirkning og håndtere risiko for mennesker, klima og miljø som følge av virksomhetens aktiviteter, produkter og tjenester.

Konsernsjef Ole Laurits Lønnum mener at banken, ved å slutte seg til FNs prinsipper om bærekraftig bankdrift, får en verdifull rettesnor for arbeidet videre:

– Ved å implementere disse seks prinsippene i vår virksomhet, får vi en struktur og en standard for hvordan vi kan ta arbeidet vårt med bærekraft videre på en god måte og støtte opp under nasjonale og regionale bærekraftsmål, sier Lønnum.

Han påpeker at det fremover blir viktig å finne gode måleverktøy som kan ligge til grunn for en åpen og transparent rapportering av bankens bærekraftsarbeid.

740x488_Ole-Laurits-Lonnum.jpg

Konsernsjef Ole Laurits Lønnum mener de seks prinsippene vil bidra til en god struktur for bærekraftsarbeidet fremover (foto: Bjørn H. Stuedal) 

 

Bærekraft ligger i vår natur

Landkreditt Bank er en samvirkeeid bank, eid av norske bønder. Samvirkeforetakenes mål er å være til nytte for eierne. På denne måten er eierformen en bærekraftig forretningsmodell i seg selv.

Med sin virksomhet, er Landkreditt Bank blant annet med på å legge til rette for at det norske landbruket skal kunne gjøre de omlegginger som er nødvendig for å kunne drive mer bærekraftig.

Bærekraft støtter opp om Landkreditts formål og ligger i vår natur. Vi leverer verdiøkende verktøy som setter landbruket i stand til å realisere bærekraft mot 2030 på en lønnsom måte. Dette gjør vi gjennom å drive effektivt og møte forventninger samfunnet har til oss om miljøansvar, medmenneskelig engasjement og ansvarlig styring, sier Lønnum.

Ler mer om FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift her.