Nettbank og mobilbank i ny drakt

Vi har pusset opp profilen vår, og fra og med 21. juni fremstår både nettsider, nettbank og mobilbank i ny drakt. Selv om utseendet er nytt, vil funksjonene være slik du kjenner dem.

Vi har pusset opp profilen vår, og fra og med 21. juni fremstår både nettsider, nettbank og mobilbank i ny drakt. Selv om utseendet er nytt, vil funksjonene være slik du kjenner dem.

Så hva er nytt?

Som du ser er nytt utseende på plass. Men vi har ikke kastet alt over bord og startet helt på nytt. Tvert imot vil det aller meste føles kjent.

Det først og fremst én endring du må være klar over. Tidligere lå menyknappen til hovedmenyen øverst, ved siden av navnet ditt. Når er knappen flyttet ned til linjen under, utformet som en hvit sirkel med tre streker.

Knapp.png

Hvorfor endrer vi logo og profil

Landkreditt har hatt samme logo og profil siden 2008. Mye har skjedd i denne perioden, og nye datterselskaper har kommet til under Landkreditt-paraplyen. Tiden er derfor nå moden til å gjøre en større endring som bedre vil passe våre digitale behov og det selskapet vi er i dag.

Les mer om hvorfor vi endrer vår logo og profil