Ambulerende bankmann for landbruket

– Det er en fantastisk jobb, jeg treffer så mange arbeidsomme og interessante personer, sier distriktssjef Thomas Engan i Landkreditt Bank.

Landkreditt har de siste årene bygd opp kontor i Trøndelag, og er nå til stede med både bank, forsikring og eiendomsmegling for landbruket. Kontoret er plassert i samme område som Felleskjøpet og Tine, på Tunga i Trondheim.

Thomas Engan jobber som distriktssjef bank, og arbeidshverdagen handler om å hjelpe bønder i Trøndelag med gode råd om landbruksfinansiering og sparing.

– I denne jobben må jeg være veldig engasjert i menneskene jeg møter, og ikke minst genuint opptatt av landbruket, sier Thomas.

Han bor selv på gård i Selbu. Jorda er nå leid ut, men han driver fortsatt skogen, og har hatt ammeku i 14 år. På fritida er han styremedlem i Allskog og styreleder i Selbu Næringsselskap. Det er dermed en aktiv og engasjert distriktssjef som møter bøndene i Trøndelag.

Dette er distriktssjefene til Landkreditt

Hverdagen er variert, men består ofte i å dra ut på gårdsbesøk hos bønder i Trøndelag, som for eksempel står i et generasjonsskifte, eller som tenker på å gjøre investeringer på gården.

– Jeg synes det er veldig givende og meningsfullt å ha muligheten til å bidra til en best mulig økonomisk situasjon og utvikling for bonden og dens familie. Jeg kommer tett på kundene og deres muligheter og utfordringer, forklarer den engasjerte distriktssjefen.

Tøffere tider

I en tid der landbruket opplever stor kostnadsvekst på varer som strøm, diesel, kunstgjødsel og kraftfôr, samtidig som rentene går opp, blir det ekstra viktig for bøndene å ha kontroll og oversikt over økonomien i drifta.

– Det er krevende tider i landbruket, med økte kostnader. Da blir det avgjørende å ha god økonomisk styring, god planlegging på drifta, og det er viktig å ha en best mulig finansiell samarbeidspartner både på pris og kompetanse, tror Engan.

Og det er her han mener Landkreditt kan bidra.

– Vi kan være en kvalifisert samtalepartner og rådgiver, som har evnen til å sette oss inn i bondens behov og utfordringer.

Les også: Nå kommer det ekstra tilskuddet – hvor mye får jeg?

 

Spesialist på landbruk

Landkreditt er eid av omkring 9.000 norske bønder, og startet opp som en kredittforening allerede i 1915. Formålet til Landkreditt er å bidra til bedre økonomi for bøndene som eiere, gjennom å tilby gode finansløsninger.

Selv om Landkreditt har sine røtter i landbruket, tilbys det nå produkter til både privatkunder, næring og landbruk. Fra distriktskontoret er det imidlertid landbrukskundene som står i fokus, og selskapet tilbyr en rekke spesialtilpassede landbruksprodukter.

Driftskreditt og gårdskreditt er eksempler på viktige produkter for bonden. Da har du en kredittramme som gir rom til å ta løpende kostnader og investeringer når de kommer, forklarer distriktssjefen.

1366x768_gruppebilde1.jpg

Landkreditt har de siste årene satset på lokaltilstedeværelse, og tilbyr nå både bank, forsikring og eiendomsmegling for landbruket fra kontoret i Trøndelag. Fra venstre: Stian Søreng, Vidar Rognes, Thomas Engan og Jørn Nordhus. 

Av andre viktige produkter for bønder trekker Engan frem Ny bonde-lån, som gir gunstig finansiering for bønder i oppstartsfasen.

– I et generasjonsskifte kan vi bistå med rådgivning og finansiering, men våre ansatte i Landkreditt Eiendom kan også bistå med det formelle i forhold til kjøpekontrakt, i tillegg til at de tilbyr eiendomsmegling for landbruket, opplyser Engan.

Les våre fagsider om landbruk og eierskifter

Akkurat nå er det mange melkebønder som grubler på om det vil være lønnsomt å bygge om til løsdrift, for å innfri løsdriftskravet i 2034.

– Dette er store spørsmål og investeringer som har stor betydning for fremtiden til en bonde – også for neste generasjon på gården. Da kan det være godt å diskutere hvilke muligheter og begrensinger som ulike løsninger vil gi, tror distriktssjefen.

Må tenke på fremtiden

Ifølge statistikken til Arbeidstilsynet mistet fem personer livet i arbeidsulykker i jordbruket i 2021. Å være bonde er dermed ett av Norges farligste yrker når det kommer til ulykker i arbeidslivet.

– Som bonde er du gårdens viktigste ressurs, og det er viktig at du har tenkt igjennom hvilke konsekvenser det vil få om du blir skadet eller i verste fall dør, sier Engan.

Via en avtale med Norges Bondelag tilbyr Landkreditt personforsikringer til norske bønder, til markedsledende priser.

Les også: Slik sikrer Hans Wilhelm gårdsdriften

– Gården er for mange både et bosted og en arbeidsplass. Har du fire barn og mye gjeld er det viktig å ha forsikringer som sørger for at familien ikke havner i et økonomisk uføre, men kan fortsette å bo på gården, selv om bonden blir syk eller utsatt for en ulykke, sier Engan.

1366x768_Thomas2.jpg

Thomas Engan drar gjerne hjem til bonden når det skal snakkes om investeringer og finansiering på gården. 

Ny distriktssjef fra oktober

Fra 1. oktober er Håvard Viken fra Sparbu på plass som distriktssjef for Landkreditt forsikring i Trøndelag. Han har erfaring som finansrådgiver og landbruksrådgiver fra Sparebank1 Midt-Norge, men er også kornbonde og sitter blant annet som leder for Sparbu Bondelag.

– Vi gleder oss til å få Håvard Viken på plass. Han har verdifull erfaring og kompetanse, og kjenner godt til landbruket i Trøndelag. Til sammen kan vi gi et komplett tilbud på både bank, forsikring og eiendomsmegling, avslutter Engan.

Nå ser han frem til en travel høst på distriktskontoret, med mange spennende møter med driftige bønder i Trøndelag.