I jordbruksoppgjøret ble det enighet om at den store kostnadsveksten skulle kompenseres med en ekstra tilskuddsutbetaling i september. Potten er på om lag 1,5 milliarder kroner.

Det var svært viktig for landbruket å få på plass en dekning for ekstraordinær kostnadsvekst i årets jordbruksoppgjør. I forhandlingene ble det dermed enighet om at de økte kostnadene skulle kompenseres fullt ut.

Landbruksdirektoratet har nå satt datoer for tilskuddsutbetalingen:

  • 7. september kommer utbetaling av areal- og distriktstilskudd, samt tilskudd for slakt og livdyr.
  • 14. september kommer utbetaling av husdyrtilskudd.

Hvor mye får jeg utbetalt?

Hvor mye du får utbetalt i denne ekstraordinære tilskuddsutbetalingen er basert på dine tidligere søknader for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022. Det betyr at du ikke trenger å gjøre noe ekstra for å få utbetalt dette tilskuddet.

Dersom du har startet opp i år, får du ekstrautbetalingen samtidig med den ordinære utbetalingen i februar 2023.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt hvilke vilkår som gjelder for å få ekstrautbetaling. Du kan lese hele forskriften hos Landbruksdirektoratet (Ekstern lenke til PDF).

I jordbruksavtalen 2022-2023, kapittel 7.10 finner du tilskuddssatsene for ekstrautbetalingen. Vi gjengir de også her – se faktaboks nederst i saken. Med disse satsene kan du regne ut hvor mye du vil få for driften på din gård.

Vi har regnet ut noen eksempler:

Eksempler på den ekstra tilskuddsutbetalingen for ulike produksjoner

  • Et Melkebruk med 30 melkekyr, 60 andre stôrfe og 400 da grôvfor vil få en kostnadskompensasjon på 88.440 kr.
  • Et sauebruk med 150 vinterfôra sau og 150 da grôvfor vil få en kostnadskompensasjon på 43.050 kr.
  • Et bruk med 50 ammekyr, 100 andre storfe og 350 da grôvfor vil få en kostnadskompensasjon på 88.350 kr.
  • Et bruk med 2.000 slaktegris og 500 da korn vil få en kostnadskompensasjon på 29.000 kr.

Som en ser av eksemplene er det produksjonene med størst bruk av kunstgjødsel som har mest å hente. Dette er naturlig, da ekstratilskuddet i hovedsak er en kompensasjon av ekstraordinær kostnadsvekst på kunstgjødsel.

Fordeles etter tidligere produksjonssøknader

Jordbruket ønsket i utgangspunktet en kompensasjon av gjødselutgifter refundert etter regning. Med denne løsningen ville tilskuddet gått mer direkte til bøndene som ble truffet av de største kostnadsøkningene, men denne løsningen viste seg å ikke være praktisk gjennomførbar. Tilskuddet ville da vært for krevende å saksbehandle, samtidig som man ville oversteget taket for prisstøtte i WTO.

Marianne Kirchoff.jpg

Leder for landbruksavdelingen i Landkreditt Bank, Marianne Kirchoff, tror den ekstra tilskuddsutbetalingen er viktig for mange bønder.

Partene endte dermed på en løsning som gir rask utbetaling, men som tar mindre høyde for hvordan den enkelte bonde har blitt rammet av kostnadsveksten.

– De som kjøpte kunstgjødsel tidlig i fjor, vil dermed få en vesentlig bedre kostnadsdekning enn de som kjøpte sent – da prisene var på det høyeste, sier Marianne Kirchoff.

Hun er leder for landbruksavdelingen i Landkreditt, og kjenner godt til økonomien til norske bønder.

– Samtidig er vi allerede inne i perioden for kjøp av neste års gjødsel. Denne tilskuddsutbetalingen er nok for mange et viktig bidrag til at bonden kan få mulighet for å handle nå når prisene trolig er på det laveste. Mens for de med mer presset økonomi kan utbetalingen være nødvendig for å dekke inn kostnader som allerede er tatt, tror Kirchoff.

Tradisjonelt sett er det rimeligst å kjøpe kunstgjødsel på sensommeren, da leverandørene har salgskampanjer som skal bidra til kontinuitet i gjødselleveransene. I dagens marked, med store prissvingninger, er det likevel vanskelig å gi gode råd for rett kjøpstidspunkt.

Hun benytter derfor muligheten til å minne om andre tiltak som kan stabilisere betalingsevnen i en gårdsdrift.

– Inntektene på gården kommer ujevnt gjennom året, men med en driftskreditt som tar sikkerhet i leveransene du har på gården, kan du gi deg selv et større handlingsrom til å eksempelvis handle gjødsel på et prisgunstig tidspunkt, avslutter Kirchoff.

Les mer om vår driftskreditt

Regn ut hva du får i tilskudd

- Dette er satsene for tilleggsutbetalingen

I årets jordbruksavtale finner vi satsene som er grunnlaget for tilleggsutbetalingen når i september:

Satser for ekstrautbetaling av distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker

Tomat  0,50 kr/kg
Slangeagurk 0,50 kr/kg
Salat 0,15 kr/stk

                                                       

Satser for ekstrautbetaling av tilskudd for jordbruksareal

Grovfôr     87 kr/daa
Korn     30 kr/daa
Potet  75 kr/daa
Grønnsaker   75 kr/daa
Frukt       75 kr/daa
Bær     75 kr/daa

                                                  

Satser for ekstrautbetaling av tilskudd for husdyr

Melkekyr 1430 kr/dyr
Ammekyr   800 kr/dyr
Andre storfe   179 kr/dyr
Melkegeit og melkesau 450 kr/dyr
Sau og ammegeit 200 kr/dyr
Avlsgris 75 kr/dyr
Slaktegris     7 kr/dyr
Verpehøner for konsumeggproduksjon, samt avlsdyr av ender, kalkuner og gjess  7 kr/dyr
Rugeegg   0,50 kr/egg
Gås, kalkun og and 3 kr/dyr
Kylling og kalkun solgt som livdyr        3 kr/dyr
Slaktekylling                                               0,85 kr/dyr
Bifolk                                                           10 kr/bifolk
Hjort over 1 år    200 kr/dyr