Tillitsvalgte samlet til høstmøte

24.-25. november var de tillitsvalgte i Landkreditt samlet til årets høstmøte på Soria Moria hotell i Oslo. Dette var den første fysiske samlingen siden høstmøtet i 2019.

Hans Edvard Torp ønsker velkommen, og var glad for at han endelig kunne samle de tillitsvalgte i Landkreditt til en fysisk samling.

Konsernsjef Ole Laurits Lønnum orienterte deretter om konsernets strategier for driften fremover.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming gjestet høstmøtet og snakket om økonomien i landbruket. 

Besøk av Gimming

Møtets første dag ble avsluttet med besøk av leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. Han snakket blant annet om investeringspakken og inntektsutviklingen i landbruket. Han var også innom Hurdalsplattformen og snuoperasjonen for landbruket, og tok for seg temaer som importvern, kjedemakt og markedsbalanse.

På dag to var det satt av rikelig med tid til torgmøter og gruppearbeid, hvor de tillitsvalgte fikk nærmere innføring i status for konsernselskapene, og samtidig muligheten til å stille spørsmål og gi innspill.

Møtet ble avsluttet med buss til Agroteknikk, hvor de tillitsvalgte kunne besøke Landkreditts stand, og ellers sjekke ut årets messenyheter.